Bất hữu là gì

Bất hữu là gì

Thông tin thuật ngữ bất hủ tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm  sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Nội dung chính

 • Thông tin thuật ngữ bất hủ tiếng Tiếng Việt
 • Định nghĩa – Khái niệm
 • bất hủ tiếng Tiếng Việt?
 • Thuật ngữ liên quan tới bất hủ
 • Tóm lại nội dung ý nghĩa của bất hủ trong Tiếng Việt
 • Kết luận

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Bạn đang đọc: Bất hữu là gì

Định nghĩa – Khái niệm

bất hủ tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ bất hủ trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ bất hủ trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bất hủ nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới bất hủ

 • hoạt họa Tiếng Việt là gì?
 • ngắm vuốt Tiếng Việt là gì?
 • sầm sập Tiếng Việt là gì?
 • mã phu Tiếng Việt là gì?
 • Vĩnh Tiến Tiếng Việt là gì?
 • rung chuyển Tiếng Việt là gì?
 • tình trường Tiếng Việt là gì?
 • chữ thì Tiếng Việt là gì?
 • bảnh bao Tiếng Việt là gì?
 • Quốc Tuấn Tiếng Việt là gì?
 • nhạc khí Tiếng Việt là gì?
 • gằm Tiếng Việt là gì?
 • xát Tiếng Việt là gì?
 • li ti Tiếng Việt là gì?
 • sơn thần Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bất hủ trong Tiếng Việt

bất hủ có nghĩa là: [“- tt. (H. hủ: mục nát) Không bao giờ mất đi; Có giá trị mãi mãi: Bình Ngô đại cáo là khúc ca hùng tráng bất hủ của dân tộc ta (PhVĐồng).”]

Đây là cách dùng bất hủ Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bất hủ là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *