Chính khách – Wikipedia tiếng Việt

Chính khách – Wikipedia tiếng Việt

Chính khách (nhà chính trị, người cai trị, chính trị gia) là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng tới chính sách công và ra quyết định. Trong đó bao gồm những người giữ những vị trí ra quyết định trong chính phủ và những người tìm kiếm những vị trí đó, dù theo phương thức bầu cử, bổ nhiệm, đảo chính, gian lận bầu cử, quyền thừa kế hay các phương thức khác.

Trong nhiều tài liệu tiếng Việt, những từ Hán Việt ” chính khách ” và ” chính trị gia ” ( hay ” nhà chính trị ” ) thường được dùng với ý nghĩa tương tự ( tiếng Nhật cũng thường dùng tựa như ) dùng để chỉ những người hoạt động giải trí chính trị trong chính sách nghị viện. Tuy nhiên, trong từ nguyên ” chính khách ” ( 政客 ) và ” chính trị gia ” ( 政治家 ) có ý nghĩa khác nhau. Lưu ý, từ ” chính ” ( 政 ) ở đây mang nghĩa trong từ ” chính trị ” ( tính từ hoặc tố từ ( tiền tố ) tương quan đến việc trị nước, điều hành quản lý nhà nước ) khác với từ ” chính ” ( 正 ) mang nghĩa trong từ ” chính thức, chánh đáng ” ( tính từ chỉ sự đúng đắn, ai cũng phải công nhận ), lúc bấy giờ được phát âm là ” chánh “. Hai chữ trên trong tiếng quan thoại cũng đồng âm. Để rõ nghĩa tiếng Việt còn sử dụng phân loại từ ( classifier ) là ” nhà ” trong ” nhà chính khách ” hoặc lượng từ ” một, những, những, … ” trong ” một chính khách “, hoặc cả hai loại bên trên, ví dụ : ” những nhà chính khách “. Tuy nhiên việc sử dụng từ nguyên không đi kèm lượng từ và phân loại từ mà không làm ảnh hưởng tác động đến nghĩa của câu cũng được đồng ý .Trong Trung văn, từ ” chính khách ” tương ứng với từ ” statesman ” trong tiếng Anh, dùng để chỉ những người hoạt động giải trí chính trị nói chung như những hành vi, tư tưởng, lời nói có ảnh hưởng tác động tích cực to lớn đến xã hội như là một chỉ huy. Trong khi đó, từ ” chính trị gia ” chỉ mang một phần ý nghĩa của từ ” chính khách “, dùng phân biệt để chỉ những nhân vật hoạt động giải trí chính trị có vai trò hoặc tác động ảnh hưởng đặc biệt quan trọng quan trọng, gần tương ứng với từ ” politician ” trong tiếng Anh, như những lãnh tụ vương quốc hoặc chính đảng. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Đồng thời tại Trung Quốc, chính trị gia và chính khách có sự khác biệt lớn, trong đó chính khách tham gia chính trị là vì quyền lợi, quyền lợi này có thể là của cá nhân, của một nhóm người. Các quyết định hoàn toàn dựa theo lợi ích, tuân theo lý luận “lấy cái giá nhỏ nhất đổi lấy cái lợi lớn nhất”. Còn chính trị gia mục tiêu là phổ biến lý luận, lý luận có thể đúng, có thể sai ví dụ như Hitler dù mọi người có mắng ông ta như thế nào thì ông ta vẫn là một chính trị gia.[4]

Các quan điểm[sửa|sửa mã nguồn]

 • Theo Platon, nhà chính trị là người thông thái, biết “cai trị người khác với sự bằng lòng của họ”.
 • Theo Aristote, nhà chính trị là người cai trị hợp pháp, có lòng nhân từ, vị tha, luôn tôn trọng lợi ích của dân chúng.
 • Machiavelli cho rằng, nhà chính trị là người biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh của cáo.
 • Nhà chính trị là “người đứng đầu” của một tổ chức chính trị; là “linh hồn” của một tổ chức chính trị; chịu trách nhiệm và dẫn dắt tổ chức đi đúng hướng của tổ chức đó.
 • Nhiều quan điểm hiện nay cho rằng: nhà chính trị là người hoạt động tích cực trong một đảng phái chính trị nào đó, hoặc một người giữ hoặc tìm kiếm vị trí nào đó trong chính phủ; người nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị, hành động theo đuổi các mục tiêu chính trị; là người lãnh đạo, có vai trò định hướng, tổ chức các hành động tập thể của một bộ phận hoặc toàn thể cộng đồng.

Hoạt động chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Hoạt động chính trị là những hoạt động giải trí của nhà chính trị về việc : thực thi thiết kế xây dựng, xác lập tiềm năng chính trị ; tập hợp, đoàn kết, hấp dẫn những thành viên trong hội đồng vào quy trình hiện thực hóa những tiềm năng chính trị ; tìm kiếm, kêu gọi, điều phối những nguồn lực ; phối hợp những hành vi cá thể ; cổ vũ tính tích cực chính trị của những thành viên trong tổ chức triển khai ; phát huy tác động ảnh hưởng của tổ chức triển khai với môi trường tự nhiên bên ngoài .

Vai trò chỉ huy[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà chính trị có vai trò trong việc thiết kế xây dựng giá trị, tầm nhìn cho tổ chức triển khai và ảnh hưởng tác động đến người khác để hiện thực hoá những giá trị, tầm nhìn đó .

Vai trò quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Chính khách có vai trò kêu gọi, điều phối, tổ chức triển khai nguồn lực ( gồm có cả nguồn lực con người, vật chất ) để thực thi những tiềm năng chính trị đã đặt ra .

Vai trò tham gia[sửa|sửa mã nguồn]

Vai trò tham gia thể hiện sự cam kết chính trị, năng lực nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân tinh thần vì cộng đồng của nhà chính trị.

Những nhu yếu chung so với nhà chính trị lúc bấy giờ gồm có :

 • Đánh giá phúc lợi chung: tương quan lợi ích.
 • Hiểu rõ bản chất vấn đề, đánh giá đúng nhu cầu.
 • Thúc đẩy trí tuệ tập thể qua trao đổi, đối thoại.
 • Biểu đạt, chuyển tải đúng bản chất vấn đề.
 • Sử dụng tốt quyền lực được ủy nhiệm, tính sáng tạo.
 • Biết thúc đẩy sự sáng suốt của người khác: chia sẻ tri thức, trải nghiệm, đánh thức tiềm năng sáng tạo.

Nhà chính trị tiêu biểu vượt trội[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà chính trị tiêu biểu là người kiến tạo tương lai của một quốc gia, tiêu biểu cho phúc lợi của nhân dân. Điều này được thể hiện ở việc người đó có vai trò khai sinh đường lối phát triển, truyền cảm hứng cho dân chúng và lập kế hoạch thực hiện thông qua nhãn quan chiến lược và tư duy chính trị viên kính của mình. Một nhà chính trị tiêu biểu phải tích hợp được các điều kiện: hợp lý, hợp lẽ, hợp thời.

Nhãn quan chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Nhãn quan chính trị là năng lực tư duy sáng tạo của nhà chính trị trên bối cảnh hiện thực luôn vận động, biến đổi. Nhãn quan chính trị thể hiện sự hợp lý trong tư duy chính trị, được thể hiện quả quan điểm hệ thống, cách nhìn toàn diện về hệ thống tổ chức, cái nhìn toàn diện về đời sống hiện thực, cũng như nắm bắt được sự vận động của thực tiễn và đưa ra tầm nhìn và quyết định phù hợp.

Các giá trị cốt lõi[sửa|sửa mã nguồn]

Giá trị cốt lõi của nhà chính trị được biểu lộ qua nhân thức của họ về chiều sâu lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa ; hiểu đúng quy luật hoạt động khách quan, những thử thách đa phần của dân tộc bản địa và chỉ ra thời cơ tăng trưởng cho dân tộc bản địa mình ; xác lập đúng mục tiêu, lựa chọn thời cơ tăng trưởng, xác lập hiệu suất cao mong ước và tác dụng hoàn toàn có thể đạt được của quy trình chính trị ; nêu cao tính phát minh sáng tạo kế hoạch và kỹ năng và kiến thức chỉ huy kế hoạch ; thấy trước mọi năng lực biến hóa không ngừng của thực tiễn ; tìm kiếm sự thỏa hiệp và thực thi sự hòa giải, tránh xung đột hoặc biết cách giảm thiểu hay hóa giải những xung đột ; biết cam kết và thực thi cam kết chính trị can đảm và mạnh mẽ .

Hành động thực tiễn[sửa|sửa mã nguồn]

Hành động thực tiễn của nhà chỉ huy tiêu biểu vượt trội là kết tinh của những giá trị mà họ theo đuổi trong quy trình tham gia chính trị. Hành động thực tiễn là bộc lộ cao nhất, rõ phẩm chất chính trị nhất .Hành động chính trị của nhà chính trị biểu lộ ở sự hợp thời của họ, là quy trình tích hợp cả tính dài hạn ( biểu lộ ở lý tưởng họ theo đuổi và trình độ nhận thức khoa học ), tính trung hạn ( bộc lộ ở giá trị của thời đại mà họ sống ) và tính thời gian ngắn ( bộc lộ ở hành vi của họ trong cảnh huống tức thời, đơn cử ). Đây là yếu tố quan trọng, thiếu một trong ba yếu tố sẽ trở thành : nhà khoa học vì không hợp thời, thiếu hành vi ; nhà độc tài vì không hợp lẽ, thiếu giá trị ; kẻ mị dân vì không hớp lý, thiếu tính khoa học .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *