Tài khoản đối ứng là gì, tầm quan trọng và mục đích sử dụng | https://trangdahieuqua.com

Tài khoản đối ứng là gì, tầm quan trọng và mục đích sử dụng | https://trangdahieuqua.com
tai-khoan-doi-ung-la-gi-tam-quan-trong-va-muc-dich-su-dung

Tài khoản đối ứng là gì có thể là điều mà người học kế toán cần hiểu rõ. Nếu bạn là một trong số họ thì đừng bỏ qua nội dung dưới đây.

Tài khoản đối ứng là gì?                       

 

Tài khoản đối ứng là tài khoản cân đối những tài khoản tương quan trong sổ cái. Nếu tài khoản chính được ghi là bên nợ thì tài khoản đối ứng của nó là bên có và ngược lại .

Trong sổ sách kế toán, tài khoản đối ứng thường được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh những khoản lỗ hoàn toàn có thể xảy ra như khấu hao hoặc giảm giá trị .

“ Tài khoản đối ứng hoàn toàn có thể được sử dụng để khắc phục lỗi, theo dõi khấu hao của gia tài hoặc để ĐK những khoản giao dịch thanh toán không hề thu được. ”

Tại sao tài khoản đối ứng quan trọng?

– Giúp doanh nghiệp ghi lại giá trị khởi đầu trên sổ cái cùng với bất kể sự giảm giá nào .
– Giúp xem giá trị lịch sử dân tộc duy nhất của gia tài cùng với khấu hao tích góp tương quan .
– Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện truy xuất số tiền khởi đầu và số tiền giảm thực tiễn, giúp hiểu được số dư ròng .
– Giúp doanh nghiệp bộc lộ giá trị ròng dựa trên mức giảm được thực thi trên số tiền bắt đầu .

Các loại tài khoản đối ứng

Một tài khoản đối ứng không được chỉ định cho một tài khoản được ghép nối đơn cử. Tài khoản đối ứng hoàn toàn có thể được sử dụng để bù đắp một loạt những loại tài khoản khác nhau. Vậy những loại tài khoản đối ứng là gì ?

Tài khoản tài sản đối ứng

Một gia tài được ghi nhận là số dư có được sử dụng để giảm số dư của một gia tài. Số dư của tài khoản gia tài đối ứng là số dư có. Tài khoản này làm giảm giá trị của một gia tài cứng. Tài khoản này không được phân loại là gia tài vì nó không biểu lộ giá trị lâu bền hơn .

Các ví dụ về tài khoản tương phản này bao gồm:

– Dự phòng phải thu khó đòi : Dự phòng phải thu khó đòi là tỷ suất Phần Trăm những khoản nợ phải thu khó đòi được ước tính từ Tài khoản phải thu. Tài khoản này bù đắp tài khoản phải thu của một công ty .

– Khấu hao lũy kế : Khấu hao là sự giảm giá trị của gia tài. Giá trị hao mòn lũy kế biểu lộ số khấu hao lũy kế mà một gia tài phát sinh. Tài khoản này bù đắp cho những gia tài bất động sản của một công ty gồm có máy móc, đồ nội thất bên trong và những tòa nhà … Giá trị hao mòn lũy kế làm giảm giá trị của gia tài .

Tài khoản nợ phải trả đối ứng

Số dư của tài khoản nợ phải trả là số dư bên nợ. Tài khoản này làm giảm giá trị của khoản nợ phải trả. Tài khoản nợ phải trả đối ứng không được sử dụng thường xuyên như các tài khoản tài sản đối ứng. Nó không được xem là một khoản nợ phải trả vì nó không thể hiện một nghĩa vụ trong tương lai.

Các ví dụ về tài khoản nợ phải trả đối ứng bao gồm:

– Chiết khấu trái phiếu phải trả – Đây là khoản chênh lệch giữa lượng tiền mặt mà một công ty nhận được khi phát hành trái phiếu và giá trị của trái phiếu khi đáo hạn. Giá trị của một trái phiếu được giảm bằng Chiết khấu trên trái phiếu phải trả .

– Chiết khấu trên những khoản phải trả – Khoản chiết khấu được đưa ra so với khoản nợ phải trả được tạo ra khi một công ty vay một số tiền đơn cử và hoàn trả sớm. Chiết khấu trên những ghi chú phải trả làm giảm tổng số tiền ghi chú để phản ánh chiết khấu mà bên cho vay đưa ra .

Tài khoản vốn chủ sở hữu đối ứng

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận dưới dạng số dư bên Nợ – được sử dụng để giảm số dư của tài khoản vốn chủ sở hữu chuẩn. Đây là khoản giảm vốn chủ sở hữu vì nó đại diện thay mặt cho số tiền mà một công ty phải trả để mua lại CP của mình. Tài khoản vốn chủ sở hữu đối ứng làm giảm tổng số CP đang lưu hành. Tài khoản CP quỹ được ghi nợ khi một công ty mua lại CP của mình từ thị trường mở .

Tài khoản doanh thu đối ứng

Khoản giảm từ tổng doanh thu, tạo ra lệch giá thuần, là tài khoản lệch giá đối ứng. Các thanh toán giao dịch này được báo cáo giải trình trong một hoặc nhiều tài khoản lệch giá đối ứng, tài khoản này thường có số dư bên nợ và làm giảm tổng doanh thu thuần của công ty .

Các ví dụ về tài khoản doanh thu đối ứng bao gồm:

– Hàng trả lại : Doanh thu trả lại là một hành vi tương phản của tài khoản bán hàng. Giao dịch này ghi lại khi người mua trả lại sản phẩm & hàng hóa đã giao dịch thanh toán và cần được hoàn trả tiền .
– Phụ cấp bán hàng : Phụ cấp bán hàng cũng là một phần của tài khoản bán hàng. Trợ cấp bán hàng là khoản giảm giá bán khi người mua chấp thuận đồng ý nhận một món hàng bị lỗi thay vì trả lại .
– Chiết khấu bán hàng : Chiết khấu bán hàng được đưa ra khi bán sản phẩm & hàng hóa để lôi cuốn người mua. Đó là một động cơ để mua sản phẩm & hàng hóa .

Tài khoản đối ứng được sử dụng và báo cáo như thế nào?

Lấy ví dụ về tài khoản thiết bị. Thiết bị là tài khoản gia tài dài hạn có số dư bên Nợ. Thiết bị bị giảm giá trị so với mức hữu dụng. Khoản khấu hao này được lưu vào một tài khoản gia tài đối ứng gọi là khấu hao lũy kế. Tài khoản khấu hao lũy kế có số dư Có và được sử dụng để giảm giá trị ghi sổ của thiết bị. Bảng cân đối kế toán sẽ báo cáo giải trình thiết bị theo nguyên giá và sau đó trừ đi khấu hao lũy kế .

Bằng cách báo cáo giải trình những tài khoản đối ứng trên bảng cân đối kế toán, người dùng thậm chí còn hoàn toàn có thể khám phá nhiều thông tin hơn về công ty so với số tiền ròng của thiết bị. Người đọc bảng cân đối kế toán không chỉ nhìn thấy giá vốn trong thực tiễn của khoản mục đó ; họ còn hoàn toàn có thể xem phần gia tài đã bị xóa bỏ cũng như ước tính thời hạn sử dụng có ích còn lại và giá trị của gia tài đó .

Khi đã hiểu tài khoản đối ứng là gì, bạn hoàn toàn có thể đã biết sự độc lạ giữa tài khoản chính và tài khoản đối ứng của nó là giá trị ghi sổ của gia tài. Bạn cần có tài khoản đối ứng để hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp mình. Đó là nội dung chính mà bài viết này muốn đề cập .

 

Huỳnh Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *