Đa nguyên – Wikipedia tiếng Việt

Đa nguyên – Wikipedia tiếng Việt

Đa nguyên theo nghĩa tổng quát triết học là sự xác nhận và chấp nhận tính đa dạng. Khái niệm này thường được dùng theo nhiều cách khác nhau trong nhiều vấn đề khác nhau. Trong chính trị, sự xác nhận tính phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể công dân là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân chủ hiện đại. Trong khoa học, khái niệm này thường miêu tả quan điểm cho rằng có vài, không phải duy nhất, phương pháp, lý thuyết hay quan điểm là hợp lý hoặc đáng tin cậy. Thái độ này được cho là một yếu tố quan trọng cho tiến bộ khoa học. Thuật ngữ đa nguyên cũng được dùng với một số nghĩa khác trong ngữ cảnh tôn giáo và triết học.

Trong chính trị, Đa nguyên được hiểu là sự phong phú về ý thức hệ. Trong văn hóa truyền thống – dân tộc bản địa, Đa nguyên là sự phong phú về sắc màu văn hóa truyền thống – dân tộc bản địa .
Học thuyết triết học đa nguyên luận chỉ thừa nhận sự sống sót của nhiều nguyên thể độc lạ, độc lập với nhau trong quốc tế, quốc tế được hợp thành bởi nhiều bản nguyên .

Tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh học[sửa|sửa mã nguồn]

Trong tôn giáo học, tính đa nguyên còn chỉ sự tồn tại của nhiều tôn giáo trong một xã hội. Hiện nay trong cuộc sống, nhiều chính quyền đã phải thừa nhận xu hướng “Đa nguyên trong tôn giáo”, nghĩa là chấp nhận nhiều tôn giáo mới du nhập trên mặt pháp lý lẫn thực địa.

Việc thừa nhận nhiều tôn giáo trong một xã hội Open nhiều ở những nước Phương Đông hơn những nước Phương Tây vì ở Phương Tây Kitô giáo mang một đặc thù độc quyền, phản đối tính đa nguyên tôn giáo, gắn cho những tôn giáo khác cái mác dị giáo trong một thời hạn dài .

Kinh tế – chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Học thuyết đa nguyên trong kinh tế tài chính – chính trị học cho rằng cần có nhiều lực lượng chính trị, nhiều đảng phái trong một vương quốc ( chống lại vai trò độc quyền chỉ huy của một đảng ) ; nhiều thành phần kinh tế tài chính cùng sống sót và đua tranh với nhau, không có thành phần kinh tế tài chính chủ yếu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *