Nhóm, Nhóm xã hội là gì? Phân loại nhóm – https://trangdahieuqua.com

Nhóm, Nhóm xã hội là gì? Phân loại nhóm – https://trangdahieuqua.com
( Last Updated On : 31/07/2021 )Nhóm là gì, khái niệm nhóm xã hội ? Phân loại nhóm xã hội

Nhóm là gì ?

Vấn đề các nhóm, trong đó con người liên kết với nhau trong quá trình sống của mình – vấn đề quan trọng nhất không chỉ của Tâm lý học xã hội mà còn của xã hội học. Trong các khoa học xã hội: về nguyên tắc có thể có hai cách sử dụng khái niệm “nhóm”.

Cách thứ nhất, trong thống kê thường đề cập đến những nhóm mang tính điều kiện kèm theo : sự phân nhóm có chủ định con người theo một tín hiệu chung nào đó thiết yếu cho mạng lưới hệ thống nghiên cứu và phân tích đơn cử. Cách hiểu như vậy thông dụng trong thống kê. Khi thiết yếu những nhóm người được phân loại theo tiêu chuẩn nào đó. Ví dụ : nhóm người với một trình độ học vấn nhất định, nhóm người bị bệnh tim mạch, nhóm người đang cần có nhà ở … Đôi khi với cách hiểu như vậy thuật ngữ “ nhóm ” được sử dụng trong cả Tâm lý học. Ví dụ : trong trường hợp nghiên cứu và phân tích hiệu quả của những trắc nghiệm của một nhóm nghiệm thể : nhóm này cho những chỉ số này, còn nhóm khác cho chỉ số khác …Cách thứ hai : trong một loạt những khoa học, xã hội nhóm được hiểu như thể một thực thể xã hội sống sót hiện thực : trong đó con người tập hợp lại, được link lại bằng những tín hiệu nhất định như bằng sự phong phú của những hoạt động giải trí cùng nhau hay bằng những điều kiện kèm theo như nhau nào đó trong những thực trạng sống của họ. Những con người này ý thức được theo một cách nhất định sự thâu thuộc của mình vào cơ cấu tổ chức này mặc dầu mức độ và trình độ ý thức hoàn toàn có thể rất khác nhau .
Chính trong khoanh vùng phạm vi của cách hiệu thứ hai, Tâm lý học xã hội sẽ đề cập tới yếu tố nhóm. Thực hiện những vai trò xã hội khác nhau, con người là thành viên của nhiều nhóm xã hội, con người được hình thành có vẻ như trong sự giao cắt của những nhóm đó, như thể một điểm bao hàm trong đó những ảnh hưởng tác động của những nhóm giao cắt nhau. Điều đó có hai hệ quả quan trọng so với cá thể : một mặt, xác lập vị trí khách quan của cá thể trong hệ thông hoạt động giải trí xã hội, mặt khác ảnh hưởng tác động đến sự hình thành ý thức cá thể. Cá nhân được tham gia vào mạng lưới hệ thống những quan điểm, những chuẩn mực của nhiều nhóm. Do vậy một việc làm vô cùng có ý nghĩa là xác lập “ sự tác động ảnh hưởng tổng lực ” của những tác động ảnh hưởng của những nhóm khác nhau đến cá thể sẽ như thế nào, sự ảnh hưởng tác động đó sẽ lao lý nội dung ý thức của cá thể thế nào. Nhưng để thực thi trách nhiệm này cũng cần phải xem xét nhóm không chỉ đơn thuần là một tập hợp mà như thể một đơn vị chức năng hiện thực của xã hội, nhóm tham gia vào toàn cảnh to lớn hơn của hoạt động giải trí xã hội, với tư cách là tác nhân hội nhập cơ bản và tín hiệu cơ bản của nhóm xã hội. Sự tham gia chung của những thành viên nhóm trong hoạt động giải trí cùng nhau của nhóm lao lý sự hình thành chỉnh thể tâm ý giữa họ và như vậy trong điều kiện kèm theo đó nhóm thực sự trở thành hiện tượng kỳ lạ tâm ý xã hội, tức là đối tượng người dùng điều tra và nghiên cứu của Tâm lý học xã hội. Từ đó hoàn toàn có thể chỉ ra những tín hiệu cơ bản của một nhóm xã hội : có hoạt động giải trí chung của nhiều người được lao lý bởi những mục tiêu, trách nhiệm, quan hệ ( hội đồng về quyền lợi, nhu yếu, chuẩn mực xã hội., chính kiến … ), ý thức của những thành viên và của nhóm về sự như nhau những tín hiệu duy trì sự sống sót và tăng trưởng của nhóm .
Với cách lý giải đó “ nhóm ” hoàn toàn có thể được định nghĩa như thể “ hội đồng những cá thể ảnh hưởng tác động qua lại vì mục tiêu đã được ý thức, hội đồng như thể chủ thể của hành vi ” ( Sercôvin, 1975. 50 ) .
Hay J.P.Chaplin : “ Nhóm là sự tập hợp những cá thể mà ở đó họ có 1 số ít đặc thù chung hoặc cùng theo đuổi một số ít mục tiêu giống nhau ” .
Hoặc “ Nhóm là một tập hợp của hai hoặc nhiều người, giữa những thành viên có sự tương tác và tác động ảnh hưởng lẫn nhau về hành vi. Nhóm là một đơn vị chức năng sống sót một cách có tổ chức triển khai, những thành viên nhóm có cùng chung những quyền lợi và những mục tiêu ” John. C. Bringham, R. Schlenker .

Nhóm xã hội là gì ?

Như vậy, có nhiều khái niệm về nhóm, nhưng khái niệm sau đây là một khái niệm tương đối phổ quát cho những nhóm xã hội ( gồm có cả nhóm xã hội có quy mô lớn như dân tộc bản địa, giai cấp và cả những nhóm nhỏ như một nhóm học tập, kinh doanh thương mại ) : Nhóm xã hội là những hội đồng người được hình thành trong quy trình tăng trưởng nhã nhặn xã hội, giữ vị trí nhất định trong mạng lưới hệ thống những quan hệ xã hội, do đó chúng không thay đổi trong những thời kì tăng trưởng vĩnh viễn trong xã hội ( dân tộc bản địa, nghề nghiệp, lứa tuổi … ) .

Phân loại nhóm

Trong lịch sử Tâm lý học xã hội đã có nhiều cố gắng xây dựng một cách phân loại nhóm, đưa ra các nguyên tắc khác nhau, trên cơ sở đó đã xây dựng các phân loại như: trình độ phát triển văn hóa, loại cấu trúc, nhiệm vụ và chức năng, kiểu tiếp xúc chủ yếu trong nhóm… Thường bổ sung thêm các cơ sở như thời gian tồn tại của nhóm, nguyên tắc hình thành nhóm, các nguyên  tắc trở thành thành viên nhóm vào việc phân loại nhóm. Tất cả  các phân loại đó đều có quyền tồn tại.

Tuy nhiên nét chung của chúng là chỉ xác lập hình thức hoạt động giải trí sống của nhóm. Nếu thừa nhận nguyên tắc xem xét những nhóm xã hội hiện thực với tư cách là chủ thể của hoạt động giải trí xã hội thì ở đây yên cầu phải có nguyên tắc phân loại khác. Sự phân loại xã hội học về nhóm tương ứng với vị trí của chúng trong mạng lưới hệ thống những quan hệ xã hội cần phải là cơ sở. Nhưng trước khi đưa ra sự phân loại cần phải đưa vào mạng lưới hệ thống những cách sử dụng khái niệm nhóm đã được nói đến ở trên. Theo cách phân loại của Anđrêeva hoàn toàn có thể có sơ đồ như sau :

các loại nhóm

Trước tiên so với Tâm lý học xã hội, việc phân loại nhóm thành nhóm ước lệ và nhóm hiện thực là có ý nghĩa. Cách phân loại này tập trung chuyên sâu việc nghiên cứu và điều tra vào nhóm hiện thực. Nhưng trong số những nhóm hiện thực đó, sống sót cả những nhóm có hình hài trong nghiên cứu và điều tra tâm lý học đại cương – nhóm trong phòng thí nghiệm hiện thực. Khác với chúng là những nhóm tự nhiên hiện thực. Sự nghiên cứu và phân tích Tâm lý học xã hội hoàn toàn có thể có tương ứng với hình thức này khác của nhóm hiện thực .
Tuy nhiên những nhóm tự nhiên hiện thực được tách ra trong những nghiên cứu và phân tích xã hội học có ý nghĩa lớn hơn. Đến lượt nó, những nhóm tự nhiên này lại được chia thành những “ nhóm lớn ” và “ nhóm nhỏ ”. Các nhóm nhỏ – trường sinh sống của Tâm lý học xã hội. Vấn đề tương quan đến việc nghiên cứu và điều tra nhóm lớn phức tạp hơn và yên cầu được xem xét riêng không liên quan gì đến nhau .
Điều quan trọng là phải nhấn mạnh vấn đề rằng nhóm lớn hiện hữu trong Tâm lý học xã hội không giống nhau : một số ít nhóm lớn có được truyền thống lịch sử nghiên cứu và điều tra vĩnh viễn ( những nhóm lớn Open không có tổ chức triển khai, tự phát, bản thân thuật ngữ “ nhóm ” được dùng chỉ những nhóm này cũng mang tính tương đối ), những nhóm khác – những nhóm sống sót lâu dài hơn và có tổ chức triển khai như giai cấp, dân tộc bản địa, ít hiện hữu hơn trong tâm lý học với tư cách đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu .
Xem thêm :

Nguồn: Trần Quốc Thành, Tâm lý học xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *