Nguyên liệu, vật liệu là gì; Công cụ, dụng cụ là gì, cách phân loại – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Nguyên liệu, vật liệu là gì; Công cụ, dụng cụ là gì, cách phân loại – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Thế nào là Nguyên liệu, vật liệu ; Thế nào là Công cụ, dụng cụ. Các cách phân loại Nguyên liệu, vật liệu và phân loại Công cụ, dụng cụ. Mời những bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Thành Phố Hà Nội .

>>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<<

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

1. Khái niệm và đặc điểm nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.

1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyện liệu, vật liệu.

Nguyên vật liệu là đối tượng người tiêu dùng lao động do doanh nghiệp mua ngoài hoặc tự chế biến, dự trữ, để Giao hàng quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại tạo ra loại sản phẩm .
– Các nguyên vật liệu sẽ biến hóa về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái khởi đầu khi đưa vào sản xuất .
– Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quy trình sản xuất kinh doanh thương mại ( một chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại ) .
– Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào loại sản phẩm, là địa thế căn cứ cơ sở để tính giá tiền .

1.2. Khái niệm và đặc điểm của công cụ, dụng cụ.

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời hạn sử dụng pháp luật xếp vào gia tài cố định và thắt chặt. Theo chính sách hiện hành, những tư liệu lao động có giá trị < 30.000.000 đồng, thời hạn sử dụng ≤ 1 năm được xếp vào công cụ dụng cụ. Bởi vậy, công cụ dụng cụ mang khá đầy đủ đặc thù như gia tài cố định và thắt chặt hữu hình ( tham gia nhiều chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại, giá trị bị hao mòn dần trong quy trình sử dụng, giữ nguyên hình thái vật chất bắt đầu đến lúc hư hỏng ) .

2. Phân loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.

2.1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu.

a) Căn cứ vào yêu cầu quản lý, nguyên liệu, vật liệu được chia thành các loại sau:

– Nguyên liệu, vật liệu chính : Là những loại nguyên vật liệu và vật liệu khi tham gia vào quy trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của mẫu sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên vật liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất đơn cử. Trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ … không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng gồm có cả nửa thành phẩm mua ngoài với mục tiêu liên tục quy trình sản xuất, sản xuất ra thành phẩm .
– Vật liệu phụ : Là những loại vật liệu khi tham gia vào quy trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của mẫu sản phẩm nhưng hoàn toàn có thể phối hợp với vật liệu chính làm đổi khác sắc tố, mùi vị, hình dáng hình thức bề ngoài, tăng thêm chất lượng của loại sản phẩm hoặc tạo điều kiện kèm theo cho quy trình sản xuất loại sản phẩm được triển khai thông thường, hoặc ship hàng cho nhu yếu công nghệ tiên tiến, kỹ thuật, dữ gìn và bảo vệ đóng gói ; Giao hàng cho quy trình lao động .
– Nhiên liệu : Là những thứ có công dụng cung ứng nhiệt lượng trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại tạo điều kiện kèm theo cho quy trình sản xuất mẫu sản phẩm diễn ra thông thường. Nhiên liệu hoàn toàn có thể sống sót ở thể lỏng, thể rắn và thể khí .
– Vật tư thay thế sửa chữa : Là những vật tư dùng để thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, công cụ, dụng cụ sản xuất …
– Vật liệu và thiết bị thiết kế xây dựng cơ bản : Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho việc làm thiết kế xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị thiết kế xây dựng cơ bản gồm có cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật cấu trúc dùng để lắp ráp vào khu công trình kiến thiết xây dựng cơ bản .

b) Căn cứ vào nguồn gốc, nguyên liệu, vật liệu được chia thành các loại sau:

– Nguyên liệu, vật liệu mua ngoài ;
– Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, gia công .

c) Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng, nguyên liệu, vật liệu được chia thành các loại sau:

– Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ;
– Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho công tác làm việc quản trị ;
– Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho những mục tiêu khác .

2.2. Phân loại công cụ, dụng cụ.

Theo lao lý hiện hành những tư liệu lao động sau đây không phân biệt giá trị và thời hạn sử dụng vẫn được coi là công cụ, dụng cụ :
– Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp ;

– Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;

– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ ;
– Phương tiện quản trị, vật dụng văn phòng ;
– Quần áo, giày dép chuyên dùng để thao tác, …
Giống như nguyên vật liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ cũng có nhiều tiêu thức phân loại. Mỗi tiêu thức phân loại có tính năng riêng trong quản trị .

a) Căn cứ vào phương pháp phân bổ công cụ, dụng cụ được chia thành:

– Loại phân chia 1 lần ( 100 % giá trị )
– Loại phân chia nhiều lần
Loại phân chia 1 lần là những công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ và thời hạn sử dụng ngắn. Loại phân chia từ 2 lần trở lên là công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, thời hạn sử dụng dài hơn và những công cụ, dụng cụ chuyên dùng .

(Mời các bạn tìm hiểu về thời gian và cách phân bổ công cụ, dụng cụ tại đây).

b) Căn cứ vào nội dung công cụ, dụng cụ được chia thành:

– Lán trại trong thời điểm tạm thời, đà giáo, cốp pha dùng trong thiết kế xây dựng cơ bản, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa ;
– Những dụng cụ, đồ nghề bằng thủy tinh, sành, sứ ;
– Quần áo bảo lãnh lao động ;
– Công cụ, dụng cụ khác .

c) Căn cứ vào yêu cầu quản lý và công việc ghi chép kế toán, công cụ, dụng cụ được chia thành:

– Công cụ, dụng cụ ;
– Bao bì luân chuyển ;
– Đồ dùng cho thuê ;
– Thiết bị, phụ tùng sửa chữa thay thế .

d) Căn cứ vào mục đích sử dụng, công cụ, dụng cụ được chia thành:

– Công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất kinh doanh thương mại ;
– Công cụ, dụng cụ dùng cho quản trị ;
– Công cụ, dụng cụ dùng cho mục tiêu khác .

Mời xem thêm:

>> Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương 

>> Không nộp thang lương, bảng lương có bị phạt không?

>> Hướng dẫn cách xây dựng thang lương, bảng lương

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.