Theo Em Tiếng Dùng Để Làm Gì ? Từ Dùng Để Làm Gì Luyện Từ Và Câu Từ Đơn Và Từ Phức, Câu 1

Theo Em Tiếng Dùng Để Làm Gì ? Từ Dùng Để Làm Gì Luyện Từ Và Câu Từ Đơn Và Từ Phức, Câu 1

Qua bài giảng Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức, giúp các em thấy được sự khác nhau giữa tiếng và từ. Đồng thời, biết cách phân biệt được từ đơn và từ phức.

Bạn đang xem : Tiếng dùng để làm gì
Đề bài. Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân làn bằng một dấu gạch chéo :

Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /

Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOCCâu 1. Hãy chia những từ trên thành hai loại :Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M: nhờTừ gồm nhiều tiếng (từ phức). M: giúp đỡ

Từ đơn

Từ phức

nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là giúp sức. học tập, học viên, tiên tiến và phát triển

Từ chỉ gồm một tiếng ( từ đơn ). M : nhờTừ gồm nhiều tiếng ( từ phức ). M : trợ giúp

Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì?

Tiếng dùng để cấu tạo từ:Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn.Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.Tiếng dùng để cấu trúc từ : Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng hoàn toàn có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức. Từ được dùng để cấu trúc câu. Từ nào cũng có nghĩa .Xem thêm : Tổng Hợp 50 Cách Bày Hoa Quả Đơn Giản Mà Đẹp Mắt, Cách Bày Hoa Quả Đẹp Mắt Mà Lại Vô Cùng Đơn Giản
Từ gồm một tiếng hoặc nhiều tiếng.Tiếng dùng để cấu tạo nên từ.Một tiếng tạo nên từ đơnHai tiếng trở lên tạo nên từ phức.Từ nào cũng có nghĩa và dùng để đặt câu
Từ gồm một tiếng hoặc nhiều tiếng. Tiếng dùng để cấu trúc nên từ. Một tiếng tạo nên từ đơnHai tiếng trở lên tạo nên từ phức. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để đặt câuCâu 1 ( trang 28 sgk Tiếng Việt 4 ) : Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân làn những từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại những từ đơn, từ phức trong đoạn thơ :Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mìnhRất / công minh / rất / mưu trí /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mạng /

Câu 3 ( trang 28 sgk Tiếng Việt 4 ) : Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được ở trên .Đặt câu như sauTừ đơn: “Học” → Cô ấy đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.Từ phức : “Nhà cửa” → Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào.
Thông qua bài giảng Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức, các em cần nắm được:Sự khác nhau giữa tiếng và từTiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câuTừ bao giờ cũng có nghĩa, còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa.Phân biệt được từ đơn và từ phức.Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từ
*
Tuần 1 – Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4
Tuần 1 – Chính tả Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4
Tuần 1 – Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng – Tiếng Việt 4
Tuần 1 – Kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể – Tiếng Việt 4
Lớp 3Đặt câu như sauTừ đơn : ” Học ” → Cô ấy đang theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Từ phức : ” Nhà cửa ” → Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào. Thông qua bài giảng Luyện từ và câu : Từ đơn và từ phức, những em cần nắm được : Sự khác nhau giữa tiếng và từTiếng dùng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câuTừ khi nào cũng có nghĩa, còn tiếng hoàn toàn có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Phân biệt được từ đơn và từ phức. Biết dùng từ điển để tìm từ và nghĩa của từTuần 1 – Tập đọc : Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4T uần 1 – Chính tả Nghe – viết Dế mèn bênh vực kẻ yếu – Tiếng Việt 4T uần 1 – Luyện từ và câu : Cấu tạo của tiếng – Tiếng Việt 4T uần 1 – Kể chuyện : Sự tích Hồ Ba Bể – Tiếng Việt 4L ớp 3Lý thuyết Toán lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.