đại lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

đại lộ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

2509 đại lộ Brookside.

2509 brookside avenue.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng khách chính chạy toàn bộ mặt tiền Đại lộ số 5 của ngôi nhà.

The main parlour ran the full length of the house’s Fifth Avenue frontage.

WikiMatrix

Tôi vào đời trên đại lộ Champs-Elysees. Năm 1959.

I entered this world on the Champs Elysees, 1959.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là địa chỉ trên đường của tôi tại Đại lộ Steinway ở Astoria khi tôi còn nhỏ.

That was my street address on Steinway Boulevard in Astoria when I was a kid.

OpenSubtitles2018. v3

Tao ở 143 Đại lộ Con Mẹ Mày đoạn rẽ đường Đụng phải Bố là Chết.

I’m at 143 Fuck You Avenue on the corner of Blow Me and Die.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ xin lỗi, nhưng anh ta đang cố gắng dẹp vở ” Đại lộ Q. ”

I’m sorry, but he’s trying to shut down ” Avenue Q. “

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi ngồi trong một chiếc ô tô trên đại lộ Paulista ở São Paulo.

We sat in a car on the Avenue Paulista in São Paulo, together.

QED

Đây là ở trên đại lộ Champs- Elysees.

That’s on the Champs – Elysees .

QED

Chung cư Coronet, đại lộ California, căn hộ 1001.

Coronet Apartments, California Avenue, Apartment 1001.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng không phải là đến đại lộ công viên.

He told mother we’d have to move.

OpenSubtitles2018. v3

Trên Đại lộ Cung điện*, một nhóm sinh viên trao tặng Maurice một huy chương chiến thắng.

On the Boulevard du Palais a band of students presented Maurice with a branch of palm.

Literature

Tất cả các đơn vị đến AL Studios, 5663 đại lộ Vincent.

Man on police radio: all units to a l studios, 5663 vincent boulevard.

OpenSubtitles2018. v3

Đại lộ Illinois của Atlantic đã đổi tên thành Đại lộ Martin Luther King Jr. vào thập niên 1980.

Atlantic City’s Illinois Avenue was renamed Martin Luther King Jr. Blvd. in the 1980s.

WikiMatrix

Cho tôi đến đại lộ Holton bên kia sông.

I’m going to Holton Avenue, across the river.

OpenSubtitles2018. v3

William Lee, 10308 đại lộ Pinehurst.

William Lee, 10308 pinehurst avenue.

OpenSubtitles2018. v3

Đại lộ Saint-Michel cũng có nhiều cửa hàng sách, cả cho sách cũ lẫn sách mới.

There are a number of book shops for old and new books .

WikiMatrix

Tôi lái chiếc Ford vào lề và đậu xe dưới đèn đường đại lộ Fremont

I pulled the Ford off to the curb, parked under a streetlight on Fremont Boulevard.

Literature

Vị trí cũ của đại lộ Opéra là con phố Le Peletier.

A new opera house was constructed on rue le Peletier.

WikiMatrix

Tây Bắc D.C. có 3 trung tâm chính của tệ nạn mại dâm gần đại lộ Florida;

Well, northwest D.C.Has 3 major hubs of prostitution – near florida avenue;

OpenSubtitles2018. v3

Có các con đường, đại lộ, thành phố trên bản đồ.

There’s roads, highways, cities on these maps.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2017, Aznavour được tặng ngôi sao thứ 2.618 trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

On 24 August 2017, Aznavour was awarded the 2,618th star on the Hollywood Walk of Fame.

WikiMatrix

Tên của phim được đặt theo đại lộ chính chạy dọc qua Los Angeles và Beverly Hills, California.

It was named after the thoroughfare with the same name that runs through Los Angeles and Beverly Hills, California.

WikiMatrix

Cô ta đã kí vào đơn vận động xin dừng việc sản xuất vở ” Đại lộ Q “.

She signed a petition to stop our production of ” Avenue Q. “

OpenSubtitles2018. v3

Đại lộ D số 135 đây rồi

135 Avenue D. This is it.

OpenSubtitles2018. v3

Ổng đứng sựng lại trên đường đại lộ, dừng giữa đường luôn.

This guy is stopping, dead stop, dead stop on the highway.

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *