Quantity là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Quantity là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Quantity
Tiếng Việt Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Quantity là gì?

Số lượng là một thuộc tính hoàn toàn có thể sống sót dưới dạng vô số hay độ lớn, minh họa cho sự không liên tục và liên tục. Các đại lượng hoàn toàn có thể được so sánh dưới dạng “ nhiều hơn ”, “ ít hơn ” hay “ bằng nhau ” hay bằng cách gán một giá trị số theo đơn vị chức năng thống kê giám sát. Khối lượng, thời hạn, khoảng cách, nhiệt lượng và sự phân tách góc là một trong những ví dụ quen thuộc của những đặc thù định lượng .

  • Quantity là Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Quantity nghĩa là Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều.

Số lượng là một trong những lớp cơ bản của sự vật cùng với chất, lượng, sự biến hóa và mối quan hệ. Một số đại lượng là như vậy bởi thực chất bên trong của chúng ( như số ), trong khi những đại lượng khác hoạt động giải trí như trạng thái ( thuộc tính, kích cỡ, thuộc tính ) của sự vật như nặng và nhẹ, dài và ngắn, rộng và hẹp, nhỏ và lớn hay nhiều và ít .

Dưới tên gọi của vô số, những gì không liên tục và rời rạc và cuối cùng có thể chia thành các khối không thể phân chia, chẳng hạn như: quân đội, hạm đội, bầy đàn, chính phủ, công ty, đảng phái, dân chúng, hỗn độn (quân đội), điệp khúc, đám đông và số lượng; tất cả đều là trường hợp của danh từ tập thể. Dưới tên gọi của độ lớn, những gì liên tục và thống nhất và chỉ chia thành các ước số nhỏ hơn, chẳng hạn như: vật chất, khối lượng, năng lượng, chất lỏng, vật chất — tất cả các trường hợp của danh từ không tập thể.

Cùng với việc nghiên cứu và phân tích thực chất và phân loại của nó, những yếu tố về đại lượng gồm có những chủ đề tương quan ngặt nghèo như chiều, đẳng thức, tỷ suất, những phép đo của đại lượng, đơn vị chức năng đo, mạng lưới hệ thống số và đánh số, những loại số và mối quan hệ của chúng với nhau như tỷ suất số .

Definition: Quantity is a property that can exist as a multitude or magnitude, which illustrate discontinuity and continuity. Quantities can be compared in terms of “more”, “less”, or “equal”, or by assigning a numerical value in terms of a unit of measurement. Mass, time, distance, heat, and angular separation are among the familiar examples of quantitative properties.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Quantity

  • Continuity
  • Time
  • Quality
  • Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Quantity là gì? (hay Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều nghĩa là gì?) Định nghĩa Quantity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quantity / Lượng; Số Lượng; Định Lượng; Số Lượng Lớn; Số Nhiều. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *