cực khoái trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cực khoái trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thuốc chống trầm cảm có thể gây co giật ở trẻ em, chứ không phải cực khoái.

Antidepressants have been known to cause seizures in kids, but not orgasms.

OpenSubtitles2018. v3

Và thời gian cực khoái, phụ nữ có vẻ dài hơn ở nam giới.

( Man ) And so orgasm happens, and it seems to last significantly longer in women than in men.

OpenSubtitles2018. v3

Du lịch bằng cực khoái

Traveling by orgasm

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay, họ đang thực hành đạt cực khoái cùng lúc.

Today, they’re working on simultaneous orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có nghĩ đến việc nghiên cứu về ham muốn tình dục hay cực khoái chưa?

Have you thought about studying sexual desire or orgasms?

ted2019

Vậy trong quan hệ tình dục cùng giới, khoảng cách cực khoái biến mất.

So in same-sex encounters, the orgasm gap disappears.

ted2019

Tôi đã không có được cực khoái như thế nhiều tháng rồi!

I’d not had an orgasm like that for months!

OpenSubtitles2018. v3

Màn dạo đầu thật sự chỉ bắt đầu khi cực khoái kết thúc.

Foreplay pretty much starts at the end of the previous orgasm.

QED

Người ta không đạt cực khoái từ một vết châm.

Most people don’t orgasm from a needle prick.

OpenSubtitles2018. v3

Và sự thư giãn đó có thể đưa đến cực khoái tuyệt vời.

And with her relaxation can come great orgasms.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng một vài động vật đã có cực khoái trước đó.

But some animals had it going on quite a bit before that.

ted2019

Cháu có nghĩ đó là cảnh cực khoái không?

It was all very extreme, you know?

ted2019

Mục tiêu thiêng liêng nhất của F là khiến tôi đạt cực khoái.

The most sacred goal for F was my orgasm. Why?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa bao giờ đạt cực khoái.

I had never come yet .

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết phụ nữ có thể có 1 cơn cực khoái kéo dài 1 giờ liền không?

You know that women can have an hour-long orgasm?

OpenSubtitles2018. v3

Xuất tinh thường bắt đầu trong cơn co thắt cực khoái thứ nhất hoặc thứ hai.

Ejaculation usually begins during the first or second contraction of orgasm.

WikiMatrix

Cực khoái của nam giới điển hình kéo dài trong vài giây.

The typical male orgasm lasts several seconds.

WikiMatrix

Nhưng niềm vui mới là quan trọng, và nó sẽ giúp người phụ nữ có được cực khoái.

But pleasure is important, and it helps if the woman has an orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Lên đỉnh, đó là cực khoái.

That’s an orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Adam có một cơn cực khoái.

Adam had an orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Cái thứ này giúp chúng ta đạt cực khoái thế nào cơ?

How is this thing gonna help us get laid ?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi không có những bài viết về việc đạt cực khoái khoái hơn.

We don’t do pieces on having better orgasms.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không thể đạt cực khoái với anh ta nữa.

I can’t orgasm with him anymore.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể cơn đau tạo ra cực khoái.

Maybe pain caused the orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Và sau đó, cô qua cơn cực khoái.

And then later, you lost your orgasm altogether.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *