Chủ nghĩa duy lý

Chủ nghĩa duy lý

                             Chủ nghĩa duy lý: Lý trí là chìa khóa của tri thức
 
Chủ nghĩa duy lý là lập trường triết học theo đó lý trí là nguồn tri thức cuối cùng của con người. Nó trái ngược với  
Bằng hình thức này hay hình thức khác, chủ nghĩa duy lý có trong hầu hết các truyền thống triết học. Theo truyền thống phương Tây, nó tự hào có một danh sách dài và đặc biệt của những người theo đuổi, bao gồm 
Trường hợp của Descartes về Chủ nghĩa duy lý
Làm thế nào để chúng ta nhận biết các đối tượng – thông qua các giác quan hoặc thông qua lý trí? Theo  
Như một ví dụ về cách tiếp cận của Descartes đối với chủ nghĩa duy lý, hãy xem xét các đa giác (tức là các hình phẳng, khép kín trong hình học). Làm thế nào chúng ta biết rằng một cái gì đó là một hình tam giác trái ngược với một hình vuông? Các giác quan dường như đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta: chúng ta thấy rằng một hình có ba cạnh hoặc bốn cạnh. Nhưng bây giờ hãy xem xét hai đa giác – một với một nghìn cạnh và hình kia với một nghìn lẻ một cạnh. Cái nào là cái nào? Để phân biệt giữa hai bên, cần phải đếm các mặt – sử dụng lý trí để phân biệt chúng.
Đối với Descartes, lý trí liên quan đến tất cả kiến ​​thức của chúng ta. Điều này là do sự hiểu biết của chúng ta về các đối tượng mang sắc thái của lý trí. Ví dụ, làm thế nào để bạn biết rằng người trong gương thực tế là chính bạn? Làm thế nào để mỗi chúng ta nhận ra mục đích hoặc tầm quan trọng của các đồ vật như chậu, súng, hoặc hàng rào? Làm thế nào để chúng ta phân biệt một đối tượng tương tự với một đối tượng khác? Lý trí một mình có thể giải thích những câu đố như vậy.
Sử dụng chủ nghĩa duy lý như một công cụ để hiểu bản thân chúng ta trong thế giới
Vì sự biện minh của tri thức chiếm một vai trò trung tâm trong lý thuyết triết học, nên việc phân loại các triết gia trên cơ sở lập trường của họ đối với cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm là điều điển hình . Chủ nghĩa duy lý thực sự đặc trưng cho một loạt các chủ đề triết học.

Chủ nghĩa duy lý là lập trường triết học theo đó lý trí là nguồn tri thức cuối cùng của con người. Nó trái ngược với chủ nghĩa kinh nghiệm, theo đó các giác quan đủ để biện minh cho kiến ​​thức.Bằng hình thức này hay hình thức khác, chủ nghĩa duy lý có trong hầu hết các truyền thống triết học. Theo truyền thống phương Tây, nó tự hào có một danh sách dài và đặc biệt của những người theo đuổi, bao gồm Plato, Descartes và Kant. Chủ nghĩa duy lý tiếp tục là một cách tiếp cận triết học chính để ra quyết định ngày nay.Làm thế nào để chúng ta nhận biết các đối tượng – thông qua các giác quan hoặc thông qua lý trí? Theo Descartes, lựa chọn thứ hai là lựa chọn chính xác.Như một ví dụ về cách tiếp cận của Descartes đối với chủ nghĩa duy lý, hãy xem xét các đa giác (tức là các hình phẳng, khép kín trong hình học). Làm thế nào chúng ta biết rằng một cái gì đó là một hình tam giác trái ngược với một hình vuông? Các giác quan dường như đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta: chúng ta thấy rằng một hình có ba cạnh hoặc bốn cạnh. Nhưng bây giờ hãy xem xét hai đa giác – một với một nghìn cạnh và hình kia với một nghìn lẻ một cạnh. Cái nào là cái nào? Để phân biệt giữa hai bên, cần phải đếm các mặt – sử dụng lý trí để phân biệt chúng.Đối với Descartes, lý trí liên quan đến tất cả kiến ​​thức của chúng ta. Điều này là do sự hiểu biết của chúng ta về các đối tượng mang sắc thái của lý trí. Ví dụ, làm thế nào để bạn biết rằng người trong gương thực tế là chính bạn? Làm thế nào để mỗi chúng ta nhận ra mục đích hoặc tầm quan trọng của các đồ vật như chậu, súng, hoặc hàng rào? Làm thế nào để chúng ta phân biệt một đối tượng tương tự với một đối tượng khác? Lý trí một mình có thể giải thích những câu đố như vậy.Vì sự biện minh của tri thức chiếm một vai trò trung tâm trong lý thuyết triết học, nên việc phân loại các triết gia trên cơ sở lập trường của họ đối với cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa kinh nghiệm là điều điển hình. Chủ nghĩa duy lý thực sự đặc trưng cho một loạt các chủ đề triết học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *