Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì Cùng Tìm Hiểu Người Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì Cùng Tìm Hiểu Người Thực Hiện Tiếng Anh Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

FVDP Vietnamese-English Dictionary Và 42 bản dịch khác. Thông tin chi tiết được ẩn để trông ngắn gọnperform · carry out · effect · execute · fulfil · materialize · stand by · to carry out · to exercise · to implement · to undertake · accomplish · achieve · actualise · actualize · administer · compass · done · effectuate · execution · exercise · fill · fulfill · fulfilment · implementation · madder · make · materialise · operate · ready-made · realization · redeem · take · transact · undertake · verify · work · conduct · go · honour · put in · put into practice Các chiến lược giảm nhẹ như vậy đã được thực hiện tại một số địa điểm. But I am offering you something that the rest of my guests would do anything to have WikiMatrix WikiMatrix U-26 đã thực hiện thêm 3 nhiệm vụ tuần dương thành công, đánh chìm thêm 4 tàu buôn. 7. (a) Sau cùng sự thờ phượng hợp nhất sẽ được thực hiện tới mức độ nào? Khi Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng, Chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì? Trong quản lý, hiệu quả liên quan đến nhận được đúng những điều đã thực hiện. More particularly, action is urgently needed on passenger cars, given that they account for # % of overall EU emissions of carbon dioxide (CO#), the main greenhouse gas WikiMatrix WikiMatrix Trong mùa Hè năm 1951, nó thực hiện hai chuyến đi huấn luyện học viên mới đến Bắc Âu. If the bosses were to kill each other offin a fight, everyone would celebrate WikiMatrix WikiMatrix Nhiều đợt phóng của Trung Quốc đã được thực hiện ở đây hơn bất cứ nơi nào khác. Lời nói đầu đã nói về 4 bước Kepler đã thực hiện trong quá trình ông nghiên cứu. Leave the bloody third force to Joe, forget York Harding, and go home with Phuong EVBNews EVBNews Trong tuần “Fireflies” quán quân trên Hot 100, “Vanilla Twilight” thực hiện bước nhảy đầu tiên ở vị trí #95. Nhưng sẽ thế nào nếu các đôi thực hiện được một động tác chuyển trong một giây thôi? Khi đó não bộ và các cơ bắp sẽ sẵn sàng để thực hiện mục đích của bạn. I keep dreaming about children too.And then there” s also a school OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Broadway is the birthplace of mediocrity.” The groom wore a matching boutonniêre of sweetheart roses. ” OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 Những biến động nhỏ theo thời gian không nhất thiết cho thấy bạn cần thực hiện hành động. Tuy nhiên, Ngài luôn luôn sử dụng quyền năng bảo đảm việc thực hiện ý định Ngài. Tìm 6577 câu trong 92 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

en.wiktionary.org, KDE40.1, FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, GlosbeResearch, GlTrav3, t…4yahoo.com, FVDP Vietnamese-English Dictionary, EVBNews, enwiki-01-2017-defs, Glosbe-Trav-CDMultilang, glosbe-trav-c, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, support.google, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix. Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500kthực giá noãn thức giấc thực hành thực hành được thực hành nhiều thực hiện thực hiện chức năng thực hiện dự án đầu tư thực hiện đầy đủ thực hiện đến cùng thực hiện được thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư thực hiện theo thực hiện thiếu thực hiện tiết kiệm Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *