Song tính luyến ái – Wikipedia tiếng Việt

Song tính luyến ái – Wikipedia tiếng Việt
Cờ của hội đồng người Song tính luyến ái . Song tính luyến ái trong tranh nghệ thuật và thẩm mỹ khiêu dâm thời La Mã, miêu tả cảnh hai người đàn ông và một người phụ nữ đang làm tình ; tranh nghệ thuật và thẩm mỹ sơn tường Pompeian vào khoảng chừng năm 79 trước Công Nguyên Hai tam giác chồng lên nhau, là một trong số hình tượng của song tính luyến ái

Song tính luyến ái (tiếng Anh: Bisexuality) là mối quan hệ hay chỉ sự hấp dẫn tình cảm và/hoặc tình dục của một người với hai giới tính, nam và nữ,[1][2][3] hoặc là nhiều hơn một giới hay giới tính.[4] Thuật ngữ này đôi khi cũng được định nghĩa để bao gồm cả sự thu hút tình cảm hay tình dục đối với người của bất kì bản dạng giới hay giới tính nào, cũng được biết đến với tên toàn tính luyến ái.[5][6][7]

Thuật ngữ Song tính / Song tính luyến ái được sử dụng chính trong trường hợp biểu lộ sự mê hoặc của con người về tình cảm hay tình dục, hướng đến cả đàn ông và phụ nữ [ 1 ] [ 2 ] [ 8 ]. Đồng thời khái niệm này là một trong ba phân loại chính của xu thế tính dục, đi cùng với dị tính / dị tính luyến ái và đồng tính / đồng tính luyến ái, toàn bộ sống sót trong phổ dị tính – đồng tính. Một bản dạng song tính không nhất thiết phải cân đối sự mê hoặc tình dục với cả hai giới tính ; thường thì, những người có sở trường thích nghi tình dục nghiêng về một giới tính nhất định hơn giới tính còn lại nhưng lại không độc nhất cũng tự nhận họ là người song tính. [ 9 ]Các nhà khoa học không biết đúng chuẩn nguyên do vì sao xu thế tính dục sống sót, nhưng họ đặt ra giả thuyết rằng nó được hình thành bởi sự tương hỗ phức tạp của ảnh hưởng tác động di truyền, nội tiết tố và môi trường tự nhiên [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ], đồng thời không xem nó như thể một sự lựa chọn [ 10 ] [ 11 ] [ 13 ]. Mặc dù không có một triết lý nào cho biết nguyên do khuynh hướng tính dục ngày càng được ủng hộ thoáng đãng, những nhà khoa học vẫn ủng hộ những thuyết dựa trên sinh học [ 10 ]. Có nhiều vật chứng ủng hộ những nguyên do sinh học và phi xã hội của xu thế tính dục hơn là những nguyên do xã hội, đặc biệt quan trọng là so với phái mạnh. [ 3 ] [ 7 ] [ 14 ]

Song tính luyến ái đã được thấy trong các xã hội khác nhau[15] và trong thế giới loài vật[16][17][18] thông qua các tài liệu lịch sử. Tuy nhiên, các thuật ngữ bisexual (song tính luyến ái), heterosexual (dị tính luyến ái) và homosexual (đồng tính luyến ái) chỉ mới được sử dụng từ thế kỷ 19.

Các định nghĩa[sửa|sửa mã nguồn]

Xu hướng tính dục, bản dạng tính dục và hành vi tình dục[sửa|sửa mã nguồn]

Song tính luyến ái là sự bị mê hoặc bởi người cùng giới và khác giới về tình cảm và / hoặc tình dục. Cũng hoàn toàn có thể hiểu song tính luyến ái là sự bị mê hoặc bởi nam và nữ nhưng định nghĩa này gặp phải nhiều quan điểm trái chiều vì tính nhị nguyên của nó. Hấp dẫn bởi nam và nữ không chỉ đơn thuần là hai xu thế, còn rất nhiều xu thế khác ở giữa có đặc thù trộn lẫn giữa hai xu thế chính. Thương Hội Tâm thần Hoa Kỳ cho rằng ” khuynh hướng tình dục nằm trong một phổ “. Nói cách khác, một người không trọn vẹn là đồng tính hoặc dị tính luyến ái nhưng hoàn toàn có thể cảm thấy ở một mức độ nào đó của hai khuynh hướng này. Xu hướng tính dục tăng trưởng trong suốt cuộc sống của một con người – mỗi người khác nhau hoàn toàn có thể nhận ra bản thân là dị tính, song tính hay đồng tính tại những thời gian khác nhau trong cuộc sống. ” [ 9 ] [ 19 ]Xu hướng tình dục tăng trưởng xuyên suốt đời sống con người – mỗi người nhận ra ở những thời gian khác nhau trong cuộc sống họ rằng họ là dị tính, song tính và đồng tính. ” [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Hấp dẫn tình dục, hành vi tình dục và nhận thực tình dục hoàn toàn có thể cũng không tương thích với nhau, cũng như việc mê hoặc tình dục và hành vi tình dục không nhất thiết như nhau với nhận thực tình dục. Vài người xác lập mình là dị tính, đồng tính hoặc song tính mà chưa từng có thưởng thức tình dục. Những người khác từng có thưởng thức đồng tính nhưng không tự coi họ là đồng tính hoặc song tính. Tương tự như vậy, những người tự nhận là đồng tính hoàn toàn có thể đôi lúc có hành vi tình dục với người khác giới tính nhưng không tự nhận định và đánh giá mình là là song tính. [ 19 ] Thuật ngữ Queer [ 22 ], Đa tính / Đa tính luyến ái, Dị tính linh động, Đồng tính linh động, Nam giới có quan hệ tình dục với phái mạnh ( MSM ) và Nữ giới có quan hệ tình dục với phái đẹp ( WSW ) cũng hoàn toàn có thể được dùng để miêu tả bản dạng tính dục hoặc xác lập hành vi tình dục .Định nghĩa của song tính luyến ái có sự đổi khác theo thời hạn, và lúc bấy giờ cũng được biết tới như một thuật ngữ chung bao hàm toàn bộ những khuynh hướng tính dục khác chỉ sự mê hoặc với nhiều hơn một giới như như đa tính luyến ái ( lôi cuốn với nhiều giới, tuy không phải toàn bộ ) và toàn tính luyến ái ( lôi cuốn với tổng thể những giới ). [ 23 ]

Người có xu hướng tính dục song tính luyến ái có thể bị hấp dẫn về mặt cảm xúc, tình cảm và tình dục với cả người cùng giới và khác giới với mình. Nó cũng chỉ sự công nhận về mặt cá nhân và xã hội đối với những người như vậy. Song tính luyến ái, cùng với đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái là ba xu hướng tính dục chính, còn những người không bị hấp dẫn về mặt tình dục với bất kì một giới hay giới tính nào được gọi là vô tính (asexuality).

Theo nghiên cứu và điều tra của Alfred Kinsey về tình dục loài người vào giữa thế kỷ 20, nhiều người không chỉ là dị tính luyến ái hoặc đồng tính luyến ái mà nằm giữa hai loại này. Kinsey nhìn nhận sự mê hoặc và biểu lộ tình dục trên một thang 7 điểm bắt nguồn từ 0 ( trọn vẹn dị tính luyến ái ) đến 6 ( trọn vẹn đồng tính luyến ái ). Theo nghiên cứu và điều tra của Kinsey, hầu hết dân số thuộc loại từ 1 đến 5 ( giữa dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái ). Mặc dù chiêu thức của Kinsey đã từng bị chỉ trích, thang đo này vẫn được sử dụng thoáng đãng để nhìn nhận sự liên tục của tình dục loài người .

Song tính luyến ái đã được thấy trong các xã hội khác nhau[15] và trong thế giới loài vật[16][17][18] thông qua các tài liệu lịch sử. Tuy nhiên, các thuật ngữ bisexual (song tính luyến ái), heterosexual (dị tính luyến ái) và homosexual (đồng tính luyến ái) chỉ mới được sử dụng từ thế kỷ 19[24].

Xu hướng tính dục[sửa|sửa mã nguồn]

Song tính luyến ái là sự bị hấp dẫn bởi người cùng giới và khác giới về tình cảm và/hoặc tình dục. Cũng có thể hiểu song tính luyến ái là sự bị hấp dẫn bởi nam và nữ nhưng cách hiểu này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì tính nhị nguyên của nó. Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ cho rằng “thiên hướng tình dục nằm trong một dãy liên tục”. Nói cách khác, một người không hoàn toàn là đồng tính hoặc dị tính luyến ái nhưng có thể cảm thấy ở một mức độ nào đó của hai thiên hướng này. Thiên hướng tình dục phát triển xuyên suốt đời sống con người–mỗi người nhận ra ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời họ rằng họ là dị tính, song tính và đồng tính.”[19][20][21] Hấp dẫn tình dục, hành vi tình dục và nhận thực tình dục có thể cũng không phù hợp với nhau, cũng như việc hấp dẫn tình dục và hành vi tình dục không nhất thiết đồng nhất với nhận thực tình dục. Vài người xác định mình là dị tính, đồng tính hoặc song tính mà chưa từng có trải nghiệm tình dục. Những người khác từng có trải nghiệm đồng tính nhưng không tự coi họ là đồng tính hoặc song tính. Tương tự như vậy, những người tự nhận là đồng tính có thể thỉnh thoảng có hành vi tình dục với người khác giới tính nhưng không tự xác định mình là song tính.[19] thuật ngữ Queer,[25] Đa tính/Đa tính luyến ái[25], Dị tính linh hoạt, Đồng tính linh hoạt, Nam giới có quan hệ tình dục với nam giới (MSM) và Nữ giới có quan hệ tình dục với nữ giới (WSW) cũng có thể được dùng để miêu tả bản dạng tính dục hoặc xác định hành vi tình dục

Toàn tính luyến ái ( pansexuality ) hoàn toàn có thể được coi là một dạng của song tính luyến ái hoặc không, khi vài nguồn cho rằng song tính luyến ái bao hàm sự bị mê hoặc về mặt tình cảm hoặc tình dục từ tổng thể những bản dạng giới hoặc sự mê hoặc về mặt tình cảm hoặc tình dục từ một người bất kể giới tính sinh học hoặc giới của người đó. [ 5 ] [ 7 ] [ 26 ] Khái niệm toàn tính luyến ái, một cách xem xét, bác bỏ khái niệm nhị nguyên giới, khái nhiệm ” hai giới tính và, thực ra là, thiên hướng tình dục xác lập, ” [ 7 ] trong khi người toàn tính luyến ái thì cởi mở về mối quan hệ với những người không tự xác lập là nam hoặc nữ. [ 5 ] [ 7 ] Thuật ngữ toàn tính luyến ái được dùng không phân biệt với song tính luyến ái và, tựa như như vậy, những người tự nhận là song tính hoàn toàn có thể ” cảm thấy giới tính, giới tính sinh học và thiên hướng tình dục không nên là điểm trọng điểm trong một mối quan hệ [ tình cảm / tình dục ]. ” [ 7 ]Nhà hoạt động giải trí người song tính Robyn Ochs định nghĩa song tính / song tính luyến ái là ” tiềm năng bị lôi cuốn về mặt tình cảm và / hoặc về mặt tình dục với những người có hơn một giới tính và / hoặc giới, không cần cùng một thời gian, không cần chung một cách, và cũng không cần một mức độ giống nhau. ” [ 27 ]Theo Rosario, Schrimshaw, Hunter, Braun ( 2006 ) :

…Quá trình tự xác định là đồng tính hoặc song tính là một quá trình phức tạp và thường là khó khăn. Không giống như những nhóm thiểu số khác (ví dụ như dân tộc hoặc chủng tộc), hầu hết người đồng tính và song tính không được lớn lên trong một cộng đồng giống như họ nơi mà họ có thể học hỏi về nhận thực của họ và những người người củng cố và hỗ trợ nhận thực đó. Thay vào đó, người đồng tính và song tính thường lớn lên trong cộng đồng phớt lờ và công khai chống đối đồng tính.[20]

Song tính / Song tính luyến ái như thể một bản dạng chuyển tiếp cũng đã qua điều tra và nghiên cứu. Trong một nghiên cứu và điều tra theo chiều dọc ( a longitudinal study ) về sự tăng trưởng của bản dạng tính dục giữa những nhóm thanh thiếu niên là người đồng tính nữ, đồng tính nam và song tính, Rosario và những người khác ” đã tìm thấy vật chứng về sự cố định và thắt chặt đáng kể và cả sự đổi khác trong bản dạng tính dục LGBT theo thời hạn “. Những thanh thiếu niên đã nhận dạng họ vừa là đồng tính nam / đồng tính nữ, vừa là song tính ngay trước thời gian mở màn có năng lực xác lập mình là người đồng tính nam / đồng tính nữ cao hơn giao động ba lần so với việc xác lập mình là người song tính ở những lần nhìn nhận tiếp theo. Với những thanh thiếu niên mà đã xác lập mình trọn vẹn là người song tính ở những lần nhìn nhận trước đó, 60 đến 70 % liên tục xác lập mình là như vậy, trong khi giao động 30 đến 40 % còn lại cho rằng mình thuộc bản dạng đồng tính nam / đồng tính nữ theo thời hạn. Rosario và những người khác cho rằng ” mặc dầu có những thanh thiếu niên kiên cường trong việc tự xác lập mình là người song tính trong suốt cuộc nghiên cứu và điều tra, nhưng với những thanh thiếu niên khác, bản dạng song tính được dùng như thể một bản dạng chuyển tiếp sang một bản dạng tiếp theo là đồng tính nam / đồng tính nữ. ” [ 20 ]trái lại, một nghiên cứu và điều tra theo chiều dọc được thực thi bởi Lisa M. Diamond, qua quan sát những phụ nữ đã xác lập là người đồng tính nữ, người song tính hay không gắn nhãn cho rằng ” nhiều phụ nữ đồng ý bản dạng song tính / không gắn nhãn hơn là từ bỏ những bản dạng này. ” [ 28 ] qua 10 năm. Nghiên cứu cũng tìm ra rằng ” những phụ nữ song tính / không gắn nhãn có sự phân bổ tổng thể và toàn diện không thay đổi về sự mê hoặc cùng giới / khác giới. ” Diamond cũng đã triển khai nghiên cứu và điều tra về song tính nam, chú thích rằng nghiên cứu và điều tra khảo sát đã tìm ra ” hầu hết mọi đàn ông tại một thời gian nào đó chuyển từ một bản dạng đồng tính nam sang một bản dạng song tính, queer hay không gắn nhãn, tương tự như từ một bản dạng song tính sang một bản dạng đồng tính nam. ” [ 29 ] [ 30 ]

Thang đo Kinsley[sửa|sửa mã nguồn]

Vào những năm 1940, nhà động vật hoang dã học Alfred Kinsey đã tạo ra một thang để đo phổ của khuynh hướng tính dục từ dị tính / dị tính luyến ái đến đồng tính / đồng tính luyến ái. Kinsey đã nghiên cứu và điều tra về tính dục loài người và lập luận rằng con người có năng lực là người dị tính hoặc người đồng tính ngay cả khi đặc thù này không biểu lộ trong thực trạng hiện tại. [ 31 ] Thang đo Kinsey được dùng để miêu tả phản ứng hoặc thưởng thức tình dục của một người trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Nó khởi đầu từ 0, tức dị tính trọn vẹn, đến 6, tức đồng tính trọn vẹn. [ 32 ] hững người xếp ở mức đâu đó từ 2 đến 4 thường được coi là song tính ; chúng thường không trọn vẹn là ở đầu này hay đầu còn lại của thang .. [ 33 ] Những người xếp ở mức đâu đó từ 2 đến 4 thường được coi là song tính ; chúng thường không trọn vẹn là ở đầu này hay đầu còn lại của thang. [ 34 ]Nhà tâm lý học Jin McKnight viết rằng trong khi quan điểm song tính / song tính luyến ái là một dạng khuynh hướng tính dục trung gian giữa đồng tính / đồng tính luyến ái và dị tính / dị tính luyến ái được ngầm hiểu trong thang đo Kinsey, ý niệm đó đã bị ” thử thách nghiêm trọng ” kể từ khi Homosexualities ( 1978 ) được xuất bản bởi Weinberg và nhà tâm lý học Alan P. Bell [ 35 ]

Nhân khẩu học và sự phổ cập[sửa|sửa mã nguồn]

Các ước tính khoa học về tỷ lệ phổ biến của song tính/song tính luyến ái đã thay đổi từ 0.7% đến 8%. The Janus Report on Sexual Behavior, được xuất bản vào năm 1993, đã kết luận rằng 5% nam và 3% nữ xem họ là người song tính, trong khi 4% nam và 2% nữ xem họ là người đồng tính.[36]

Một cuộc khảo sát tại Mỹ năm 2000 bởi Trung tâm Quốc gia về Dữ Liệu Y Tế Hoa Kỳ (NCHS) chỉ ra rằng 1.8% nam trong độ tuổi từ 18 đến 44 xem họ là người song tính, 2.3% là người đồng tính và 3.9 là “cái gì đó khác”.[30] Một cuộc nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng 2.8% nữ trong độ tuổi 18-44 xem họ là người song tính, 1.3% là người đồng tính và 3.8% là “cái gì đó khác”[37]. Vào năm 2007, một bài báo trong mục “Y tế” của The New York Times đã viết rằng “1.5% phụ nữ Mỹ và 1.7% đàn ông Mỹ xác định họ là người song tính.” Cũng trong năm 2007, số liệu được báo cáo chỉ ra rằng 14.4% phụ nữ trẻ ở Mỹ xác định họ “di·”, với 5.6% đàn ông xác định họ là người đồng tính nam hoặc người song tính.[38] Một nghiên cứu trong tờ Biological Psychology vào năm 2011 đã báo cáo rằng có những đàn ông xác định họ là người song tính và có những người bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ. Trong một khảo sát trên diện rộng của chính phủ nhằm thống kê xu hướng tính dục của người Mỹ, NHIS đã báo cáo rằng vào 7/2014 chỉ có 0.7% người Mỹ xác định họ là người song tính.[39]

Một nhóm những cuộc khảo sát ở phương Tây gần đây tìm ra rằng khoảng chừng 10 % phụ nữ và 4 % đàn ông xác lập họ ” gần như là dị tính “, 1 % phụ nữ và 0.5 % đàn ông là người song tính, và 0.4 % phụ nữ và 0.5 % đàn ông ” gần như là đồng tính ” .Ở khắp những nền văn hóa truyền thống, có một vài sự khác nhau về sự thông dụng của hành vi song tính [ 40 ], nhưng không có dẫn chứng thuyết phục nào cho thấy có nhiều sự độc lạ trong tỉ lệ của sự mê hoặc với người cùng giới tính. Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) ước tính sự thông dụng trên quốc tế của Nam có quan hệ tình dục với nam ( MSM ) là giữa 3 và 16 %, nhiều người trong số họ cũng có quan hệ tình dục với nữ [ 41 ] .

Các điều tra và nghiên cứu giả thuyết và phản hồi từ xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Main articles: Sinh học và xu hướng tính dục và Môi trường và xu hướng tính dục

Xem thêm: Nội tiết tố trước khi sinh và xu hướng tính dục và Thứ tự sinh anh em trai

Không có những nguyên do đúng chuẩn nào được những nhà khoa học đồng thuận cho việc một cá nhân hình thành xu thế tính dục dị tính, song tính hay đồng tính [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]. Mặc dù những yếu tố sinh học được ủng hộ nhiều, những nhà khoa học không tin rằng sự tăng trưởng của khuynh hướng tính dục bắt nguồn từ bất kỳ một yếu tố nào trong số đó [ 10 ]. Đa số họ tin rằng sự tăng trưởng của khuynh hướng tính dục được quyết định hành động bởi mối liên hệ phức tạp của những ảnh hưởng tác động từ di truyền, nội tiết tố và thiên nhiên và môi trường, và được hình thành từ sớm [ 1 ] [ 11 ] [ 12 ]. Có nhiều dẫn chứng ủng hộ những nguồn gốc về mặt phi xã hội và sinh học hơn về mặt xã hội, đặc biệt quan trọng so với phái mạnh. Không có dẫn chứng xác nhận nào cho thấy quy trình nuôi dạy hoặc thưởng thức thời thơ ấu có vai trò tương quan đến khuynh hướng tình dục [ 42 ]. Các nhà khoa học không tin rằng xu thế tính dục là một sự lựa chọn. [ 10 ] [ 11 ] [ 13 ]Thương Hội Tâm lý học Hoa Kỳ khẳng định chắc chắn : ” Cho đến nay, khi được tái hiện lại thì không có nghiên cứu và điều tra khoa học nào ủng hộ bất kể nguyên nhân sinh học nào cho đồng tính luyến ái. Tương tự như vậy, không có nguồn gốc nào bắt nguồn từ mặt tâm ý xã hội hoặc tương tác trong mái ấm gia đình đã được xác lập, gồm có cả lịch sử dân tộc bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu. ” [ 43 ] Nghiên cứu về cách xu thế tính dục được quyết định hành động bởi di truyền hoặc những tác nhân trước khi sinh khác đóng vai trò quan trọng trong những cuộc tranh luận về chính trị và xã hội về đồng tính luyến ái, đồng thời cũng làm dấy lên nỗi sợ hãi về quy trình xác lập đơn vị chức năng vật chất di truyền và xét nghiệm trước sinh. [ 44 ]

Magnus Hirschfeld cho rằng xu hướng tính dục ở người trưởng thành có thể được giải thích dựa trên bản chất lưỡng tính của bào thai đang phát triển: ông tin rằng, trong mỗi phôi thai đều có một trung khu thần kinh thô sơ dành cho cảm giác hấp dẫn với nam giới và một trung khu khác cho cảm giác với nữ giới. Trong hầu hết các bào thai, trung tâm của sự hấp dẫn dị tính phát triển trong khi trung tâm của sự hấp dẫn đồng tính thoái hoá, nhưng trong những bào thai trở thành người đồng tính, hiện tượng này bị đảo ngược. Simon LeVay chỉ trích giả thuyết của Hirschfeld về giai đoạn đầu trong sự phát triển của song tính, cho rằng nó rất mơ hồ; LeVay khẳng định Hirschfeld đã thất bại trong việc phân biệt giữa ý kiến cho rằng não bộ không phân biệt giới tính ở giai đoạn đầu của sự phát triển với ý kiến rằng một cá nhân thực sự trải nghiệm sự hấp dẫn tình dục đối với cả nam và nữ. Theo LeVay, Hirschfeld tin rằng ở hầu hết những người song tính, sức hấp dẫn đồng tính tương đối thấp, do vậy có khả năng hạn chế sự phát triển của đồng tính luyến ái ở người trẻ tuổi; đây là điều mà Hirschfeld ủng hộ.[45]

Hirschfeld đã tạo ra một thang đo điểm mười để nhìn nhận sức mạnh của ham muốn tình dục, với khunh hướng ham muốn được bộc lộ bằng những vần âm A ( cho dị tính luyến ái ), B ( cho đồng tính luyến ái ) và A + B ( cho song tính luyến ái ). Trên thang đo này, người nào ở A3, B9 sẽ ít bị lôi cuốn bởi người khác giới mà bị lôi cuốn một cách mãnh liệt bởi người đồng giới ; người ở A0, B0 sẽ là người vô tính ; và người ở A10, B10 sẽ bị mê hoặc bởi cả hai giới. LeVay so sánh thước đo của Hirschfeld với thước đo được tăng trưởng bởi Kinsey nhiều thập kỷ sau đó. [ 45 ]

Cha đẻ của Phân tâm học, Sigmund Freud, tin rằng mỗi một cá nhân đều là song tính theo nghĩa kết hợp chặt chẽ những thuộc tính chung của cả hai giới tính. Theo ông, điều này đúng về mặt giải phẫu và do đó cũng đúng về mặt tâm lý, với sự hấp dẫn tình dục đối với cả hai giới là một khía cạnh của tâm lý song tính. Freud tin rằng trong quá trình phát triển giới tính, mặt nam tính của xu hướng song tính này thường sẽ thống trị ở nam giới và là mặt nữ tính trong trường hợp của phụ nữ, nhưng tất cả những người trưởng thành vẫn có những ham muốn xuất phát từ cả hai mặt nam tính và nữ tính trong bản chất của họ. Freud không khẳng định rằng tất cả mọi người là song tính theo nghĩa cảm nhận được mức độ hấp dẫn tình dục như nhau đối với cả hai giới. Niềm tin của Freud về song tính luyến ái bẩm sinh đã bị bác bỏ bởi Sándor Radó vào năm 1940 và nhiều nhà phân tâm học sau này. Radó lập luận rằng không có song tính luyến ái về mặt sinh học ở người.[46] Nhà phân tâm học Edmund Bergler đã tranh luận trong Homosexuality: Disease or Way of Life? (Đồng tính luyến ái: Bệnh tật hay cách sống?) (1956) rằng song tính luyến ái không tồn tại và tất cả những người được cho là song tính đều là người đồng tính[47].

Alan P. Bell, Martin S. Weinberg, và Sue Kiefer Hammersmith ghi lại trong Sexual Preference (Khuynh hướng lựa chọn Tình dục) (1981) rằng, những người song tính có khuynh hướng lựa chọn tình dục ít liên quan rõ rệt đến cảm giác tình dục trước tuổi trưởng thành hơn so với những người dị tính và đồng tính. Dựa trên kết luận này và các phát hiện khác, họ đề xuất ý kiến là song tính luyến ái bị ảnh hưởng bởi các kinh nghiệm từ xã hội và tình dục hơn là đồng tính luyến ái hoàn toàn.[48] Letitia Anne Peplau và các tác giả khác cho rằng, mặc dù ý kiến của Bell và cộng sự về việc “các yếu tố sinh học có thể ảnh hưởng đến đồng tính luyến ái nhiều hơn so với song tính” có vẻ hợp lý, giả thuyết này vẫn chưa được kiểm nghiệm trực tiếp và dường như mâu thuẫn với các chứng cứ hiện có, ví dụ như bằng chứng liên quan đến việc tiếp xúc với nội tiết tố trước sinh.[49]

Song tính luyến ái ở con người vẫn luôn được điều tra và nghiên cứu song hành với đồng tính luyến ái. Van Wyk và Geist lập luận rằng điều này là yếu tố trong nghiên cứu và điều tra tính dục, bởi 1 số ít ít nghiên cứu và điều tra quan sát riêng không liên quan gì đến nhau những người song tính đã chỉ ra rằng họ thường độc lạ so với người dị tính và đồng tính. Hơn nữa, song tính luyến ái không phải khi nào cũng ở giữa của sự phân đôi. Nghiên cứu chỉ ra, song tính luyến ái bị ảnh hưởng tác động bởi sự tương tác giữa những biến số thuộc về sinh học, nhận thức và văn hoá, từ đó dẫn đến nhiều loại song tính khác nhau [ 40 ]Trong cuộc tranh luận gần đây xoay quanh những tác động ảnh hưởng đến xu thế tính dục, những lý giải dựa trên cơ sở sinh học bị hoài nghi bởi những nhà khoa học xã hội, đặc biệt quan trọng từ những người ủng hộ nữ quyền khuyến khích phụ nữ tự quyết định hành động đời sống và tính dục của mình một cách có ý thức. Mấu chốt độc lạ giữa thái độ của người đồng tính nam và nữ là việc phái mạnh thường nhìn nhận tính dục của họ dưới góc nhìn sinh học, ” phản ánh thưởng thức chung của phái mạnh trong văn hoá này, chứ không phải sự phức tạp trong quốc tế đồng tính nữ “. Bên cạnh đó, cũng có dẫn chứng cho thấy tính dục của phái đẹp hoàn toàn có thể bị tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ hơn bởi những yếu tố văn hoá và thực trạng [ 50 ] .

Nhà phê bình Camille Paglia đề cao song tính luyến ái như một lý tưởng[51]. Năm 1995, trong cuốn sách của mình mang tên Vice Versa: Bisexuality and the Eroticism of Everyday Life (Đảo ngược: Song tính luyến ái và Sự gợi dục trong cuộc sống hàng ngày), giáo sư Marjorie Garber của Đại học Harvard chuyên nghiên cứu về Shakespeare đã đề xuất một trường hợp mang tính lý thuyết về song tính luyến ái. Trong đó, bà cho rằng hầu hết con người đều là song tính nếu không phải do sự kìm nén và  các yếu tố khác như thiếu cơ hội tình dục[52].

Cấu trúc não bộ và nhiễm sắc thể

[sửa|sửa mã nguồn]

Cuộc khám nghiệm tử thi của LeVay vào năm 1991 đối với 18 người đồng tính nam, 1 người nam song tính, 16 người nam và 6 người nữ được cho là dị tính chỉ ra rằng nhân INAH 3 ở vùng dưới đồi phía trước của người đồng tính nam nhỏ hơn của người dị tính nam và có kích thước tương đương với [nhân] của người dị tính nữ. Mặc dù cùng nhóm với người đồng tính, kích thước của nhân INAH 3 ở đối tượng song tính tương đồng với [kích thước nhân ở] người dị tính nam.[40]

Một số bằng chứng ủng hộ khái niệm xu hướng song tính luyến ái ở nam giới xuất phát từ sinh học. Theo Money (1998), nam giới có thêm nhiễm sắc thể Y nhiều khả năng là song tính, có ham muốn cực khoái lệch chuẩn và bốc đồng.[40]

Thuyết tiến hóa[sửa|sửa mã nguồn]

Một số nhà tâm lý học tiến hoá lập luận rằng mê hoặc đồng giới không có giá trị thích ứng vì nó không tương quan đến năng lực thành công xuất sắc trong sinh sản. Thay vào đó, song tính luyến ái hoàn toàn có thể do sự đổi khác thường thì của khả biến thần kinh. Gần đây, người ta cho rằng liên minh đồng giới hoàn toàn có thể đã giúp phái mạnh đạt được vị thế cao trong xã hội, tiếp cận với phái đẹp và cơ hội sinh sản. Họ cũng hoàn toàn có thể đã giúp phái đẹp tiến tới vị trí bảo đảm an toàn và nhiều tài nguyên hơn, đồng thời nâng cao năng lực nuôi dạy con cháu thành công xuất sắc [ 53 ] .Brendan Zietsch của Viện điều tra và nghiên cứu Y học Queensland yêu cầu một triết lý khác rằng những người nam bộc lộ đặc thù tính nữ sẽ trở nên mê hoặc hơn trong mắt phái đẹp, và vì thế họ dễ có năng lực giao phối hơn, miễn là những gen tương quan không khiến họ trọn vẹn phủ nhận dị tính luyến ái. [ 54 ]Cũng trong một báo cáo giải trình năm 2008, những tác giả cho rằng ” Có dẫn chứng đáng kể cho thấy xu thế tính dục của con người bị tác động ảnh hưởng về mặt di truyền, thế cho nên rất khó xác lập cách đồng tính luyến ái với xu thế làm giảm năng lực sinh sản lại được duy trì với tần suất tương đối cao. ” Họ đưa ra giả thuyết rằng ” trong khi những gen định trước đồng tính luyến ái làm giảm năng lực sinh sản của người đồng tính, chúng hoàn toàn có thể mang lại 1 số ít lợi thế cho những người dị tính có những gen này ” và tác dụng của họ cho thấy ” những gen thiên về đồng tính luyến ái hoàn toàn có thể mang lại lợi thế giao phối ở những người dị tính luyến ái, điều này hoàn toàn có thể giúp lý giải sự tiến hóa và duy trì thực trạng đồng tính luyến ái trong dân số. [ 55 ] “

Trên tạp chí Scientific American Mind, nhà khoa học Emily V. Driscoll đã phát biểu rằng hành vi đồng tính và song tính khá phổ biến ở một số loài và nó thúc đẩy sự gắn kết: “Càng đồng tính, loài càng hòa bình”. Bài báo cũng nêu rõ: “Tuy nhiên, không giống như hầu hết con người, các cá thể động vật nói chung không thể được phân loại là đồng tính hay dị tính: một con vật tham gia tán tỉnh hoặc quan hệ đồng giới không nhất thiết phải tránh xa các tiếp xúc khác giới. Thay vào đó, ở nhiều loài, xu hướng đồng tính luyến ái đã ăn sâu vào và trở thành một phần trong xã hội của chúng. Có nghĩa là, có lẽ không có sinh vật đồng tính nào hoàn toàn, chỉ có song tính. Động vật không phân biệt giới tính. Chúng chỉ quan hệ tình dục.”[56]

Sự tính nam hóa[sửa|sửa mã nguồn]

Sự tính nam hoá phái đẹp và cường điệu hóa tính nam ở phái mạnh là một chủ đề chính thường thấy ở nghiên cứu và điều tra về xu thế tính dục. Có khá nhiều điều tra và nghiên cứu cho rằng người song tính chiếm hữu mức độ tính nam hoá cao. LaTorre và Wendenberg ( 1983 ) đã tìm ra những độc lạ về đặc thù tính cách ở người song tính, dị tính và đồng tính. Người song tính được đánh giá và nhận định là có ít yếu tố về lòng tự tin hơn người đồng tính và dị tính. Kết quả nghiên cứu và điều tra này chỉ rõ người song tính tự tin về bản thân và ít có năng lực mắc những chứng mất không thay đổi tâm ý hơn. Nghiên cứu này không khám phá về những lề thói xã hội, những định kiến, hoặc sự tính nữ hoá phái mạnh đồng tính. [ 40 ]

Trong một bài nghiên cứu so sánh, được xuất bản trong tạp chí Journal of the Association for Research in Otolaryngology (tạm dịch: Tạp chí Hiệp hội Nghiên cứu Khoa tai họng), nữ giới thường sở hữu thính giác nhạy cảm hơn nam giới, điều mà các nhà nghiên cứu cho  là một tính trạng di truyền liên quan đến việc sinh con. Người ta đã phát hiện rằng phụ nữ đồng tính và song tính có thính giác đặc biệt nhạy cảm với âm thanh so với phụ nữ dị tính, tức chỉ ra tính trạng di truyền khiến họ không chịu được các âm thanh có tông quá cao. Trong khi nam giới dị tính, đồng tính và song tính được xác định là biểu hiện một hình mẫu ổn định tương tự về thính giác, có điểm khác biệt đáng chú ý ở một phân nhóm nhỏ nam giới được nhận định là nam giới đồng tính bị cường điệu hoá tính nữ, là nhóm này thể hiện kết quả kiểm tra giống như nữ giới dị tính.[57]

Nội tiết tố tiền sản[sửa|sửa mã nguồn]

Lý thuyết nội tiết tố tiền sản liên quan tới tính hướng tính dục cho rằng những người tiếp xúc với nồng độ cao hormone tình dục sẽ có não bộ bị tính nam hoá và thể hiện mức độ đồng tính hoặc song tính cao. Tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn chưa có nghiên cứu nào cung cấp bằng chứng cho sự tính nam hoá não bộ. Tìm hiểu về những điều kiện đặc biệt như bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH) và sự phơi nhiễm chất diethylstilbestrol (DES) cho thấy rằng sự tiếp xúc tiền sản với lượng testosterone hoặc estrogen cao, một cách tuần tự, đều có liên hệ với những mộng tưởng tình dục đồng giới nữ ở tuổi trưởng thành. Cả hai ảnh hưởng này đều được cho là có liên quan đến tính song tính thay vì đồng tính.[50]

Có vật chứng qua điều tra và nghiên cứu cho thấy tỉ lệ chiều dài ngón tay thứ hai và thứ tư ( ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ) có tỉ lệ nghịch với testosterone tiền sản và tỉ lệ thuận với estrogen. Khảo sát đo ngón tay cho ra hiệu quả tỉ lệ ngón tay N2 : N4 ( ngón nhẫn dài hơn ) lệch mạnh về phía tính đồng tính, và một tỉ lệ còn thấp hơn nữa ở nhóm song tính. Có quan điểm cho rằng, sự tiếp xúc với testosterone tiền sản cao và estrogen tiền sản thấp là một nguyên do gây ra đồng tính, trong khi sự phơi nhiễm testosterone rất cao hoàn toàn có thể tương quan đến tính song tính. Do nhìn chung, testosterone đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt tính dục, nên quan điểm này tạo ra một giải pháp song song với quan điểm rằng tính đồng tính nam là do di truyền. [ 58 ]Giả thuyết nội tiết tố tiền sản gợi ý rằng khuynh hướng đồng tính là hiệu quả của tiếp xúc với testosterone thừa, tạo ra một não bộ bị tính nam hoá quá mức. Ý này xích míc với một giả thuyết khác cho rằng xu thế đồng tính ở phái mạnh hoàn toàn có thể đến từ một não bộ đã bị tính nữ hoá. Tuy nhiên, người ta cũng đã nêu quan điểm rằng tính đồng tính hoàn toàn có thể sinh ra từ sự thiếu vắng cơ quan thụ cảm ở một số ít vị trí nhất định trong não bộ, từ đó tạo nên nồng độ cao testosterone tự do tiền sản. Do đó, não bộ hoàn toàn có thể bị tính nữ hoá trong khi những tính trạng khác, ví dụ như tỉ lệ N2 : N4 hoàn toàn có thể bị tính nam hoá quá mức. [ 53 ]

Nhu cầu tình dục[sửa|sửa mã nguồn]

Van Wyk và Geist đã tóm tắt lại Tóm lại từ những nghiên cứu và điều tra so sánh người song tính với người dị hoặc đồng tính rằng người song tính có tỉ lệ hoạt động giải trí tình dục, tưởng tượng, hoặc hứng thú tình dục cao hơn. Các nghiên cứu và điều tra trên đã tìm ra phái mạnh và phái đẹp song tính có nhiều tưởng tượng tính dục dị tính hơn người dị tính hoặc đồng tính ; rằng phái mạnh song tính hoạt động giải trí tình dục với phụ nữ nhiều hơn phái mạnh dị tính, và họ thủ dâm nhiều hơn nhưng có ít cuộc hôn nhân gia đình niềm hạnh phúc hơn người dị tính ; rằng phụ nữ song tính đạt cực khoái nhiều lần trong một tuần hơn và theo miêu tả thì can đảm và mạnh mẽ hơn phụ nữ dị tính hoặc đồng tính ; và rằng phụ nữ song tính tăng trưởng hoạt động giải trí tình dục dị tính sớm hơn, thủ dâm và ưa thích thủ dâm hơn, và có nhiều kinh nghiệm tay nghề hơn trong những loại tiếp xúc dị tính hơn. [ 40 ]Nghiên cứu cho thấy rằng, so với phần nhiều phái đẹp, ham muốn tình dục cao được liên hệ với sự tăng của mê hoặc tính dục với cả nữ và nam. Tuy nhiên, so với phái mạnh, ham muốn tình dục cao được liên hệ với sự tăng mê hoặc tính dục với chỉ một giới tính thay vì hai, tuỳ theo xu thế tính dục [ 59 ]. Tương tự so với phần đông phụ nữ song tính, ham muốn tình dục cao có mối tương quan với sự tăng mê hoặc tính dục với cả nữ và nam ; trong khi so với phái mạnh song tính, ham muốn tình dục cao có mối liên hệ với sự tăng mức mê hoặc với một giới tính, và giảm mức mê hoặc với giới tính còn lại. [ 53 ]

Ảnh hưởng chung đến hội đồng[sửa|sửa mã nguồn]

Cộng đồng song tính ( còn được biết đến với cái tên cộng đồng song tính / toàn tính, song / toàn / linh hoạt tính, hoặc phi đơn tính ) gồm có những thành viên hội đồng LGBT nhìn nhận bản thân là song tính, toàn tính hoặc linh động. [ 60 ] Bởi một số ít cá thể song tính không cảm thấy bản thân tương thích với hội đồng người đồng tính hoặc dị tính, và bởi họ thường trở nên ” vô hình dung ” trong mắt xã hội, có một nhóm người song tính đặt tiềm năng tự tạo nên hội đồng, văn hoá và trào lưu chính trị riêng. Một số người song tính lại hoàn toàn có thể tự hoà nhập vào hội đồng đồng tính hoặc dị tính. Một số khác lại coi sự hoà nhập này là do bị ép buộc thay vì tự nguyện ; người song tính khi công khai minh bạch hoàn toàn có thể phải đương đầu với sự cô lập từ cả hội đồng dị tính lẫn đồng tính. [ 61 ] Nhà tâm lý học Beth Firestein phát ngôn rằng người song tính có xu thế nội hóa những áp lực đè nén đến từ xã hội tương quan đến lựa chọn đối tác chiến lược của họ [ 62 ], và họ cảm thấy bị bắt buộc phải tự dán nhãn bản thân là người đồng tính thay vì đứng ở vị trí trung lập đầy khó khăn vất vả do sự mê hoặc so với cả hai giới tính sẽ đi ngược lại giá trị xã hội đặt vào hình thức hôn nhân gia đình một vợ một chồng [ 62 ]. Những áp lực đè nén và căng thẳng mệt mỏi từ xã hội này hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm ý của người song tính, và có những chiêu thức điều trị tâm ý đặc biệt quan trọng đã được tăng trưởng dành cho người song tính để giải quyết và xử lý yếu tố này. [ 62 ]

Trong văn hoá đại chúng, hành vi song tính cũng gắn liền với nam giới tham gia vào quan hệ đồng tính trong khi vẫn thể hiện bản thân là người dị tính. Phần lớn nam giới như thế — thường được gọi là trốn sau bình phong — không cho rằng bản thân là người song tính.[63] Tuy nhiên, có thể đây là một quan niệm xã hội sai lầm có liên quan mật thiết đến việc những cá nhân LGBT khác phải giấu xu hướng tính dục thật của mình do áp lực từ xã hội, một hiện tượng thông thường được gọi là “kín”.[nghiên cứu chưa công bố?] ]

Ở Mỹ, năm 2013, một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy rằng 28 % người song tính nói rằng ” toàn bộ hoặc hầu hết những người quan trọng trong đời họ đều biết rằng họ thuộc hội đồng LGBT ” trong khi số lượng đó ở người đồng tính nam và đồng tính nữ có cùng thưởng thức, số lượng lần lượt là 77 % và 71 %. Thêm vào đó, khi được chia theo giới tính, chỉ 12 % phái mạnh song tính so với 33 % phái đẹp song tính nói rằng họ đã ” công khai minh bạch “. [ 64 ]

Quan niệm và phân biệt đối xử[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Sự ghét sợ song tính và Sự chối bỏ song tính

Xem thêm: Sự ghét sợ nữ giới yêu nữ giới

Như những người thuộc về những nhóm LGBT khác, người song tính thường phải đương đầu với sự phân biệt đối xử. Bên cạnh sự phân biệt tương quan đến chứng ghét sợ đồng tính, người song tính còn phải chống lại sự phân biệt đến từ người đồng tính nam, đồng tính nữ, và xã hội dị tính xung quanh chữ song tính và bản thân danh tính song tính của họ nữa. [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] Có những ý niệm rất thông dụng như : toàn bộ mọi người đều song tính ( đặc biệt quan trọng là ở phụ nữ nhiều hơn là phái mạnh ), [ 68 ] [ 69 ] hoặc song tính không phải là một danh tính độc lập [ 65 ] [ 70 ] Điều này bắt nguồn từ hai quan điểm : từ góc nhìn thượng tôn dị tính, con người được cho là bị mê hoặc bởi người khác giới, và nhiều lúc người song tính bị cho rằng chỉ là người dị tính đang thử những thưởng thức tình dục mới. [ 67 ] Từ góc nhìn mang thành kiến với người phi đơn tính, con người được cho rằng không hề là song tính trừ khi họ bị mê hoặc bởi cả hai giới tính với mức độ như nhau, từ đó tối giản xu thế tính dục thành việc một người thích giới hoặc giới tính nhất định nào. [ 65 ] [ 66 ] Theo quan điểm này, người ta chỉ hoàn toàn có thể là dị tính hoặc là đồng tính, là người đồng tính với mong ước tỏ ra là dị tính [ 71 ], hoặc người dị tính đang thử nghiệm với tính dục của bản thân. [ 67 ] [ 72 ] Tuy nhiên, những chứng minh và khẳng định rằng một người không hề là người song tính trừ khi họ bị mê hoặc tương tự bởi cả hai giới tính đã bị nhiều nhà nghiên cứu phủ nhận, và họ cho rằng tính song tính nằm ở trên một phổ, cũng như tính dục nói chung vậy. [ 9 ] [ 37 ]

Tính song tính ở nam giới đặc biệt thường bị cho là không tồn tại, với các nghiên cứu về tính linh hoạt của tính dục đóng góp thêm vào cuộc tranh luận này. Năm 2005, các nhà nghiên cứu Gerulf Rieger, Meredith L. Chivers, and J. Michael Bailey đã sử dụng phép đo sự biến đổi thể tích dương vật để đo mức độ hưng phấn tình dục của nam giới cho bản thân là song tính trước phim khiêu dâm chỉ có nam giới và phim khiêu dâm chỉ có nữ giới. Người tham gia nghiên cứu được tuyển lựa qua quảng cáo trên các tạp chí cho người đồng tính và một ấn phẩm giải trí. Họ phát hiện rằng những nam giới song tính trong nhóm đối tượng của họ có kiểu hình phản ứng bền vững giống như nam giới đồng tính hoặc dị tính. Các tác giả kết luận rằng “về biểu hiện và danh tính, nam giới song tính rõ ràng có tồn tại”, nhưng rằng tính song tính ở nam giới vẫn chưa được chứng minh là  tồn tại về mặt hưng phấn tình dục hay hấp dẫn tình dục[73]. Việc ông Bailey khẳng định rằng “đối với nam giới, hưng phấn tình dục chính là tính hướng” đã bị tổ chức Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) (tạm dịch: Công bằng và Chính xác trong Báo cáo) chỉ trích là đơn giản hoá và không bao gồm hành vi và sự tự khẳng định[74]. Thêm nữa, một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng kĩ thuật dùng trong nghiên cứu để đo mức độ phản ứng ở bộ phận sinh dục quá đơn sơ để bao hàm được mức độ phức tạp của sự hấp dẫn (xúc cảm tình dục, tình cảm, sự ngưỡng mộ). National Gay and Lesbian Task Force (tạm dịch: Lực lượng Đặc nhiệm Đồng tính Quốc gia) gọi bản nghiên cứu và bài viết về nó của tờ The New York Times là sai sót và phân biệt đối xử với người song tính.[75]

American Institute of Bisexuality (Viện nghiên cứu Song tính Mỹ) phát ngôn rằng nghiên cứu của Bailey đã bị hiểu nhầm và báo cáo sai bởi tờ The New York Times và những người chỉ trích.[76] Năm 2011, Bailey và các nhà nghiên cứu khác báo cáo rằng ở nam giới có tiền sử quan hệ tình cảm và tình dục với cả hai giới tính, có xuất hiện mức độ phản ứng hấp dẫn tình dục cao với cả hình ảnh tình dục nam và nữ.[77][78] Các đối tượng được tuyển lựa từ một nhóm Craiglist dành cho nam giới tìm kiếm mối quan hệ gần gũi với cả hai người trong một mối quan hệ dị tính. Các tác giả nói rằng sự thay đổi trong cách tuyển chọn này là một sự khác biệt quan trọng, nhưng có thể đây chưa phải một nhóm đại diện chính xác cho nam giới song tính. Họ kết luận rằng “nam giới mang nhãn song tính, sở hữu kiểu mẫu hưng phấn tình dục mang tính song tính, có tồn tại”, nhưng không thể khẳng định hình mẫu này có điển hình  ở nam giới song tính hay không.[78][79]

Sự chối bỏ song tính ( hoặc sự vô hình hoá song tính ) là khuynh hướng bỏ lỡ, xoá bỏ, xuyên tạc, hoặc lý giải lại những dẫn chứng của tính song tính trong văn hoá, lịch sử dân tộc, học thuật, tiếp thị quảng cáo và những nguồn thông tin chính khác. [ 65 ] [ 66 ] [ 80 ] Ở mức độ cực đoan nhất, sự chối bỏ song tính gồm có cả phủ nhận sự sống sót của tính song tính. [ 65 ] [ 80 ] Đây thường là bộc lộ của chứng ghét sợ song tính mặc dầu bộc lộ này không nhất thiết phải gồm có sự thù hằn công khai minh bạchHiện sự bao hàm và hiện hữu của người song tính, đặc biệt quan trọng là ở trong hội đồng LGBT, đang dần tăng lên. [ 81 ] [ 82 ] Nhà tâm lý học người Mỹ Beth Firestone viết rằng từ khi bà viết cuốn sách tiên phong về tính song tính vào năm 1996, ” song tính đã Open nhiều hơn, mặc dầu quy trình này không đồng đều và sự nhận thức về song tính vẫn tối thiểu hoặc không sống sót ở nhiều vùng sâu, vùng xa của nước ta và trên quốc tế. ” [ 83 ]

Một biểu tượng phổ biến của cộng đồng song tính là cờ tự hào song tính, có đường màu hồng đậm ở trên cùng biểu trưng cho đồng tính luyến ái, đường màu xanh cho dị tính luyến ái và đường màu tím – hòa sắc của hồng và xanh – ở giữa, biểu trưng cho song tính luyến ái.[84]

Cờ tự hào song tínhMột hình tượng khác với bảng màu tượng trưng tựa như là một cặp tam giác hồng và xanh nằm lên nhau, tạo thành màu tím / màu oải hương ở điểm giao. Thiết kế này được lan rộng ra thêm từ hình tượng tam giác hồng, một hình tượng thông dụng của hội đồng người đồng tính. [ 85 ]
Cặp tam giác nằm lên nhauMột số cá thể là song tính phản đối việc sử dụng tam giác hồng bởi đó là hình tượng mà chính sách Adolf Hitler đã sử dụng để lưu lại và hãm hại người đồng tính. Vì vậy, một hình tượng trăng lưỡi liềm đôi được tạo ra để tránh việc sử dụng hình tam giác. [ 86 ] Biểu tượng này phổ cập ở Đức và những vương quốc lân cận. [ 86 ]
Vầng trăng đôi

Trong giới BDSM[sửa|sửa mã nguồn]

Trong bài viết gốc năm 2001 của Steven Lenius, ông tìm hiểu và khám phá sự đồng ý song tính luyến ái trong một hội đồng BDSM được cho là toàn tính. Nguyên nhân dẫn đến nghiên cứu và điều tra này là việc ” công khai minh bạch ” đã trở thành một điều hầu hết dành cho người đồng tính nam và nữ, còn những người song tính cảm thấy bị thúc ép phải chọn một trong hai ( và dù chọn bên nào thì vẫn chỉ đúng 50% ). Khám phá của ông vào năm 2001 là những người trong hội đồng BDSM khuyến khích luận bàn chủ đề về song tính và toàn tính luyến ái và những yếu tố gây tranh cãi mà những nhãn này đưa ra trên bàn luận bàn, nhưng những thiên tính và yếu tố cá thể đã cản trở họ sử dụng những nhãn ấy. Một thập kỉ sau, Lenius ( 2011 ) nhìn nhận lại những điều tra và nghiên cứu của mình và xem xét liệu có điều gì đã biến hóa. Ông Tóm lại rằng chỗ đứng của người song tính trong hội đồng BDSM và sở trường thích nghi tình dục phi truyền thống lịch sử vẫn chưa đổi khác, đồng thời tin rằng những biến hóa tích cực trong thái độ với người song tính là do nhìn nhận khác đi so với những bản dạng tính dục và tính hướng khác nhau của xã hội. Nhưng Lenius ( 2011 ) nhấn mạnh vấn đề rằng việc hội đồng BDSM thôi thúc toàn tính luyến ái đã góp thêm phần vào thôi thúc sự đồng ý so với những bản dạng tính dục khác. [ 87 ] [ 88 ]Mặt khác, Brandy Lin Simula ( 2012 ) tranh luận rằng BDSM tích cực chống lại quy chuẩn giới và bà nhận dạng ba loại song tính luyến ái ở BDSM : đổi giới, phong thái dựa trên giới ( mang một phong thái dựa trên giới khác dựa vào giới của đối tác chiến lược khi tham gia ) và bác bỏ giới ( phản đối tư tưởng rằng giới của đối tác chiến lược họ ảnh hưởng tác động tới game show ). Simula ( 2012 ) lý giải rằng người thực hành thực tế BDSM liên tục thử thách ý niệm về tính dục của tất cả chúng ta bằng cách đẩy xa cực hạn của những về khuynh hướng tính dục và chuẩn mực giới. Đối với một số ít người, BDSM và sở trường thích nghi tình dục phi truyền thống cuội nguồn cho họ một forum để tạo ra những căn tính linh động, luôn đổi khác. [ 89 ]

Trong chủ nghĩa nữ quyền[sửa|sửa mã nguồn]

Quan điểm của nữ quyền về song tính luyến ái rất đa dạng, có từ chấp nhận song tính là một khía cạnh của nữ quyền cho tới việc bác bỏ song tính, cho rằng đó là một phản ứng chống đối, phản nữ quyền với chủ nghĩa nữ quyền đồng tính nữ.[90] Một số phụ nữ từng có lúc tham gia vào hoạt động nữ quyền đồng tính nữ đã công khai mình là người song tính sau khi nhận ra bản thân có hấp dẫn với nam giới. Một ví dụ được nghiên cứu rộng rãi về sự mâu thuẫn giữa đồng tính nữ và song tính là cuộc diễu hành tự hào Northampton trong những năm từ 1989 đến 1993, khi nhiều nhà nữ quyền tham gia tranh luận về việc có nên bao gồm người song tính với phong trào này và liệu song tính luyến ái có hòa hợp được với nữ quyền không.[91]

Các chỉ trích mà chủ nghĩa nữ quyền đồng tính nữ thường dùng để nhắm tới song tính luyến ái là song tính là phản nữ quyền, rằng song tính là một dạng ý thức xô lệch và rằng phụ nữ song tính theo đuổi mối quan hệ với phái mạnh là những người ” hoang tưởng và vô vọng. ” Căng thẳng giữa những nhà nữ quyền song tính và những nhà nữ quyền đồng tính nữ đã dịu bớt từ thập niên 1990, khi phụ nữ song tính được đồng ý hơn trong cộng đồng nữ quyền [ 92 ], nhưng 1 số ít nhà nữ quyền đồng tính nữ như Julie Bindel vẫn chỉ trích song tính luyến ái. Bindel miêu tả song tính ở nữ như một ” xu thế thời trang ” được tiếp thị do ” chủ nghĩa khoái lạc tình dục ” và đặt ra nghi vấn rằng liệu song tính luyến ái có thật hay không. [ 93 ] Bà còn so sánh một cách mỉa mai người song tính với những tình nhân mèo và những người thờ phụng quỷ. [ 94 ] Sheila Jeffreys viết trong viết trong ” Dị giáo đồng tính nữ ” ( The Lesbian Heresy ) rằng nhiều nhà nữ quyền tự do khi thao tác với đàn ông đồng tính, nhưng lại không an tâm khi tiếp xúc với đàn ông song tính. Jeffreys chỉ ra rằng đàn ông đồng tính thường ít có năng lực sẽ quấy rối phụ nữ, còn đàn ông song tính thì hoàn toàn có thể gây phiền hà cho phụ nữ giống như đàn ông dị tính [ 95 ] .

Donna Haraway là cảm hứng và nguồn cơn cho chủ nghĩa nữ quyền công nghệ với luận văn năm 1985 của bà “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” (Bản tuyên ngôn của kẻ nửa người nửa máy: Khoa học, Công nghệ và Nữ quyền xã hội chủ nghĩa ở cuối thế kỉ 20), luận văn này được in lại trong sách Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (Vượn người, người nửa máy và người phụ nữ: Sự tái kiến tạo của thiên nhiên) (1991). Luận văn của Harraway chỉ ra rằng người nửa máy “không có liên đới tới song tính luyến ái, tính hội sinh tiền phức cảm Oedipus, những hành động vô căn cứ, hay những cám dỗ khác tới sự hữu cơ hoàn toàn thông qua một kết luận từ toàn bộ nguồn lực của các bộ phần thành một thể thống nhất.“[96]

Một người phụ nữ song tính đã đệ đơn kiện tạp chí ” Common Lives / Lesbian Lives “, cáo buộc họ phân biệt đối xử với người song tính khi bài viết cô nộp không được xuất bản. [ 97 ]

Bài viết gốc: Lịch sử của song tính luyến ái

Xem thêm: Song tính luyến ái ở Hoa Kỳ, Đồng tính luyến ái ở Hy Lạp cổ đại, Đồng tính luyến ái ở la mã cổ đại

Hi Lạp và La Mã cổ đại không gán những mối quan hệ tình dục với nhãn cố định và thắt chặt như xã hội phương Tây tân tiến. Những người đàn ông có tình nhân nam không được gọi là người đồng tính và hoàn toàn có thể có vợ hoặc tình nhân nữ khác .
Shudo ( đồng tính nam Nhật Bản ) : Một người trẻ tuổi mua vui cho tình nhân lớn tuổi hơn, che mắt người này khi lén lút hôn người hầu nữ . Thanh niên và thiếu niên tham gia quan hệ bằng đùi, một phần của cốc Attic hình đen, 550 bc – 525 bc, LouvreNhững văn bản tôn giáo của Hy Lạp cổ phản ánh những tập tục văn hóa truyền thống trong đó có những đề tài về song tính. Các ẩn ý được đề cập thì phong phú, từ trong truyền thuyết thần thoại cho tới lời giáo huấn. [ 98 ] Người Sparta cho rằng mối quan hệ tình cảm và nhục dục giữa những chiến binh lão luyện và những người lính mới sẽ làm bảo vệ lòng trung thành với chủ trên mặt trận và sự đoàn kết trong đoàn quân, đồng thời khuyến khích những hành vi quả cảm để gây ấn tượng với tình nhân của mình. Một khi người chiến binh trẻ tuổi hơn đạt đến độ trưởng thành, mối quan hệ đó được cho rằng sẽ trở nên không còn yếu tố tình dục, nhưng ta không rõ rằng điều này được tuân thủ khắt khe đến đâu. Có sự kì thị nhất định so với những người trẻ tuổi vẫn liên tục mối quan hệ với người hướng dẫn của họ khi đã tới tuổi trưởng thành. [ 98 ] Ví dụ như Aristophanes gọi họ là euryprôktoi nghĩa là ” lỗ rộng ” và ám chỉ họ như phụ nữ. [ 98 ]

Tương tự, ở xã hội La Mã cổ đại, giới không quyết định việc một đối tác tình dục có phù hợp hay không, miễn là sự tận hưởng của người này không ảnh hưởng tới sự liêm chính của người kia. Xã hội chấp nhận việc một người đàn ông La Mã tự do, quan hệ với cả đối tác nữ và nam, miễn rằng anh ta nắm vai trò thâm nhập.[99] Luân lí của hành vi này phụ thuộc vào địa vị xã hội của đối tác chứ không hề phụ thuộc vào giới. Cả phụ nữ và thanh niên nam đều được coi là những đối tượng của ham muốn hợp lẽ thường, nhưng bên lề hôn nhân một người đàn ông chỉ được hành động theo ham muốn với nô lệ, người làm nghề mại dâm (thường là nô lệ), và các infame. Việc một người đàn ông quan hệ với vợ một người đàn ông tự do khác, con gái có thể gả cưới và con trai chưa đến tuổi trưởng thành của người này hoặc với chính người này là hành động trái với đạo đức; sử dụng nô lệ của một người khác với mục đích tình dục thì tùy vào sự cho phép của chủ nhân nô lệ đó. Thiếu khả năng kiểm soát bản thân, trong đó là quản lí đời sống tình dục của mình, cho thấy một người đàn ông không đủ khả năng để chỉ đạo kẻ khác; tự buông thả quá mức vào những “khoái cảm nhục dục tầm thường” có thể gây hại tới căn tính là người có văn hóa của một người đàn ông ưu tú.[100]

Vào thập niên 1940, Alfred Kinsey đã tiến hành một cuộc khảo sát diện rộng đầu tiên về hành vi đồng tính ở Hoa Kỳ. Kết quả khiến độc giả thời đó bất ngờ bởi chúng khiến hành vi và thu hút đồng tính có vẻ rất phổ biến.[3] Công trình nghiên cứu năm 1948 của ông,” Sexual Behavior in the Human Male (Hành vi tình dục ở nam giới loài người) chỉ ra rằng ở nam giới thì “gần như một nửa (46%) dân số tham gia vào cả hoạt động dị tính và đồng tính, hoặc có phản ứng với người ở cả hai giới tính xuyên suốt quãng đời trưởng thành của mình” và “37% dân số nam có trải nghiệm đồng tính đạt được cực khoái từ những năm đầu thời niên thiếu.”[101] Bản thân Kinsey không thích việc sử dụng thuật ngữ song tính (bisexual) để miêu tả những cá nhân tham gia vào hoạt động tình dục với cả nam và nữ, ông thiên về sử dụng từ này ở nghĩa sinh học gốc là loài lưỡng tính (hermaphroditic), ông nói rằng “Cho tới khi có thể chứng minh rằng thu hút trong một mối quan hệ tình dục phụ thuộc vào việc cá nhân đó mang trong mình cấu trúc giải phẫu của cả nam và nữ hay khả năng sinh lý học của cả nam và nữ  thì thật không hợp lí khi gọi cá nhân đó là song tính.”[65][101] Mặc dù những nhà nghiên cứu gần đây cho rằng Kinsey đã ước tính quá mức tỉ lệ thu hút đồng giới[3][14].[102]:29, công trình của ông vẫn được cho là mang tính tiên phong và là một trong những nghiên cứu về tình dục nổi tiếng nhất mọi thời đại.[102]

Song tính luyến ái thường được miêu tả xấu đi trong truyền thông online, thường tương quan tới những định kiến và rối loạn tinh thần. Trong một bài báo nói về phim Brokeback Mountain năm 2005, nhà giáo dục giới tính Amy Andre đưa ra quan điểm rằng trong phim ảnh, những người song tính thường bị biểu lộ một cách xấu đi [ 103 ] :

Tôi thích những bộ phim mà trong đó người song tính công khai minh bạch khuynh hướng tính dục với nhau với nhau rồi yêu nhau, do tại những bộ phim như vậy thường rất hiếm ; ví dụ gần đây nhất là bộ phim hài lãng mạn Kissing Jessica Stein. Phần lớn những phim có nhân vật song tính thường vẽ nên một bức tranh đầy tính định kiến …. Nhân vật người tình song tính thường là kẻ gian dối ( Mulholland Drive ), ám ảnh với tình dục ( Sex Monster ), không chung thủy ( High Art ), và không đáng an toàn và đáng tin cậy ( Three of Hearts ), thậm chí còn còn hoàn toàn có thể là sát nhân hàng loạt, như Sharon Stone trong Basic Instinct. Nói cách khác, người song tính luôn là nguyên do dẫn tới những xích míc trong phim .Amy Andre, American Sexuality Magazin

Sử dụng một nghiên cứu và phân tích nội dung của hơn 170 bài báo được viết từ năm 2001 tới 2006, nhà xã hội học Richard N. Pitt, Jr. Tóm lại rằng truyền thông online bệnh lý hóa hành vi song tính của đàn ông da đen trong khi lại thông cảm hoặc phớt lờ những hành vi tựa như của đàn ông song tính da trắng. Ông ấy cho rằng đàn ông song tính da đen thường được miêu tả như thể một gã dị tính gian trá đang nỗ lực lây HIV / AIDS cho xã hội. Ngược lại, đàn ông song tính da trắng lại thường được miêu tả với một giọng điệu thương cảm, cứ như một người đàn ông đồng tính bị ép buộc che giấu bản thân trong một xã hội chuẩn hóa dị tính. [ 104 ]
[105]Angelina Jolie là một diễn viên song tính đã công khai minh bạch tại MỹVào năm 1914, sự Open tiên phong được ghi lại của nhân vật song tính ( nam và nữ ) là trong một phim của Mỹ có tên là A Florida Enchantment của Sidney Drew. [ 106 ] Tuy nhiên, dưới sự kiểm duyệt được nhu yếu bởi Hays Code, từ ” song tính ” không hề được nhắc tới, và gần như không có một nhân vật song tính nào khác Open trong quãng thời hạn từ năm 1934 cho tới năm 1968. [ 106 ]

Những phác họa đáng chú ý và đa dạng của song tính luyến ái có thể được tìm thấy trong những bộ phim chính thống như Black Swan (2010), Frida (2002), Showgirls (1995), The Pillow Book (1996), Alexander (2004), The Rocky Horror Picture Show (1975), Henry & June (1990), Chasing Amy (1997), Velvet Goldmine (1998), Kissing Jessica Stein (2001), The 4th Man (1993), Basic Instinct (1992), Mulholland Drive (2001), Sunday Bloody Sunday (1971), Something for Everything (1970), The Rules of Attraction (2002), Brokeback Mountain (2005) và Call Me by Your Name (2017).

Virginia Woolf’s Orlando: A Biography (1928) là một ví dụ đầu tiên về sự xuất hiện của song tính trong văn học. Câu chuyện về một người đàn ông thay đổi thành một phụ nữ mà không hề đắn đo gì thêm này được viết dựa trên cuộc đời của người tình của Vita Sackville-West của Woolf. sử dụng việc hoán đổi giới tính để tránh cho quyển sách bị cấm vì mang nội dung đồng tính. Đại từ nhân xưng trong truyện được chuyển từ nam sang nữ khi giới tính của Orlando thay đổi. Sự thiếu vắng một đại từ nhân xưng rõ ràng cho phép việc gán nhãn giới trong truyện mơ hồ hơn và ít quan trọng hơn.[107] Cuốn sách ra mắt năm 1925 của bà cô, Mrs Dalloway, xoay quanh một người song tính nam và một người song tính nữ trong một cuộc hôn nhân dị tính không thoả mãn về mặt tình dục khi họ về già. Sau cái chết của Sackille-West, con trai bà, Nigel Nicolson, đã xuất bản cuốn Portrait of a Marriage, một trong những cuốn nhật ký của bà kể lại mối quan hệ của vụng trộm của bà với một người phụ nữ khi vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân với Harold Nicolson. Những ví dụ khác trong thời kỳ đầu bao gồm các tác phẩm của DH Lawrence, chẳng hạn như Women in Love (1920), và loạt phim Claudine của Colette (1900–1903).

Nhân vật chính trong tiểu thuyết The Twyborn Affair (1979) của Patrick White là một người song tính. Những tiểu thuyết của nhà văn đương đại Bret Easton, như cuốn Bret Easton Ellis, như Less Than Zero (1985) và The Rules of Attraction (1987) thường xuyên có sự xuất hiện của các nhân vật là người song tính nam; phương thức tiếp cận “hiển nhiên” đối với các nhân vật song tính này được sử dụng xuyên suốt trong các tác phẩm của Ellis.[108]

Nhạc sĩ nhạc rock David Bowie đã công bố công khai minh bạch rằng mình là người song tính trong một cuộc phỏng vấn với Melody Maker vào tháng 1 năm 1927, hành động này lại trùng hợp với thời gian thực thi buổi chụp hình tiên phong trong chiến dịch trở thành ngôi sao 5 cánh của ông dưới cái tên Ziggy Stardust. [ 109 ] Trong buổi phỏng vấn vào tháng 8 năm 1956 với tạp chí Playboy, Bowie cho hay, ” Đúng vậy – tôi là người song tính. Nhưng tôi không hề phủ nhận rằng mình đã làm quen với trong thực tiễn này rất tốt. Tôi cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất đã diễn ra với mình. ” [ 110 ] Trong một cuộc phỏng vấn năm 1983, ông cho rằng đó là ” lỗi lầm lớn nhất tôi từng mắc phải “, , [ 111 ] [ 112 ] tới năm 2002 ông lý giải chi tiết cụ thể hơn ” Tôi không nghĩ đó là một sai lầm đáng tiếc ở châu Âu, nhưng ở Mỹ thì mọi chuyện lại khó khăn vất vả hơn rất nhiều. Tôi không có yếu tố gì với việc mọi người biết tôi là người song tính. Nhưng tôi cũng không có ý định hướng đến việc làm người phát ngôn hay trở thành đại diện thay mặt cho bất kể một nhóm người nào. Tôi biết mình muốn trở thành người như nào, tôi muốn trở thành một người viết nhạc, một người trình diễn [ … ] Ở Mỹ thái độ của mọi người rất khắc nghiệt, và tôi nghĩ điều đó đã cản trở tôi được làm những gì mình muốn rất nhiều. ” [ 113 ]iọng ca của ban nhạc Queen Freddie Mercury cũng cởi mở về việc mình là người song tính, mặc dầu ông không bàn luận công khai minh bạch về những mối quan hệ của bản thân. [ 114 ]Năm 1995, Jill Sobule hát về tò mò song tính ( bi-curiosity ) trong bài hát I Kissed A Girl, cùng một video ca nhạc với những cảnh Sobule bên cạnh người bạn trai Open xen kẽ với hình ảnh của cô với một người bạn gái. Một bài hát cùng tên khác của Katy Perry cũng có những gợi ý về chủ đề tương tự như. Một số nhà hoạt động giải trí cho rằng bài hát chỉ càng thêm củng cố những khuôn mẫu xã hội, rằng người song tính chỉ muốn thử nghiệm và song tính không phải là một khuynh hướng tính dục có thật. Lady Gaga cũng công bố rằng mình là người song tính, [ 115 ] và cô đã thừa nhận rằng bài hát ” Poker Face ” của mình có nội dung mơ tưởng về một người phụ nữ trong khi đang ở cùng một người đàn ông. [ 116 ]Brian Molko, giọng ca chính của Placebo là một người song tính công khai minh bạch. [ 117 ] Ca sĩ chính của Green Day, Billie Joe Armstrong, cũng xác lập bản thân mình là một người song tính, anh đã bày tỏ điều này trong một cuộc phỏng vấn năm 1995 với The Advocate, ” Tôi nghĩ rằng tôi đã luôn là một người song tính. Ý tôi là, tôi đã luôn hứng thú về điều ấy. Tôi nghĩ là có những người sinh ra đã là song tính, chỉ là cha mẹ tất cả chúng ta và xã hội cứ lùa tất cả chúng ta vào những tâm lý rằng ” Ồ, làm thế nào mà mình như vậy được “. Họ bảo rằng đó là điều cấm kỵ. Nó cứ thế gắn chặt vào nhận thức của tất cả chúng ta, khiến ta cho rằng làm chuyện đó là xấu, trong khi điều đó chẳng xấu chút nào. Đó là một điều thật xinh xắn “. [ 118 ] Năm năm trước, Armstrong Amstrong bàn luận về những bài hát Coming Clean, anh phát biểu rằng ” Đó là một bài hát viết về sự hoài nghi bản thân. Bạn hoàn toàn có thể có những cảm hứng như thế này về người cùng giới, người khác giới, đặc biệt quan trọng là khi đang ở Berkeley và San Francisco. Mọi người đang biểu lộ những cảm nhận của bản thân : đồng tính, song tính, chuyển giới, gì cũng được. Và hành vi công khai minh bạch những điều này trong xã hội đang ngày càng được gật đầu hơn. Bây giờ hôn nhân gia đình đồng giới đã được công nhận … Tôi nghĩ đó là cả một quy trình mày mò. Tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị để thử bất kể điều gì. ” [ 119 ]

Trong loạt series phim truyền hình của Netflix, Orange is the New Black, nhân vật chính, Piper Chapman, do nữ diễn viên Taylor Schilling thủ vai, là một nữ tù nhân song tính có quan hệ yêu đương với cả nam và nữ. Trong mùa 1, trước khi vào tù, Piper đã đính hôn với vị hôn phu Larry Bloom, do nam diễn viên Jason Biggs thủ vai. Sau đó, khi vào tù, cô quay lại với người yêu cũ (và bạn tù), Alex Vause, do Laura Prepon thủ vai.[120][121] Một nhân vật khác được khắc họa là song tính trongphim là một tù nhân tên là Lorna Morello, do nữ diễn viên Yael Stone thủ vai. Cô có một mối quan hệ thân mật với bạn tù Nicky Nichols, do Natasha Lyonne thủ vai, trong khi vẫn ngóng chờ “hôn phu” của cô, Christopher MacLaren, do Stephen O’Reilly thủ vai.[121]

Series truyền hình FOX House có sự góp mặt của một nữ bác sĩ song tính, Remy “Thirteen” Hadley, do Olivia Wilde thủ vai, từ mùa bốn trở đi. The O.C., và series này đã từng có một thời gian có sự xuất hiện của nhân vật song tính Alex Kelly (cũng do Olivia Wilde thủ vai), quản lí của tụ điểm ăn chơi nổi loạn ở địa phương, như là một đối tượng tình cảm của Marissa Cooper.[122] Trong bộ phim Oz của đài HBO, Chris Keller là một kẻ giết người hàng loạt song tính, kẻ đã tra tấn và hãm hiếp nhiều người đàn ông và phụ nữ khác nhau. Các bộ phim khác trong đó các nhân vật song tính che giấu chứng loạn thần kinh giết người của mình bao gồm Black Widow, Blue Velvet, Cruising, Single White FemaleGirl, Interrupt.

Bắt đầu từ mùa năm 2009, loạt phim The Real World của MTV có hai nhân vật song tính,[123] Emily Schromm,[124] và Mike Manning.

Bộ phim truyền hình chủ đề tội phạm siêu nhiên của đài Showcase , Lost Girl, kể về những sinh vật được gọi là Fae, sống bí mật giữa con người, có nhân vật chính lưỡng tính, Bo,[125] do Anna Silk thủ vai. Trong phần câu chuyện, cô vướng vào mối tình tay ba giữa Dyson, một người sói biến hình (do Kris Holden-Ried thủ vai) và Lauren Lewis,[126] một bác sĩ người (do Zoie Palmer thủ vai) phục vụ cho thủ lĩnh của Gia tộc Light Fae.

Trong series phim khoa học viễn tưởng của đài Đài truyền hình BBC TV Torchwood, nhiều nhân vật chính được kiến thiết xây dựng với tính dục linh động. Rõ ràng nhất là Captain Jack Harkness, một nhân vật chính có xu thế tính dục toàn tính là nhân vật chính và sau theo đó mới là một anh hùng với năng lượng khoa học viễn tưởng. Trong số lượng giới hạn logic của bộ phim show, những nhân vật hoàn toàn có thể tương tác với những loài ngoài hành tinh, đơn vị sản xuất nhiều lúc còn sử dụng từ ” omnisexual ” để miêu tả anh này. [ 127 ] Người yêu cũ của Jack, thuyền trưởng John Hart cũng là người song tính. [ 128 ] nhất một người là vợ cũ và tối thiểu một người mà anh đã quan hệ và có con được chỉ ra. Một số nhà phê bình rút ra Tóm lại rằng series này thường cho thấy những hình ảnh của Jack với đàn ông hơn là với phụ nữ. [ 129 ] Cha đẻ của series, Russell T Davies nói rằng một trong số những khó khăn vất vả khi viết về một nhân vật song tính là bạn sẽ ” rơi vào cái bẫy ” của việc ” chỉ cho họ ngủ với đàn ông “. Ông diễn đạt mùa thứ 4 của series này, ” Các bạn sẽ thấy hàng loạt gu của anh ta, một cách thực sự hoàn thành xong. ” ” [ 130 ] Mối bận tâm về yếu tố song tính đã được những nhà phê bình coi nhưlà sự bổ trợ cho những góc nhìn khác của chủ đề của chương trình. Với nhân vật dị tính Gwen Cooper, người mà Jack phát sinh tình cảm nhưng che giấu, những thưởng thức mới của cô ở Torchwood, dưới hình thức những ” việc làm và quan hệ dị tính và gian truân chết chóc “, gồm có không chỉ Thứ khác mà còn gồm cả một ” góc nhìn ẩn giấu ” của Cái tôi … [ 131 ] Dưới sự tác động ảnh hưởng của pheromone từ người ngoài hành tinh, Gwen đã hôn một người phụ nữ trong Tập 2 của series. Trong tập 1, Owen Harper – một người dị tính – đã hôn một người đàn ông để rút khỏi trận giao tranh khi anh sẵn sàng chuẩn bị cướp lấy người bạn gái của người đàn ông kia. Quiet Toshiko Sato đem lòng yêu Owen, nhưng cô này cũng có một chút ít quan hệ tình cảm với một người ngoài hành tinh nữ và một chàng trai loài người
Vào tháng 10 năm 2009, A Rose By Any Other Name được phát hành như một series ” webisode ” ( website + episode ) trên YouTube. Được đạo diễn bởi nhà ủng hộ quyền song tính Kyle Schickner, [ 132 ] diễn biến xoay quanh một người phụ nữ được nhận dạng là đồng tính nữ có tình cảm với một người đàn ông dị tính và rồi phát hiện mình thực ra là một người song tính. [ 133 ]

Ở những loài động vật hoang dã khác[sửa|sửa mã nguồn]

Ngoài con người, nhiều loài động vật hoang dã cũng thể hiện hành vi song tính. Trong những loài thú có vú, những loài hoàn toàn có thể kể đến là tinh tinh lùn, cá voi trinh sát, cá heo mũi chai. Ở loài chim thì có những loại hải âu và chim cánh cụt Humboldt. Hành vi song tính còn Open ở những loại cá và giun dẹp .Nhiều loài động vật hoang dã tham gia vào quy trình hình thành những môi link tình dục hoặc phi tình dục giữa những thành viên cùng giới tính ; ngay cả khi có thời cơ giao phối với thành viên khác giới, chúng vẫn chọn thành viên cùng giới. Một số loài hoàn toàn có thể kể đến như linh dương, linh dương Gazelle, bò rừng, gà gô Sage-Grouse. [ 134 ]Trong vài trường hợp, động vật hoang dã sẽ tham gia vào hoạt động giải trí tình dục với những cả thể cùng giới hoặc khác giới ở những thời gian khác nhau trong đời, và sẽ nhiều lúc giao phối với cả hai giới một cách ngẫu nhiên. Hoạt động tình dục đồng giới còn hoàn toàn có thể diễn ra theo mùa ở một số ít loài, ví dụ như sư tử biển đực sẽ thường hay triển khai hành vi tình dục đồng giới với nhau ngoài mùa sinh sản, và khi mùa sinh sản tới chúng lại quay trở về giao phối với những con cháu khác. [ 134 ]

Song tính luyến ái ở Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Tiểu thuyết Nháp của Nguyễn Đình Tú có yếu tố song tính luyến ái.[135]

Người song tính ở Nước Ta thường bị tẩy chay bởi cả chính người thuộc LGBT +. Bởi họ cho rằng những người song tính thường sẽ là những người lăng nhăng, dễ ngoại tình bởi người song tính có khoanh vùng phạm vi mê hoặc lớn hơn những người đồng tính và dị tính. Đồng thời, họ cũng cho rằng bởi áp lực đè nén từ xã hội và mái ấm gia đình, những người song tính sau này sẽ bỏ tình nhân cùng giới để kết hôn với người khác giới để làm hài lòng mái ấm gia đình và xã hội .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *