VN-Index, VN30-Index và cách tính toán

VN-Index, VN30-Index và cách tính toán

VN-Index, VN30-Index và cách tính toán

VN-Index đại diện thay mặt cho toàn bộ CP niêm yết tại HoSE, còn VN30-Index đại diện thay mặt cho nhóm 30 mã bluechip đứng đầu .

VN-Index

VN-Index là chỉ số đại diện thay mặt cho Sở HoSE từ khi đầu tư và chứng khoán đi vào hoạt động giải trí, đại diện thay mặt cho toàn bộ CP được niêm yết và thanh toán giao dịch trên HoSE .

Chỉ số này được tính theo phương pháp trọng số giá trị thị trường, dựa vào mức độ chi phối của từng cổ phiếu được sử dụng.

VN-Index có giá trị cơ sở khởi đầu là 100 điểm, vào ngày cơ sở là ngày tiên phong thị trường đi vào hoạt động giải trí 28/7/2000 .VN-Index được tính theo công thức :VN-Index = ( Tổng giá trị thị trường của những CP niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của những CP niêm yết cơ sở ) x 100Chỉ số được đo lường và thống kê và đổi khác trong thời hạn diễn ra thanh toán giao dịch. Trong quy trình đó, sự dịch chuyển về giá CP sẽ làm đổi khác giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm so với phiên thanh toán giao dịch trước bằng % .Ngoài ra, một số ít tác nhân khác làm biến hóa cơ cấu tổ chức số CP niêm yết là khi thêm, bớt CP thanh toán giao dịch vào cơ cấu tổ chức đo lường và thống kê. Điều này sẽ làm phát sinh tính không liên tục của chỉ số, những trọng số và cơ sở để xác lập trung bình thị trường số chia đã biến hóa. Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích duy trì tính liên tục cần có của chỉ số .Theo Bộ quy tắc kiến thiết xây dựng và quản trị Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0 của HoSE update tháng 11/2020, cácchỉ số ( gồm có VN-Index, VN30-Index, VN Midcap, VN100 … ) sẽ được thống kê giám sát dựa trên giải pháp giá trị vốn hóa kiểm soát và điều chỉnh free-float .Chỉ số = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại / Hệ số chiaTrong đó :CMV – Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại được tính theo công thức :VN-Index, VN30-Index và cách tính toán– i = 1, 2, 3, .. n- n : Số CP trong rổ chỉ số- pi : Giá CP i tại thời gian thống kê giám sát- si : Khối lượng CP đang lưu hành của CP i tại thời gian giám sát- fi : Tỷ lệ free-float làm tròn của CP i trong rổ chỉ số tại thời gian đo lường và thống kê

– ci: Tỷ lệ giới hạn tỷ trọng vốn hóa (chỉ tiêu này để tránh tình trạng một cổ phiếu đơn lẻ hay một nhóm cổ phiếu có liên quan chiếm tỷ trọng vốn hóa quá lớn)

Với mỗi bộ chỉ số, những cấu phần trong công thức sẽ có sự đổi khác hoặc vận dụng những quy tắc giám sát riêng .Với hệ số chia, trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên do không phải do sự dịch chuyển giá thị trường mà do những sự kiện doanh nghiệp hoặc những biến hóa về số lượng CP thành phần, số chia cần phải kiểm soát và điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau khi có dịch chuyển là bằng nhau .VN-Index, VN30-Index và cách tính toán - 1Trong đó :- Hệ số chia ( trước ) và CMV ( trước ) là hệ số chia và giá trị vốn hóa trước khi kiểm soát và điều chỉnh- Hệ số chia ( sau ) và CMV ( sau ) là hệ số chia và giá trị vốn hóa sau khi kiểm soát và điều chỉnh

VN30-Index

Bên cạnh VN Index, HoSE đã lập và đưa vào sử dụng VN30-Index khởi đầu từ ngày 06/02/2012. Công thức dùng chung với Bộ quy tắc thiết kế xây dựng và quản trị Bộ chỉ số HOSE-Index .Chỉ số này gồm 30 CP được niêm yết trên sàn HoSE có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất, đơn cử là nhóm 30 CP này chiếm 80 % tổng giá trị vốn hóa thị trường và 60 % tổng giá trị thanh toán giao dịch toàn thị trường .Theo pháp luật, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ triển khai đổi rổ CP của chỉ số VN30-Index .

Các bước để chọn 30 cổ phiếu trong rổ VN30:

– Chọn 50 CP có giá trị vốn hóa thị trường trung bình hàng ngày trong 6 tháng cao nhất, loại trừ những CP bị cảnh cáo, trấn áp, tạm ngừng thanh toán giao dịch hoặc có thời hạn niêm yết dưới 6 tháng. Tuy nhiên những CP có giá trị vốn hóa thuộc Top 5 của thị trường thì chỉ nhu yếu thời hạn niêm yết 3 tháng trở lên .- Loại bỏ những CP có tỷ suất lưu hành tự do dưới 5 % .- Các CP còn lại sau bước 2 được sắp xếp theo thứ tự giá trị thanh toán giao dịch hàng ngày trung bình trong 6 tháng giảm dần. 20 CP ở thứ hạng tiên phong sẽ được chọn vào VN30. Các CP thứ hạng từ 21 đến 40 thì ưu tiên những CP cũ, sau đó mới đến lựa chọn những CP mới để cho vào rổ ( điều này để bảo vệ tính không thay đổi của bộ chỉ số ) .

– HoSE xem xét lần cuối cùng trước khi công bố rổ chỉ số mới một tuần trước ngày bắt đầu giao dịch rổ chỉ số mới.

– Công thức tính VN30-Index như sau :VN30-Index = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại ( CMV ) / Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở ( BMV )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *