Câu Hỏi Bằng Chứng Tiến Hóa Nào Có Sức Thuyết Phục Nhất, Bằng Chứng Tiến Hóa Nào Có Sức Thuyết Phục Nhất

Câu Hỏi Bằng Chứng Tiến Hóa Nào Có Sức Thuyết Phục Nhất, Bằng Chứng Tiến Hóa Nào Có Sức Thuyết Phục Nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất :

A.

Bạn đang xem: Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất

bằng chứng giải phẫu so sánh

B. bằng chứng địa lí – sinh học

C. bằng chứng sinh học phân tử

D. bằng chứng phôi sinh học

Cho những loại bằng chứng sau đây : ( 1 ) Bằng chứng giải phẫu so sánh ( 2 ) Bằng chứng địa lí sinh học ( 3 ) Bằng chứng hóa thạch ( 4 ) Bằng chứng hóa sinh ( 5 ) Bằng chứng tế bào ( 6 ) Bằng chứng sinh học phân tử Có bao nhiêu bằng chứng được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp ?

A. 1

B.5

C.0

D.3

*
Chọn A. Chỉ có bằng chứng hóa thạch được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp. Tất cả những bằng chứng còn lại đều là bằng chứng tiến hóa gián tiếp .
Cho những loại bằng chứng sau đây 🙁 1 ) Bằng chứng giải phẫu so sánh( 2 ) Bằng chứng địa lí sinh học .( 3 ) Bằng chứng hóa thạch( 4 ) Bằng chứng hóa sinh( 5 ) Bằng chứng tế bào( 6 ) Bằng chứng sinh học phân tử .Có bao nhiêu bằng chứng được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp ?

A.1

B. 5

C. 0

D. 3

Đáp án A

Chỉ có bằng chứng hóa thạch được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp .Tất cả những bằng chứng còn lại đều là bằng chứng tiến hóa gián tiếp .
Cho những loại bằng chứng sau đây 🙁 1 ) Bằng chứng giải phẫu so sánh( 2 ) Bằng chứng địa lý sinh học( 3 ) Bằng chứng hóa thạch( 4 ) Bằng chứng hóa sinh( 5 ) Bằng chứng tế bào( 6 ) Bằng chứng sinh học phân tửCó bao nhiêu bằng chứng được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp

A.1

B. 5

C. 0

D. 3

Đáp án A

Chỉ có bằng chứng hóa thạch được coi là bằng chứng tiến hóa trực tiếp .Tất cả những bằng chứng còn lại đều là bằng chứng tiến hóa gián tiếp .
Khi nói về những bằng chứng tiến hóa xét những phát biểu sau : ( 1 ). Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loài trong sinh giới theo hình thức phân li là cơ quan tương đương ( 2 ) Bằng chứng nói lên mối quan hệ về nguồn gốcchung giữa những loài là giải phẫu học so sánh, địa lí sinh học, tế bào học, sinh học phân tử. ( 3 ) Mã di truyền có tính thoái hóa là một bằng chứng về nguồn gốc thống nhất giữa những loài ( 4 ) Hóa thạch là một trong những bằng chứng tiến hóa của sinh vật qua những thời hạn địa chất Số phát biểu đúng là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Sinh học

Đáp án C

Các phát biểu đúng là ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) Câu ( 3 ) sai. Tính thoái hóa của mã di truyền không được xét làm bằng chứng
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Khi nói về những bằng chứng tiến hóa xét những phát biểu sau : ( 1 ) Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loài trong sinh giới theo hình thức phân li là cơ quan tương đương. ( 2 ) Bằng chứng nói lên mối quan hệ về nguồn gốc chung giữa những loài là giải phẫu học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học, sinh học phân tử. ( 3 ) Mã di truyền có tính thoái hóa là một bằng chứng về nguồn gốc thống nhất giữa những loài. ( 4 ) Hóa thạch là một trong những bằng chứng tiến hóa của sinh vật qua những thời hạn địa chất. Số phát biểu đúng là :

A.1

B.3

C.4

D.2

Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh họcGiải cụ thể : ( 1 ) đúng, Cơ quan tương đương : là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên khung hình, có cùng nguồn gốc trong quy trình tăng trưởng phôi nên có kiểu cấu trúc giống nhau.

Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân ly

( 2 ) đúng ( 3 ) sai, tính phổ cập mới chứng tỏ nguồn gốc chung của sinh giới ( 4 ) đúng Chọn B
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Khi nói về những bằng chứng tiến hóa xét những phát biểu sau : ( 1 ) Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loài trong sinh giới theo hình thức phân li là cơ quan tương đương. ( 2 ) Bằng chứng nói lên mối quan hệ về nguồn gốc chung giữa những loài là giải phẫu học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học, sinh học phân tử. ( 3 ) Mã di truyền có tính thoái hóa là một bằng chứng về nguồn gốc thống nhất giữa những loài .Xem thêm : Cách Vẽ Đồ Thị Trong Word 2013, năm nay, 2019 Nhanh, Cách Vẽ Biểu Đồ, Đồ Thị Trong Word Và Word 365 ( 4 ) Hóa thạch là một trong những bằng chứng tiến hóa của sinh vật qua những thời hạn địa chất. Số phát biểu đúng là :

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh học

Đáp án B

(1) đúng, Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Cơ quan tương đương phản ánh tiến hóa phân ly

(2) đúng

(3) sai, tính phổ biến mới chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới

(4) đúng

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Khi nói về những bằng chứng tiến hóa xét những phát biểu sau 🙁 1 ) Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loài trong sinh giới theo hình thức phân li là cơ quan tương đương( 2 ) Bằng chứng nói lên mối quan hệ về nguồn gốc chung giữa những loài là giải phẫu học so sánh, địa lí sinh học, tế bào học, sinh học phân tử .( 3 ) Mã di truyền có tính thoái hóa là một bằng chứng về nguồn gốc thống nhất giữa những loài( 4 ) Hóa thạch là một trong những bằng chứng tiến hóa của sinh vật qua những thời hạn địa chấtSố phát biểu đúng là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh học

Đáp án C

Các phát biểu đúng là ( 1 ) ( 2 ) ( 4 )Câu ( 3 ) sai. Tính thoái hóa của mã di truyền không được xét làm bằng chứng
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Khi nói về những bằng chứng tiến hóa xét những phát biểu sau : ( 1 ) Bằng chứng cho thấy sự tiến hóa của những loài trong sinh giới theo hình thức phân li là cơ quan tương đương. ( 2 ) Bằng chứng nói lên mối quan hệ về nguồn gốc chung giữa những loài là giải phẫu học so sánh, địa lí sinh vật học, tế bào học, sinh học phân tử. ( 3 ) Mã di truyền có tính thoái hóa là một bằng chứng về nguồn gốc thống nhất giữa những loài. ( 4 ) Hóa thạch là một trong những bằng chứng tiến hóa của sinh vật qua những thời hạn địa chất. Số phát biểu đúng là : A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Sinh học

Đáp án B

(1) đúng, Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Cơ quan tương đương phản ánh tiến hóa phân ly

(2) đúng

(3) sai, tính phổ biến mới chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới

(4) đúng

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử ?

A.Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin.

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D.Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 0 Sinh học

Đáp án A

+ A đúng vì bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tương quan đến axit nuclêic ( ADN, ARN ), prôtêin. + B sai vì đây là bằng chứng giải phẫu học so sánh. + C sai vì đây là bằng chứng tế bào học. + D sai vì đây là bằng chứng tế bào học .
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử ?

A. Protein của các loài sinh vật được cấu tạo từ các axit amin.

B. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo.

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy
Lớp 12 Sinh học

Chọn A.

« Vì protein là những phân tử sinh học. Việc dựa vào cấu trúc của protein để suy ra nguồn gốc tiến hóa của những loài được gọi là bằng chứng tiến hóa ở cấp phân tử.

– Xương tay của người và chi trước của mèo là bằng chứng giải phẫu so sánh.

– Tất cả những loài sinh vật đều được cấu trúc từ tế bào là bằng chứng tế bào học. – Xác sinh vật sống trong những thời đại trước được dữ gìn và bảo vệ trong những lớp băng là bằng chứng hóa thạch .
Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
xechaydiendkbike.vnĐúng 0B ình luận ( 0 ) olm.vn hoặc hdthoxechaydiendkbike.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *