Giải thể doanh nghiệp là gì? Những trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì? Những trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì? Những trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Trong bài viết dưới đây, Quốc Luật xin đưa ra cho quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì ?

Giải thể là việc chấm hết sự sống sót của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện kèm theo để sống sót như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải thực thi triển khai những thủ tục pháp lý để chấm hết tư cách pháp nhân những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan của doanh nghiệp với Cơ quan ĐK doanh nghiệp .

Giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

2. Những trường hợp giải thể:

Theo “ khoản 1 điều 201 Luật Doanh nghiệp năm trước ” doanh nghiệp bị giải thể trong những trường hợp sau đây :

Giải thể tự nguyện:

  • Quyết định giải thể này bộc lộ sự tự nguyện của chủ sở hữu so với doanh nghiệp của mình vì những lý do khác nhau, không còn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu, chẳng hạn như thua lỗ kéo dài, lợi nhuận thấp, có mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều yếu tố khác thì họ hoàn toàn có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân ; của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông với công ty CP .
  • Trường hợp Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty, nếu các thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, thì công ty phải tiến hành giải thể. Việc quy định thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thỏa thuận của các thành viên, cổ đông sáng lập, hoặc do sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giải thể bắt buộc:

  • Khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu để liên tục sống sót, công ty phải kết nạp thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên tối thiểu. Nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không triển khai kết nạp thêm thành viên khi số lượng thành viên không đủ hoặc không quy đổi sang mô hình doanh nghiệp tương thích thì công ty phải triển khai thủ tục giải thể doanh nghiệp .
  • Trường hợp công ty bị tịch thu Giấy chứng nhận doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định hành động giải thể doanh nghiệp .

3. Điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Khi chấm hết hoạt động giải trí, doanh nghiệp cần bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ so với những người có tương quan tại công ty như : người lao động, chủ nợ, đối tác chiến lược kinh doanh thương mại, cơ quan nhà nước …

  • Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi có quyết định của chủ sở hữu Công ty hoặc của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
  • Giải thể doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi doanh nghiệp hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.
  • Doanh nghiệp đó không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các cơ quan trọng tài hoặc Tòa án.

Nếu bạn đang có nhu cầu giải thể doanh nghiệp, tham khảo Dịch vụ giải thể công ty – doanh nghiệp tại Quốc Luật.

Để lại ý kiến đóng góp dưới phần bình luận - Quốc Luật

Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách “bình luận” vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *