Thị thực là gì? Toàn bộ quy định cần biết về thị thực (visa)

Thị thực là gì? Toàn bộ quy định cần biết về thị thực (visa)
Hiện nay, khái niệm thị thực vẫn còn lạ lẫm với nhiều người. Thậm chí, còn nhầm tưởng thị thực và hộ chiếu là một. Tuy nhiên, tâm lý này chưa đúng .

Thị thực là gì?

Theo lao lý của Luật nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Nước Ta năm trước, thị thực là loại sách vở do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp, được cho phép người quốc tế nhập cư Nước Ta .

Thị thực khi dịch sang tiếng anh là “visa”. “Visa” là từ được dùng nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn so với thuật ngữ thị thực quy định trong Luật.

Cần phân biệt, thị thực và hộ chiếu là 02 khái niệm trọn vẹn khác nhau. Theo Luật Xuất cảnh nhập cư của công dân Nước Ta 2019, hộ chiếu là sách vở thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp cho công dân Nước Ta sử dụng để xuất cảnh, nhập cư, chứng tỏ quốc tịch và nhân thân .
Theo khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quả cảnh, cư trú của người quốc tế tại Nước Ta sửa đổi 2019, thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua thanh toán giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua thanh toán giao dịch điện tử là thị thực điện tử .
Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần ; thị thực điện tử chỉ có giá trị một lần .
Hiện nay, thị thực không được quy đổi mục tiêu, trừ những trường hợp sau đây :
– Có sách vở chứng tỏ là nhà đầu tư hoặc người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý Nước Ta ;
– Có sách vở chứng tỏ quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá thể mời, bảo lãnh ;
– Được cơ quan, tổ chức triển khai mời, bảo lãnh vào thao tác và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo lao lý của pháp lý về lao động ;

– Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 

Có mấy loại thị thực?

Theo Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Nước Ta năm trước ( sửa đổi 2019 ), có 27 loại thị thực với ký hiệu như sau :
– NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quản trị nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng nhà nước .
– NG2 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó quản trị nước, Phó quản trị Quốc hội, Phó Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước ; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương tự, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW .
– NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ .
– NG4 – Cấp cho người vào thao tác với cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi cùng đi ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai liên chính phủ .
– LV1 – Cấp cho người vào thao tác với những ban, cơ quan, đơn vị chức năng thường trực TW Đảng Cộng sản Việt Nam ; Quốc hội, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW .
– LV2 – Cấp cho người vào thao tác với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nước Ta .
– LS – Cấp cho luật sư quốc tế hành nghề tại Nước Ta .
– ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư quốc tế tại Nước Ta và người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc góp vốn đầu tư vào ngành, nghề tặng thêm góp vốn đầu tư, địa phận tặng thêm góp vốn đầu tư do nhà nước quyết định hành động .
– ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư quốc tế tại Nước Ta và người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc góp vốn đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích góp vốn đầu tư tăng trưởng do nhà nước quyết định hành động .
– ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư quốc tế tại Nước Ta và người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng .
– ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư quốc tế tại Nước Ta và người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng .
– DN1 – Cấp cho người quốc tế thao tác với doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác có tư cách pháp nhân theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
– DN2 – Cấp cho người quốc tế vào chào bán dịch vụ, xây dựng hiện hữu thương mại, thực thi những hoạt động giải trí khác theo điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên .
– NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện thay mặt, dự án Bất Động Sản của tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế tại Nước Ta .
– NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở của thương nhân quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tổ chức triển khai kinh tế tài chính, văn hoá, tổ chức triển khai trình độ khác của quốc tế tại Nước Ta .
– NN3 – Cấp cho người vào thao tác với tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở của thương nhân quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt tổ chức triển khai kinh tế tài chính, văn hoá và tổ chức triển khai trình độ khác của quốc tế tại Nước Ta .
– DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập .
– HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo chiến lược .
– PV1 – Cấp cho phóng viên báo chí, báo chí truyền thông thường trú tại Nước Ta .
– PV2 – Cấp cho phóng viên báo chí, báo chí truyền thông vào hoạt động giải trí thời gian ngắn tại Nước Ta .

– LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– LĐ2 – Cấp cho người quốc tế thao tác tại Nước Ta thuộc diện phải có giấy phép lao động .
– DL – Cấp cho người vào du lịch .
– TT – Cấp cho người quốc tế là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người quốc tế được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người quốc tế là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Nước Ta .
– VR – Cấp cho người vào thăm người thân trong gia đình hoặc với mục tiêu khác .
– SQ – Cấp cho những trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 17 của Luật này ( Người có quan hệ công tác làm việc với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Nước Ta ở quốc tế và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản ý kiến đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước thường trực ; Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự những nước đặt tại nước thường trực ) .
– EV – Thị thực điện tử .

thi thuc la gi
Thị thực là gì? Toàn bộ quy định cần biết về thị thực (Ảnh minh họa)
 

Thời hạn của thị thực

– Thị thực ký hiệu SQ, EV có thời hạn không quá 30 ngày .
– Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng .
– Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng .
– Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng .
– Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm .
– Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm .
– Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm .

Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn thị thực cấp theo điều ước quốc tế.
 

Điều kiện được cấp thị thực Việt Nam

Căn cứ Điều 10 Luật Xuất nhập cảnh của người quốc tế ( sửa đổi 2019 ), điều kiện kèm theo được cấp thị thực Nước Ta gồm :
– Có hộ chiếu hoặc sách vở có giá trị đi lại quốc tế .
– Có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tại Nước Ta mời, bảo lãnh, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 16 a, Điều 16 b và khoản 3 Điều 17 của Luật này .
– Không thuộc những trường hợp chưa cho nhập cư lao lý tại Điều 21 của Luật này .
– Các trường hợp sau đây đề xuất cấp thị thực phải có sách vở chứng tỏ mục tiêu nhập cư :
+ Người quốc tế vào góp vốn đầu tư phải có sách vở chứng tỏ việc góp vốn đầu tư tại Nước Ta theo pháp luật của Luật góp vốn đầu tư ;
+ Người quốc tế hành nghề luật sư tại Nước Ta phải có giấy phép hành nghề theo pháp luật của Luật luật sư ;
+ Người quốc tế vào lao động phải có giấy phép lao động theo pháp luật của Bộ luật Lao động ;
+ Người quốc tế vào học tập phải có văn bản tiếp đón của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Nước Ta .

Riêng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này.
 

Miễn thị thực là gì?

Miễn thị thực ( miễn visa ) là việc người quốc tế nhập cư vào Nước Ta không phải xin thị thực hoặc xin visa ( nếu không thuộc trường hợp miễn thị thực thì bắt buộc phải xin thị thực trước khi vào Nước Ta ) .
Hiện nay, những trường hợp sau được miễn thị thực :
– Theo điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên .
– Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo lao lý của Luật này .
– Vào khu kinh tế tài chính cửa khẩu, đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng .

– Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

– Thuộc trường hợp đơn phương miễn thị thực .
– Người Nước Ta định cư ở quốc tế có hộ chiếu hoặc sách vở có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp và người quốc tế là vợ, chồng, con của họ ; người quốc tế là vợ, chồng, con của công dân Nước Ta được miễn thị thực theo lao lý của nhà nước .

Nếu còn vấn đề thắc mắc về thị thực, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 6192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *