Khoa học xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Khoa học xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới.

Nhân học (anthropology) là môn học chuyên sâu tìm hiểu những đặc tính của con người. Nhân học khác với những môn học khác bởi nó xoay quanh:

  • Học thuyết tương đối về văn hoá (cultural relativism) – học thuyết nghiên cứu về những điều mà từng cá nhân nghĩ và làm dựa trên những quan điểm văn hoá tín ngưỡng của dân tộc họ
  • Chuyên ngành nghiên cứu các hoạt động văn hoá tín ngưỡng, xây dựng các thuyết tương đối về văn hoá
  • Khoa học so sánh (tìm ra điểm giống và khác nhau giữa) các nền văn hoá khác nhau

Truyền thông học[sửa|sửa mã nguồn]

Truyền thông học (communication studies) là môn học đào tạo khả năng truyền đạt thông tin gồm: tranh luận, diễn thuyết, hùng biện (rhetoric), giao tiếp nhóm (group communication), giao tiếp đa văn hóa (intercultural communication), đối thoại, nội tin (intrapersonal communication), thông tin trong tổ chức, thuyết thông tin (information theory), tiếp thị (marketing), thuyết phục (persuasion), tuyên truyền (propaganda), sự kiện xã hội (public affairs), quan hệ công chúng (public relations) và viễn thông (telecommunication).

Nghiên cứu về văn hoá[sửa|sửa mã nguồn]

Môn học nghiên cứu văn hoá (cultural studies) kết hợp xã hội học, lý thuyết về xã hội, lý thuyết về văn học (literary theory), lý thuyết về phương tiện truyền thông (media theory), điện ảnh, văn hoá nhân loại học (cultural anthropology), lịch sử nghệ thuật và phê bình nghệ thuật nhằm mục đích nghiên cứu những sự kiện văn hoá trong xã hội công nghiệp.

Kinh tế học[sửa|sửa mã nguồn]

Kinh tế học là một môn khoa học xã hội giúp học viên nghiên cứu và phân tích và diễn đạt sự sản xuất, phân bổ và tiêu dùng của hàng hoá và dịch vụ. Có nghĩa là, kinh tế tài chính học nghiên cứu và điều tra phương cách mà cá thể, tổ chức triển khai và xã hội tìm kiếm những gì họ muốn và cần .
Giáo dục đào tạo là một môn khoa học xã hội gồm có kiến thức và kỹ năng, niềm tin và kĩ năng về dạy và học của một người được gọi là giáo viên nhằm mục đích truyền đạt, chuyển giao kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề có mục tiêu và ý thức tới học viên, sinh viên .Những người giáo viên tốt là những người biết sử dụng tài liệu giảng dạy phong phú và đa dạng và vận dụng chiêu thức một cách phát minh sáng tạo để truyền đạt kiên thức tới học viên sinh viên. Giúp cho học viên, sinh viên hiểu, nhìn nhận yếu tố, phát huy trí mưu trí và tăng trưởng năng lực nhận thức tương thích với từng môn học, từng yếu tố của quốc tế khách quan .

Địa lý học nhân văn[sửa|sửa mã nguồn]

Địa lý nhân văn nghiên cứu và điều tra những yếu tố tương quan đến xã hội, nhân văn trong địa lý học. Địa lý học nhân văn gồm có những chuyên ngành như địa lý kinh tế tài chính, địa lý chính trị, địa lý xã hội, địa lý đô thị, địa lý lịch sử, địa lý văn hóa truyền thống, địa lý nhân khẩu, v.v.
Lịch sử là một mạng lưới hệ thống những thông tin về quá khứ tích lũy được. Sử học điều tra và nghiên cứu và lý giải những ghi chép của loài người, của dòng tộc hoặc của một xã hội .Sử học khác với tiền sử học. Kiến thức về sử học không chỉ là kiến thức và kỹ năng về những sự kiện quá khứ mà còn là kỹ năng và kiến thức tư duy lịch sử vẻ vang .

Ngôn ngữ học[sửa|sửa mã nguồn]

Ngôn ngữ học là môn khoa học xã hội điều tra và nghiên cứu ngôn từ – lời nói của con người .

Khoa học chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Khoa học chính trị vừa là một môn học chính quy (academic) vừa là một môn học nghiên cứu (research). Khoa học chính trị cung cấp kiến thức chính trị trên lý thuyết và trong thực tiễn. Đồng thời, khoa học chính trị cũng đề cập đến việc miêu tả và phân tích những hệ thống chính trị và hoạt động chính trị.

Tâm lý học[sửa|sửa mã nguồn]

Tâm lý học điều tra và nghiên cứu về quy luật hình thành và tăng trưởng tâm ý, ý thức nhân cách, điều tra và nghiên cứu hành vi của con người trong toàn cảnh xã hội .

Chính sách xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Chính sách xã hội học điều tra và nghiên cứu về những đường lối chỉ huy biến hóa hoặc duy trì những điều kiện kèm theo sống theo hướng dẫn đến sự thịnh vượng cho xã hội .

Xã hội học[sửa|sửa mã nguồn]

Xã hội học nghiên cứu và điều tra về những nhận thức của con người về xã hội. Xã hội học nghiên cứu và điều tra về xã hội cũng như sự biến hóa hoạt động của những quy luật xã hội .

Phát triển ( xã hội ) học[sửa|sửa mã nguồn]

Phát triển (xã hội) học (development study) là môn khoa học xã hội gồm nhiều ngành nghiên cứu tập trung về những nước đang phát triển. Và cả nước chậm phát triển bên cạnh là những nước phát triển cũng cần học môn này nếu muốn nước mình phát triển hơn và không muốn trở thành nước đang phát triển

Khoa học thư viện[sửa|sửa mã nguồn]

Khoa học thư viện (library science) là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật về tổ chức xây dựng, nhân sự, các công cụ quản lý, công nghệ thông tin, giáo dục,…cho các thư viện; việc thu thập, tổ chức, bảo quản và phổ biến tài nguyên thông tin và thông tin chính trị kinh tế. Trong quá khứ, khoa học thư viện cũng đã bao gồm lưu trữ khoa học. Điều này bao gồm cách làm thế nào để thông tin đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng người sử dụng; làm sao mọi người tiếp cận được với hệ thống phân loại, thông tin được thu thập, đánh giá và áp dụng bởi những người trong và bên ngoài các thư viện, cũng như làm sao người dân được huấn luyện và đào tạo cho nghề nghiệp trong các thư viện, các tài liệu hướng dẫn các dịch vụ của thư viện, tình trạng pháp lý của các thư viện và thông tin về các nguồn lực, Công nghệ thông tin được sử dụng để ướng dẫn và quản lý hồ sơ.

Học những khóa học trong thư viện thường gồm có những bộ sưu tập khoa học quản trị, những mạng lưới hệ thống thông tin và công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và điều tra những giải pháp, thư mục và phân loại, dữ gìn và bảo vệ, tài liệu tìm hiểu thêm, số liệu thống kê và quản trị. Khoa học Thư viện là không ngừng tăng trưởng, lồng ghép những chủ đề mới như quản trị cơ sở tài liệu, thông tin về kiến trúc và Quản lý kiến thức và kỹ năng, trong số những người khác .

Các ngành học khác[sửa|sửa mã nguồn]

Phương pháp nghiên cứu và điều tra[sửa|sửa mã nguồn]

Nghiên cứu xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

  • Phương tiện liên quan tới Social sciences tại Wikimedia Commons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *