Chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng thế nào?

Chi bộ Đảng là gì? Điều kiện thành lập chi bộ Đảng thế nào?
Khi nói về cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam không hề không kể đến chi bộ Đảng. Vậy chi bộ Đảng là gì ? Điều kiện xây dựng chi bộ Đảng được pháp luật thế nào ?

Chi bộ Đảng là gì?

Chi bộ cơ sở là một trong những nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chi bộ cơ sở cùng với Đảng bộ cơ sở là tổ chức triển khai cơ sở Đảng .

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng, chi bộ có nhiệm vụ:

– Chi bộ chỉ huy triển khai trách nhiệm chính trị của đơn vị chức năng ;
– Giáo dục đào tạo, quản trị và phân công công tác làm việc cho Đảng viên ;
– Làm công tác làm việc hoạt động quần chúng và công tác làm việc tăng trưởng Đảng viên ;
– Kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng viên ;
– Thu, nộp Đảng phí .

Đặc biệt: Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần

Theo Điều 1 Quy định 98 – QĐ / TW, chi bộ cơ sở có công dụng :
– Là hạt nhân chính trị, chỉ huy triển khai đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .
– Tham gia chỉ huy kiến thiết xây dựng và thực thi có hiệu suất cao những chủ trương, trách nhiệm công tác làm việc của cơ quan .
– Chăm lo đời sống vật chất, niềm tin của cán bộ, công chức và người lao động .
– Xây dựng Đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh .
Đồng thời, khoản 1 Điều 36 Điều lệ Đảng còn pháp luật thẩm quyền quyết định hành động khiển trách, cảnh cáo Đảng viên vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hoạt động và sinh hoạt Đảng, thực thi trách nhiệm Đảng viên ( trừ trách nhiệm do cấp trên giao ) thuộc về chi bộ .
Chi bộ Đảng là gì?
Chi bộ Đảng là gì? Được thành lập từ bao nhiêu Đảng viên? (Ảnh minh họa)

 

Điều kiện thành lập chi bộ Đảng được quy định thế nào?

Để được xây dựng chi bộ thì khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng nêu rõ :
– Ở xã, phường, thị xã : Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức triển khai cơ sở Đảng thường trực cấp ủy cấp huyện .
– Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng quân đội, công an và những đơn vị chức năng khác : Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức triển khai Đảng ( tổ chức triển khai cơ sở Đảng hoặc chi bộ thường trực Đảng ủy cơ sở ) .
Nếu chưa có đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp ra mắt Đảng viên hoạt động và sinh hoạt ở tổ chức triển khai cơ sở Đảng thích hợp .
Đây cũng là pháp luật tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng :

Chi bộ thường trực Đảng uỷ cơ sở được tổ chức triển khai theo nơi thao tác hoặc nơi ở của Đảng viên ; mỗi chi bộ tối thiểu có 3 Đảng viên chính thức

Với những doanh nghiệp tư nhân, Chỉ thị 33 – CT / TW ngày 18/3/2019 pháp luật, nếu chưa có tổ chức triển khai Đảng thì cấp ủy cấp huyện chỉ huy thanh tra rà soát, nắm chắc số Đảng viên đang thao tác không thay đổi trong những doanh nghiệp nhưng hoạt động và sinh hoạt Đảng ở nơi khác .
Nếu có đủ 03 Đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại không thay đổi thì xây dựng chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng Đảng viên để xây dựng chi bộ thì chuyển số Đảng viên này về hoạt động và sinh hoạt với một tổ chức triển khai Đảng tương thích. Đồng thời, sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện kèm theo để xây dựng chi bộ .
Không chỉ vậy, với việc hoạt động và sinh hoạt Đảng của Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công văn số 273 – CV / BTCTW ngày 05/4/2021 cũng pháp luật như sau :
– Nếu ở xã có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thì xây dựng chi bộ công an xã thường trực Đảng ủy xã, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Đảng ủy xã và Đảng ủy công an huyện về bảo mật an ninh, trật tự, thiết kế xây dựng lực lượng .
– Chỉ những chiến sỹ Đảng viên là công an xã chính quy mới hoạt động và sinh hoạt ở chi bộ công an xã .
– Chưa sắp xếp đủ số lượng Đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để xây dựng chi bộ thì Đảng ủy ra mắt Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về hoạt động và sinh hoạt ở chi bộ tương thích .

Xem thêm…

Như vậy, từ những pháp luật trên, hoàn toàn có thể chứng minh và khẳng định, nếu có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên thì hoàn toàn có thể được xây dựng chi bộ Đảng .

Trên đây là giải đáp về câu hỏi chi bộ Đảng là gì? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *