em gái trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

em gái trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con có một đứa em gái rồi đấy.

You have a sister.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày người Mỹ, anh có em gái không?

American, you have a sister?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng sợ em gái cô.

They fear your sister.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là em gái cô ấy.

I’m her sister.

OpenSubtitles2018. v3

Mày không được phép nói chuyện với các em gái của mày nữa, hiểu không?

You no longer have the right to speak to your sisters, understand?

opensubtitles2

Laura nói: – Tớ là Laura Ingalls, còn đây là em gái tớ, Carrie.

“I ‘ m Laura Ingalls,” Laura said, “and this is my little sister, Carrie.”

Literature

Bỏ cuộc đi, em gái.

Give up, little sister.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta rất muốn cháu gặp em gái anh ta.

He particularly wants you to meet his sister.

OpenSubtitles2018. v3

Chú, đây là cô. Kennedy, em gái họ của tôi.

Uncle, this is Miss Kennedy, my cousin .

OpenSubtitles2018. v3

Em gái của Hê Rốt Ạc Ríp Ba trong Tân Ước.

Sister of Herod Agrippa in the New Testament.

LDS

Bao gồm cả em gái ta.

That includes my sister.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao không phải là em gái của mình đi để những người khác?

Why didn’t his sister go to the others?

QED

Nó là em gái tao mà!

She is my sister!

QED

Ít lâu sau năm 1900, em gái của mẹ là dì Emma đến Northfield, Minnesota, để học nhạc.

Shortly after 1900, Mother’s sister, Emma, went to Northfield, Minnesota, to study music.

jw2019

Chúng là em trai và em gái của một người bạn ở Paris.

They are siblings fom a friend in Paris…

OpenSubtitles2018. v3

10 Hỡi em gái, hôn thê của anh, sự trìu mến của em ngọt ngào biết bao! +

10 How beautiful your expressions of affection are,+ my sister, my bride!

jw2019

Ôi, em gái.

Trying to prove

QED

Ngoài ra, một người em gái của tôi cũng chấp nhận sự thật!

In addition, one of my own sisters also accepted the truth!

jw2019

Anh ta giành thời gian nhiều cho em gái của mình, Zoe.

He spent some time in various institutions with your half-sister Zoe?

OpenSubtitles2018. v3

Gã này đã bị ám ảnh bởi em gái cậu trong bao lâu thì có Chúa biết.

This guy has been obsessed with your sister for God knows how long.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải do sự ác cảm của em gái anh ấy.

No doubt poisoned by his sister.

OpenSubtitles2018. v3

Ngưng lại ngay đấy đi, em gái à.

Stop right there, sister.

OpenSubtitles2018. v3

Thêm nữa tôi muốn đi nhìn ngắm thế giới theo đuổi em gái nước ngoài nào đó.

Plus I wanted to get out and see the world, chase some foreign tail .

OpenSubtitles2018. v3

Cô là em gái của Dana?

You’re Scully’s sister?

OpenSubtitles2018. v3

Một em gái với con búp bê bị hư,

The maiden with the doll she broke,

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *