Công tố là gì? Chức năng thực hiện quyền công tố của Viện kiểm sát?

Công tố là gì? Chức năng thực hiện quyền công tố của Viện kiểm sát?

Công tố là gì ? Chức năng thực thi quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân. Bản chất, nội dung, khoanh vùng phạm vi, ý nghĩa công tác làm việc thực hành thực tế quyền công tố ? Nguyên tắc công tố trong tố tụng hình sự ?

1. Công tố là gì?

Công tố là quyền của nhà nước truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người phạm tội.

Quyền công tố là quyền buộc tội nhân danh nhà nước đối với người phạm tội, do đó, đối tượng tác động của quyền công tố là tội phạm và người phạm tội. Nội dung của quyền công tố là sự buộc tội đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ở Nước Ta quyền công tố được giao cho Viện kiểm sát nhân dân. Đây là một trong những quyền hiến định được giao cho lực lượng Kiểm sát viên nhân dân : Tại Khoản 1, Điều 107 Hiến pháp năm 2013 có lao lý : “ Viện kiểm sát nhân dân thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp ” và Điều 2 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm sát nhân dân năm năm trước cũng lao lý : “ Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”. Như vậy, thực hành thực tế quyền công tố là một trong hai công dụng hiến định Viện kiểm sát nhân dân.

2. Chức năng thực hiện quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân

Về thực chất, thực hành thực tế quyền công tố là hoạt động giải trí của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để triển khai việc buộc tội của Nhà nước so với người phạm tội, được thực thi ngay từ khi xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố và trong suốt quy trình khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử vụ án hình sự ( Khoản 1, Điều 3 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm sát nhân dân năm năm trước ).

Nội dung thực hành quyền công tố:

Trong quy trình tố tụng hình sự, hoạt động giải trí thực hành thực tế quyền công tố gồm có : – Khởi tố bị can : Để có được quyết định hành động khởi tố bị can, cơ quan công tố phải khởi tố vụ án và tìm hiểu, xác định. – Truy tố bị can ra trước TANDTC trên cơ sở tác dụng tìm hiểu vụ án và chứng tỏ được người phạm tội. – Buộc tội bị cáo và bảo vệ sự buộc tội trước phiên tòa xét xử bằng cách công bố bản cáo trạng, tham gia xét hỏi, trình diễn lời luận tội và tranh luận trước phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm ; nếu vụ án bị kháng nghị hoặc kháng nghị thì xuất hiện để tham gia xét hỏi và trình diễn lời Kết luận về kháng nghị, kháng nghị trước phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Về phạm vi thực hành quyền công tố:

Xem thêm: Quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc khởi tố vụ án hình sự

Tại Khoản 1, Điều 3 Luật tổ chức triển khai Viện kiểm sát nhân dân năm trước xác lập : “ Thực hành quyền công tố là hoạt động giải trí của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực thi việc buộc tội của Nhà nước so với người phạm tội, được thực thi ngay từ khi xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố và trong suốt quy trình khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử vụ án hình sự ”. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân thực hành thực tế quyền công tố của mình trong những nghành sau : – Thực hành quyền công tố trong việc xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và đề xuất kiến nghị khởi tố. – Thực hành quyền công tố trong tiến trình khởi tố, tìm hiểu vụ án hình sự. – Thực hành quyền công tố trong quá trình truy tố tội phạm. – Thực hành quyền công tố trong quá trình xét xử vụ án hình sự. – Điều tra 1 số ít loại tội phạm – Thực hành quyền công tố trong hoạt động giải trí tương hỗ tư pháp về hình sự.

Chuc-nang-thuc-hien-quyen-cong-to-c%E1%BB%A7a-vien-kiem-sat-nhan-dan-2Chuc-nang-thuc-hien-quyen-cong-to-c%E1%BB%A7a-vien-kiem-sat-nhan-dan-2

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong tiếp nhận và kiểm sát nguồn tin về tội phạm

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Ý nghĩa công tác thực hành quyền công tố:

Từ thực chất, nội dung, phạm vị hoạt động giải trí thực hành thực tế quyền công tố nêu trên hoàn toàn có thể thấy công tác làm việc thực hành thực tế quyền công tố của Viện kiểm sát nhằm mục đích bảo vệ : – Mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, tìm hiểu và giải quyết và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. – Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế những quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng con người, sức khoẻ, gia tài, tự do, danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp lý. – Việc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với bị can phải có địa thế căn cứ và đúng pháp lý. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân thực hành thực tế quyền công tố góp thêm phần bảo vệ cho pháp lý được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất qua đó bảo vệ Hiến pháp và pháp lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra

Điều 112 Bộ luật tố tụng hình sự lao lý về trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành thực tế quyền công tố trong tiến trình tìm hiểu đơn cử như sau

Xem thêm: Khái niệm hoạt động kiểm sát nguồn tin về tội phạm là gì?

Khi thực hành thực tế quyền công tố trong quy trình tiến độ tìm hiểu, Viện kiểm sát có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây : 1. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can ; nhu yếu Cơ quan tìm hiểu khởi tố hoặc đổi khác quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo pháp luật của Bộ luật này ; 2. Đề ra nhu yếu tìm hiểu và nhu yếu Cơ quan tìm hiểu thực thi tìm hiểu ; khi xét thấy thiết yếu, trực tiếp thực thi 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu theo pháp luật của Bộ luật này ; 3. Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan tìm hiểu biến hóa Điều tra viên theo pháp luật của Bộ luật này ; nếu hành vi của Điều tra viên có tín hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự ; 4. Quyết định vận dụng, biến hóa hoặc hủy bỏ giải pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và những giải pháp ngăn ngừa khác ; quyết định hành động phê chuẩn, quyết định hành động không phê chuẩn những quyết định hành động của Cơ quan tìm hiểu theo lao lý của Bộ luật này. Trong trường hợp không phê chuẩn thì trong quyết định hành động không phê chuẩn phải nêu rõ nguyên do ; 5. Huỷ bỏ những quyết định hành động không có địa thế căn cứ và trái pháp lý của Cơ quan tìm hiểu ; nhu yếu Cơ quan tìm hiểu truy nã bị can ;

4. Nguyên tắc công tố trong tố tụng hình sự

Theo Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành, nguyên tắc công tố trong tố tụng hình sự được xác lập tại Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự : “ Khi phát hiện có tín hiệu tội phạm thì Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát, Toà án trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm khởi tố vụ án và vận dụng những giải pháp do Bộ luật này lao lý để xác lập tội phạm và giải quyết và xử lý người phạm tội. Không được khởi tố vụ án ngoài những địa thế căn cứ và trình tự do Bộ luật này pháp luật ”. Trong tố tụng hình sự, khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án khi có những tín hiệu phạm tội là thuộc về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tố tụng. Xuất phát từ quyền lợi công ( lợi lích của Nhà nước và xã hội ) mà không phụ thuộc vào vào ý chí và quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể riêng rẽ nào, cơ quan có thẩm quyền tố tụng triển khai khởi tố vụ án, làm khởi động hàng loạt quy trình tố tụng hình sự. Tính chính thống đó là yếu tố hạt nhân quan trọng nhất nói lên thực chất của tố tụng hình sự như thể một mạng lưới hệ thống quan hệ quyền lực tối cao công và những quan hệ luật công ( công pháp ). Trong quan hệ đó, những cơ quan và người đại diện thay mặt cho Nhà nước chính thức truy tố người bị coi là phạm tội ra trước Tòa án, khởi động chính sách truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch của Nhà nước, vận dụng những giải pháp cưỡng chế nhà nước theo những thủ tục bắt buộc chung nhằm mục đích duy trì pháp chế, trật tự pháp lý và công lý. Một nội dung khác của nguyên tắc công tố là việc duy trì quyền công tố trước Tòa án. Nội dung trên được xác lập tại Khoản 1 Điều 23, theo đó, Viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố trong tố tụng hình sự, quyết định hành động việc truy tố người phạm tội ra trước tòa án nhân dân.

nguyen-tac-cong-to-trong-to-tung-hinh-sunguyen-tac-cong-to-trong-to-tung-hinh-su

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Cũng như nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc công tố là nguyên tắc đặc trưng của mạng lưới hệ thống tố tụng hình sự thẩm vấn vì ý niệm truyền thống cuội nguồn của mạng lưới hệ thống này đặt cơ quan tố tụng hình sự ở vị trí dữ thế chủ động trong việc quyết định hành động cục diện cũng như kết cục của tố tụng hình sự. Nguyên tắc truy tố là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự, đóng vai trò quan trọng trong thực thi quy trình tố tụng. Dựa trên tính khách quan nó thì nguyên tắc truy tố trong việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, quyền lợi chung của xã hội, hội đồng và quyền lợi của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *