Nhà sản xuất là gì? Định nghĩa, khái niệm

Nhà sản xuất là gì? Định nghĩa, khái niệm

Nhà sản xuất là gì?

Nhà sản xuất hay sản xuất của cải vật chất là hoạt động chủ yếu trong các hoạt động kinh tế của con người. Đó là quá trình làm ra sản phẩm để sử dụng, hay để trao đổi trong thương mại. Khái niệm doanh nghiệp sản xuất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn lực, tư liệu sản xuất kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sự kết hợp giữa ba yếu tố cơ bản: 

Đối tượng lao động:

Là bộ phận của giới tự nhiên mà hoạt động giải trí lao động của con người ảnh hưởng tác động vào nhằm mục đích đổi khác nó theo mục tiêu của mình. Đối tượng lao động gồm hai loại : Loại thứ nhất có sẵn trong tự nhiên ( ví dụ : tài nguyên, đất, đá, thủy hải sản … ), tương quan đến những ngành công nghiệp khai thác ; Loại thứ hai đã qua chế biến – có sự tác động ảnh hưởng của lao động trước đó ( ví dụ : thép, phôi, sợi dệt, bông … ), là đối tượng người dùng lao động của những ngành công nghiệp chế biến .

Tư liệu lao động:

Là một vật hay những vật làm trách nhiệm truyền dẫn sự tác động ảnh hưởng của con người lên đối tượng người dùng lao động, nhằm mục đích biến hóa đối tượng người tiêu dùng lao động thành loại sản phẩm phân phối nhu yếu của con người .
Trong sản xuất, có hai loại tư liệu lao động là : bộ phận trực tiếp ảnh hưởng tác động vào đối tượng người tiêu dùng lao động theo mục tiêu của con người, tức là công cụ lao động ( ví dụ : máy móc, thiết bị sản xuất … ) ; bộ phận gián tiếp cho quy trình sản xuất ( ví dụ : nhà xưởng, kho, trường bay, đường xá, phương tiện đi lại giao thông vận tải … ). Trong tư liệu lao động, công cụ lao động giữ vai trò quyết định hành động đến hiệu suất lao động và chất lượng loại sản phẩm .

Đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất

Đặc điểm chung về hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất gồm:

1. Quyết định sản xuất của doanh nghiệp dựa trên những vấn đề chính như: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và khai thác các nguồn lực cần thiết để làm ra sản phẩm?

2. Quy trình sản xuất là một chuỗi những việc làm được triển khai theo thứ tự để tạo ra mẫu sản phẩm trên cơ sở phối hợp : nguyên vật liệu ; nhân công ; máy móc thiết bị ; nguồn năng lượng và những yếu tố khác .
3. Ngân sách chi tiêu sản xuất là những ngân sách phát sinh trong quy trình sản xuất, gồm có : ngân sách nguyên vật liệu ; ngân sách nhân công ; ngân sách khấu hao máy móc nhà xưởng ; ngân sách nguồn năng lượng ; ngân sách quản lý và điều hành và ship hàng sản xuất .
4. Ngân sách chi tiêu sản xuất gồm : ngân sách trực tiếp và ngân sách gián tiếp ( nếu phân theo quan hệ loại sản phẩm ) ; ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung ( nếu phân theo những khoản mục ) .
5. Giá thành mẫu sản phẩm là hàng loạt chi phí sản xuất tạo ra lượng loại sản phẩm triển khai xong ( thành phẩm ) trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .

Về nghiệp vụ:

​-  Đối với Quản lý quy trình sản xuất:

+ Yêu cầu sản xuất: Có thể nhập mới hoặc tạo tự động từ Đơn hàng bán hoặc từ kế hoạch sản xuất.

+ Lệnh sản xuất : Có thể nhập mới hoặc tạo tự động từ Yêu cầu sản xuất .
+ Xuất nguyên vật liệu ra sản xuất .
+ Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm .
+ Nhập phế liệu tịch thu .

+ Tính giá thành

Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành:

+ Quản lý chi phí:

  • Phân tích chi phí theo phân loại: Định phí, biến phí; Chi phí trực tiếp, gián tiếp; Chi phí NVL, Nhân công, nhà xưởng, thiết bị.
  • Phân tích chi phí theo đối tượng tính giá thành: Nhóm sản phẩm, sản phẩm, bán thành phẩm; Công trình, dự án, hợp đồng

+ Tính giá thành:

  • Tập hợp chi phí và tính giá thành theo đối tượng tính giá thành người dùng tự định nghĩa (Lệnh sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm, công đoạn, công trình, hạng mục, …).
  • Tiêu thức phân bổ chi phí chung linh hoạt, do người dùng tự định nghĩa: Theo chi phí NVL, định mức giờ công, hệ số cố định.
  • Phân tích cơ cấu giá thành.
  • Phân tích biến động giá thành qua các kỳ.
  • So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức
  • Các yêu cầu khác:

​-  Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

– Chi tiêu hài hòa và hợp lý .
– Cập nhật và trấn áp liên tục thông tin đúng chuẩn …
Người đăng: chiu

Time: 2021-09-04 14:42:04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *