Giới thiệu khái quát quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ – https://trangdahieuqua.com

Giới thiệu khái quát quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ – https://trangdahieuqua.com

Giới thiệu khái quát quận Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt ở phía Đông Bắc của thành phố Cần Thơ ; Bắc giáp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ; Nam giáp quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ ; Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ ; Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với tỉnh Đồng Tháp .
Về hành chánh, quận gồm có 9 phường : Thới Thuận, Thuận An, Thốt Nốt, Thạnh Hòa, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng và Tân Lộc. Quận nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố Cần Thơ, chủ quyền lãnh thổ gồm có phần đất liền và dãy cù lao Tân Lộc hình thoi nằm trên sông Hậu. Quận có tiềm năng tăng trưởng công nghiệp và du lịch sinh thái xanh. Đến Thốt Nốt, hành khách có dịp du lịch thăm quan nhiều thắng cảnh đẹp và những làng nghề nổi tiếng như : vườn cò Bằng Lăng, cù lao Tân Lộc, làng lưới Thơm Rơm, làng bánh tráng Thuận Hưng, làng thúng Thốt Nốt …

Lịch sử

Quận Thốt Nốt được xây dựng năm 1917, thuộc tỉnh Long Xuyên, gồm có 2 tổng : Định Mỹ với 9 làng và An Phú với 6 làng. Sau năm 1956, quận thuộc tỉnh An Giang, gồm tổng Định Mỹ với 9 xã, quận lỵ đặt tại 2 xã Thạnh Hoà, Trung Nhứt. Sau năm 1965, bỏ đơn vị chức năng hành chính cấp tổng, quận Thốt Nốt có 9 xã thường trực .
Sau năm 1975, Thốt Nốt là huyện của tỉnh Hậu Giang. Ngày 16-09-1989, huyện được xác lập những đơn vị chức năng hành chính thường trực, gồm có thị xã Thốt Nốt và 12 xã : Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Quới, Thạnh Lộc, Vĩnh Trinh, Thới Thuận, Tân Lộc, Trung Hưng, Trung An, Trung Nhứt, Thạnh Phú, Thuận Hưng .
Ngày 26-12-1991, Quốc hội Nước Ta phát hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ .
Ngày 24-08-1999, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị định số 80/1999 / NĐ-CP, về việc xây dựng xã thuộc những huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, xây dựng xã Trung Kiên thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 1.348,94 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 23.979 nhân khẩu của xã Trung Nhứt, 115 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên, 1.942 nhân khẩu của xã Thuận Hưng .
Ngày 04-08-2000, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị định số 28/2000 / NĐ-CP, về việc xây dựng thị xã thuộc những huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, xây dựng thị xã Thanh An thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 185,51 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 3.000 nhân khẩu của xã Thạnh Thắng. 1.595,1 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 9.157 nhân khẩu của xã Thạnh An .
Ngày 19-04-2002, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị định số 47/2002 / NĐ-CP, về việc xây dựng xã thuộc những huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, xây dựng xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 2.194,8 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 15.864 nhân khẩu của xã Trung An ; xây dựng xã Thạnh Mỹ thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 2.481,65 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 11.448 nhân khẩu của xã Thạnh Quới .
Ngày 26-11-2003, Quốc Hội Nước Ta trải qua Nghị quyết số 22/2003 / QH11, về việc chia và kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính 1 số ít tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ thường trực TW và tỉnh Hậu Giang. Huyện Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ .
Ngày 02-01-2004, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị định số 05/2004 / NĐ-CP, về việc xây dựng những quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, những huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và những xã, phường, thị xã thuộc thành phố Cần Thơ thường trực Trung ương. Theo đó, xây dựng huyện Vĩnh Thạnh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của thị xã Thạnh An và những xã : Thạnh An, Thạnh Lộc, Thạnh Quới, Thạnh Mỹ, Thạnh Phú, Thạnh Thắng, Trung Hưng và 2.811,47 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 19.171 nhân khẩu của xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Thốt Nốt. Huyện Thốt Nốt còn lại hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của thị xã Thốt Nốt và những xã : Thuận Hưng, Trung Nhứt, Tân Lộc, Trung Kiên, Trung An, Trung Thạnh, Thới Thuận và 85,94 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 1.618 nhân khẩu còn lại của xã Vĩnh Trinh ; sáp nhập 85,94 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 1.618 nhân khẩu ( phần còn lại của xã Vĩnh Trinh ) vào xã Thới Thuận. Sau khi kiểm soát và điều chỉnh, huyện Thốt Nốt có 17.110,08 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 189.641 nhân khẩu ; gồm 8 đơn vị chức năng hành chính thường trực là thị xã Thốt Nốt và những xã Thuận Hưng, Trung Nhứt, Tân Lộc, Trung Kiên, Trung An, Trung Thạnh, Thới Thuận .
Ngày 23-12-2008, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị định số 12 / NĐ-CP, về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính xã, xây dựng xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ ; xây dựng quận Thốt Nốt và những phường thường trực ; kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để xây dựng huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ. Theo đó, địa giới hành chính huyện Thốt Nốt được kiểm soát và điều chỉnh như sau :

– Thành lập xã Vĩnh Bình thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 1.095,67 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 3.191 nhân khẩu của xã Thới Thuận ; 857,84 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 4.038 nhân khẩu của xã Trung Nhứt. Điều chỉnh hàng loạt 1.953,51 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 7.229 nhân khẩu của xã Vĩnh Bình, huyện Thốt Nốt về huyện Vĩnh Thạnh quản trị .

– Điều chỉnh 201,85 ha diện tích tự nhiên và 1.047 nhân khẩu của xã Trung Hưng thuộc huyện Vĩnh Thạnh về xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt quản lý.

– Điều chỉnh hàng loạt 2.399,56 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 18.063 nhân khẩu của xã Trung Thạnh thuộc huyện Thốt Nốt về huyện Cờ Đỏ quản trị .
– Sau khi kiểm soát và điều chỉnh, huyện Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 160.580 nhân khẩu, có 7 đơn vị chức năng hành chính thường trực, gồm những xã : Thới Thuận, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc và thị xã Thốt Nốt .
– Thành lập quận Thốt Nốt thuộc thành phố Cần Thơ trên cơ sở hàng loạt 11.780,74 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 160.580 nhân khẩu của huyện Thốt Nốt ( gồm có hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và nhân khẩu của thị xã Thốt Nốt và những xã : Thới Thuận, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng và Tân Lộc ) .
– Thành lập những phường thuộc quận Thốt Nốt như sau :
+ Thành lập phường Thới Thuận thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 1.026,06 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 16.296 nhân khẩu của xã Thới Thuận .
+ Thành lập phường Thuận An thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở 777,09 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 13.972 nhân khẩu còn lại của xã Thới Thuận .
+ Thành lập phường Thạnh Hoà thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 556,64 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 5.377 nhân khẩu của xã Trung Nhứt ; 186 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 2.755 nhân khẩu còn lại của xã Trung An .
+ Thành lập phường Trung Nhứt thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở 1.123,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 12.708 nhân khẩu còn lại của xã Trung Nhứt .
+ Thành lập phường Trung Kiên thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở hàng loạt 1.416,37 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 28.105 nhân khẩu của xã Trung Kiên .
+ Thành lập phường Thuận Hưng thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở hàng loạt 1.385,39 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 18.290 nhân khẩu của xã Thuận Hưng .

+ Thành lập phường Tân Hưng thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở toàn bộ 1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 nhân khẩu của xã Tân Hưng.

+ Thành lập phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt trên cơ sở hàng loạt 3.268,16 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 30.595 nhân khẩu của xã Tân Lộc .
Quận Thốt Nốt có 11.780,74 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 160.580 nhân khẩu, có 9 đơn vị chức năng hành chính thường trực, gồm những phường : Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *