Cầm cố tài sản là gì?

Cầm cố tài sản là gì?

Cầm cố tài sản là gì? Hợp đồng cầm cố là gì?

Cầm cố gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên cầm cố ) giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm cố ) để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm theo điều 309 Bộ luật dân sự .
Hợp đồng cầm cố gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố, bên cầm cố giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cầm cố để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định .

Thế chấp là gì ? Phân biệt cầm cố và thế chấp ngân hàng

Khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự pháp luật :

” Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ngân hàng ) dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và không giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ngân hàng ). ”

Bạn đang đọc: Cầm cố tài sản là gì?

Để hiểu rõ hơn về cầm cố và thế chấp ngân hàng, Quý vị theo dõi bảng phân biệt dưới đây :

STT

Tiêu chí

Cầm cố

Thế chấp

1 Căn cứ Tiểu mục 2 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái Tiểu mục 3 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái
2 Định nghĩa Cầm cố gia tài là việc một bên giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm . Thế chấp gia tài là việc một bên dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và không giao gia tài cho bên kia .
3 Chuyển giao gia tài Không
4 Chủ thể Bên cầm cố, bên nhận cầm cố Bên thế chấp ngân hàng, bên nhận thế chấp ngân hàng, người thứ ba giữ gia tài thế chấp ngân hàng
5 Tài sản Động sản, những loại sách vở có giá như trái phiều, CP … Bất động sản, động sản, quyền gia tài .
6 Trả lại gia tài Khi việc cầm cố gia tài chấm hết gia tài cầm cố, sách vở tương quan đến gia tài cầm cố được trả lại cho bên cầm cố .
Hoa lợi, cống phẩm thu được từ gia tài cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác
Bên nhận thế chấp ngân hàng trả những sách vở cho bên thế chấp ngân hàng sau khi chấm hết thế chấp ngân hàng so với trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp ngân hàng giữ sách vở tương quan đến gia tài thế chấp ngân hàng .
7 Hiệu lực đối kháng với người thứ 3 Cầm cố gia tài có hiệu lực hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời gian bên nhận cầm cố nắm giữ gia tài cầm cố .
Trường hợp bất động sản là đối tượng người dùng của cầm cố theo pháp luật của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời gian ĐK .
Thế chấp gia tài phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành đối kháng với người thứ ba kể từ thời gian ĐK .

Phân tích cầm cố gia tài


Cầm cố tài sản là một biện pháp bảo đảm đối vật, cho nên người nhận cầm cố (bên có quyền) phải giữ tài sản của người cầm cố (bên có nghĩa vụ) để bảo đảm cho nghĩa vụ đã xác lập giữa các bên. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ thì người nhận cầm cố sẽ xử lý tài sản cầm cố.

Đối với cầm cố thì gia tài cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố. Quy định này nhằm mục đích bảo vệ cho bên nhận cầm cố xử lý tài sản cầm cố bảo đảm an toàn về mặt pháp lý tránh được những rủi ro đáng tiếc khi tranh chấp với người thứ ba về quyền sỏ hữu tài sản. Đôi với những gia tài cầm cố là động sản không phải ĐK quyền sở hữu thì người nhận cầm cố phải xác định gia tài đó thuộc quyền sở hữu của người cầm cố. Trường hợp người nhận cầm cố không biết rõ về nguồn gốc gia tài thì hoàn toàn có thể phải chịu rủi ro đáng tiếc ( Ví dụ, gia tài trộm cắp thì phải trả lại cho chủ sở hữu ) .

Đặc điểm của cầm cố tài sản?

Để Quý vị hiểu rõ bản chất của cầm cố tài sản? Chúng tôi sẽ phân tích thêm về những đặc điểm cơ bản của cầm cố tài sản.

– Chủ thể của quan hệ cầm cố gia tài :
+ Chủ thể trong quan hệ cầm cố gia tài gồm có bên nhận cầm cố và bên cầm cố ;
+ Tuy nhiên có một chủ thể cần quan tâm : “ Người thứ ba ” .
Căn cứ tại Điều 310 của Bộ luật dân sự, có pháp luật về hiệu lực hiện hành cầm có gia tài. Trong đó, cầm cố gia tài còn có hiệu lực hiện hành với người thứ ba và hiệu lực hiện hành này là hiệu lực hiện hành đối kháng .
Hiệu lực đối kháng ở đây được hiểu là giá trị pháp lý so với chủ thể thứ ba ngoài bên nhận cầm cố và bên cầm cố .

Ví dụ: A mang chiếc xe máy của mình đến cầm cố tài sản này cho B để lấy 50 triệu. A giao xe cho B, nhưng trước đó A đã có khoản vay với C và chiếc xe máy này C đã đi đăng ký làm tài sản bảo đảm trong hợp đồng thế chấp tài sản giữa A và C.

Như vậy, trong quan hệ dân sự C – người thứ ba và gia tài bảo vệ là chiếc xe máy, vẫn có giá trị pháp lý với C .
– Trong quan hệ dân sự – cầm cố gia tài đặc trưng cơ bản nhất chính là việc chuyển giao gia tài bảo vệ. Cụ thể bên cầm cố phải giao gia tài của mình cho bên nhận cầm cố quản trị trong một thời hạn nhất định, do những bên thỏa thuận hợp tác .
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên được lao lý tại Điều 311 đến Điều 314 của Bộ luật Dân sự .

Đối tượng của cầm cố tài sản?

Đối tượng của cầm cố gia tài chỉ hoàn toàn có thể là gia tài. Đối tượng của cầm cố gia tài được gọi là gia tài cầm cố .
Xét theo thực chất của cầm cố là việc bên cầm cố phải giao gia tài cho bên nhận cầm cố giữ nên gia tài cầm cố chỉ hoàn toàn có thể là vật có sẵn vào thời gian thanh toán giao dịch cầm cố được xác lập. Giấy tờ có giá chỉ hoàn toàn có thể là gia tài cầm cố nếu bản thân sách vở đó là một loại gia tài .
Vật dùng để cầm cố hoàn toàn có thể là động sản hoặc bất động sản nhưng phải cung ứng điều kiện kèm theo sau đây :
– Vật cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố .
– Vật cầm cố phải là vật được phép chuyển giao .
Theo pháp luật hiện hành, những gia tài không phải là bất động sản thì gia tài đó là động sản. Trong đó, bất động sản gồm có : Đất đai, gia tài gắn liền với đất, khu công trình, nhà cửa, gia tài khác theo luật định. ( Điều 107 Bộ luật Dân sự ) .
Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa cầm cố gia tài với thế chấp ngân hàng gia tài. Như theo thường thì sẽ nói là cầm cố nhà hay cầm cố đất. Tuy nhiên, bất động sản không phải là đối tượng người dùng của cầm cố gia tài .
Đây cũng là điểm đặc trưng để phân định giữa cầm cố với thế chấp ngân hàng, vì gia tài thế chấp ngân hàng hoàn toàn có thể là động sản hoặc bất động sản .

Lưu ý: Nếu các bên giao kết hợp đồng mà đối tượng của cấm cố tài sản không đúng đối tượng, có thể dẫn đến hệ quả pháp lý như giao dịch bị tuyên vô hiệu. Như vậy sẽ rất bất lợi cho các bên trong quan hệ dân sự.

Những nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, hy vọng sẽ giúp Quý vị hiểu rõ hơn về những quy định pháp luật và đặc điểm cơ bản của cầm cố tài sản?

Ví dụ về cầm cố tài sản?

Anh X có một chiếc xe xe hơi, ĐK xe thay mặt đứng tên X. Anh X đang rất cần số tiền lớn để mua nhà, nhưng hiện không có đủ nên đã mang chiếc xe xe hơi của mình đến cầm cố tại Ngân hàng Y để vay số tiền là 500 triệu .
Lúc này, X cầm cố chiếc xe xe hơi bằng phương pháp giao xe cho ngân hàng nhà nước Y để bảo vệ nếu X không có năng lực thanh toán giao dịch khoản vay đúng hạn, thì bên ngân hàng nhà nước có quyền lý tài sản này theo pháp luật của pháp lý hiện hành .
Như vậy, trong quan hệ dân sự này :
+ X là bên cầm cố
+ Ngân hàng Y là bên nhận cầm cố
+ Hai bên tự thỏa thuận hợp tác số tiền vay, thời hạn trả nợ, lãi suất vay cũng như những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa hai bên khi cầm cố gia tài là chiếc xe xe hơi .

Quý vị có thể tham khảo mục HỎI – ĐÁP Luật dân sự về những nội dung có liên quan đến bài viết trên như sau:

Trả lại tài sản khi nghĩa vụ được đảm bảo bằng cầm cố chấm dứt

Tôi là Nguyễn Thị Hòa ở Tỉnh Nam Định xin hỏi luật sư yếu tố sau : Tôi có vay của chị Nguyễn Thị Lan 50 triệu đồng từ 5/2/2016. Theo hợp đồng vay nợ, chị Lan giữ gia tài cầm cố của tôi là một bộ nữ trang sức đẹp trị giá 70 triệu đồng. Tháng 12/2016, tôi đã trả khá đầy đủ số tiền vay cho chị Lan nhưng chị lan không trả lại tôi bộ nữ trang vì cho rằng những bên thỏa thuận hợp tác hợp đồng có thời hạn 13 tháng, nay chưa đến hạn nên chị Lan không trả. Vậy, xin hỏi luật sư tôi hoàn toàn có thể khởi kiện vụ án dân sự ra trước Tòa án nhân dân để đòi lại bộ nữ trang hay không ? Nếu có thì việc chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ và nộp đơn khởi kiện như thế nào ? Xin cảm ơn

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn Luật Hoàng Phi xin vấn đáp như sau :

Bạn có vay của chị Nguyễn Thị Lan 50 triệu đồng, có cầm cố tài sản là bộ nữ trang trị giá 70 triệu. Tháng 12/2016, bạn đã trả đầy đủ tiền nợ, nghĩa là đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng vay tiền. Nghĩa vụ được đảm bảo bằng tài sản cầm cố đã chấm dứt nên việc cầm cố tài sản cũng phải chấm dứt. Điều 331 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của bên nhận cầm cố như sau:

“Điều 313. Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

1. Bảo quản, giữ gìn gia tài cầm cố ; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng gia tài cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố .
2. Không được bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, sử dụng gia tài cầm cố để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác .
3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

4. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.”

Đồng thời Điều 316 bộ luật này cũng lao lý về việc trả lại gia tài cầm cố như sau :

“Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố

Khi việc cầm cố gia tài chấm hết theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 315 của Bộ luật này hoặc theo thỏa thuận hợp tác của những bên thì gia tài cầm cố, sách vở tương quan đến gia tài cầm cố được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, cống phẩm thu được từ gia tài cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. ” .

Như vậy, theo các quy định trên thì khi bạn đã trả đầy đủ số tiền nợ cho chị Nguyễn Thị Lan thì chị Lan có nghĩa vụ trả lại bạn bộ nữ trang đó. Tranh chấp giữa bạn và chị Lan là tranh chấp về hợp đồng, về quyền sở hữu nên khi không thể thỏa thuận được với chị Lan để lấy lại bộ nữ trang thì bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện ra trước Tòa án nơi cư trú của chị lan để đòi lại bộ nữ trang của mình.

Về việc chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện: trước hết bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những nội dung được quy định tại Khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

4. Đơn khởi kiện phải có những nội dung chính sau đây :
a ) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện ;
b ) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện ;
c ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người khởi kiện là cá thể hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại thông minh, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) .
Trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó ;
d ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người có quyền và quyền lợi được bảo vệ là cá thể hoặc trụ sở của người có quyền và quyền lợi được bảo vệ là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại thông minh, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) ;
đ ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người bị kiện là cá thể hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại cảm ứng, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ). Trường hợp không rõ nơi cư trú, thao tác hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, thao tác hoặc nơi có trụ sở ở đầu cuối của người bị kiện ;
e ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan là cá thể hoặc trụ sở của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại cảm ứng, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) .
Trường hợp không rõ nơi cư trú, thao tác hoặc trụ sở của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, thao tác hoặc nơi có trụ sở sau cuối của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;
g ) Quyền, quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm ; những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý so với người bị kiện, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;
h ) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng ( nếu có ) ;

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án “

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, bạn có quyền nộp đơn khởi kiện theo hai hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Tòa án có thẩm quyền; hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi nộp đơn trực tiếp, bạn có quyền yêu cầu cán bộ nhận đơn cấp biên nhận đơn (thông báo nhận đơn khởi kiện) để làm cơ sở yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, người mua hoàn toàn có thể liên hệ chúng tôi qua Hotline 19006557 để được tư vấn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *