Tìm hiểu cách mật khẩu được sử dụng trên máy Mac

Tìm hiểu cách mật khẩu được sử dụng trên máy Mac

Tìm hiểu cách mật khẩu được sử dụng trên máy Mac

macOS được phong cách thiết kế để cung ứng cho bạn một thiên nhiên và môi trường máy tính bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Khả năng bảo mật thông tin của máy Mac phụ thuộc vào rất nhiều vào việc sử dụng mật khẩu bảo đảm an toàn ở những khu vực trọng điểm .

Mật khẩu đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập, còn gọi là mật khẩu của người dùng, được cho phép bạn đăng nhập và truy vấn thông tin trên máy Mac của mình. Khi bạn tạo những mật khẩu đăng nhập của mình, hãy bảo vệ mật khẩu đó dễ nhớ và ghi lại mật khẩu đó cũng như lưu giữ mật khẩu đó ở một nơi bảo đảm an toàn. Các độc quyền được số lượng giới hạn theo loại người dùng. Bạn phải sử dụng người dùng quản trị viên để triển khai nhiều tác vụ quan trọng, như thiết lập 1 số ít tùy chọn mạng lưới hệ thống nhất định, setup ứng dụng và quản trị người dùng tiêu chuẩn. Xem Thiết lập người dùng, khách và nhóm .

ID Apple

ID Apple cung ứng cho bạn quyền truy vấn vào iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud, FaceTime và những dịch vụ khác của Apple. ID Apple gồm có địa chỉ email ( ví dụ : michael_cavanna@icloud.com ) và mật khẩu. Apple khuyên bạn nên sử dụng cùng ID Apple cho tổng thể những dịch vụ của Apple. Khi bạn tạo mật khẩu ID Apple của mình, hãy bảo vệ mật khẩu đó dễ nhớ, ghi lại mật khẩu đó và lưu giữ mật khẩu đó ở một nơi bảo đảm an toàn. Nếu bạn không hề nhớ mật khẩu ID Apple của mình, hãy xem Nếu bạn quên ID Apple hoặc mật khẩu của mình .

Bạn cũng có thể sử dụng ID Apple để đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu bạn quên. Đăng nhập vào trang tài khoản ID Apple của bạn.

Mật khẩu trong Chuỗi khóa iCloud

Ghi nhớ mật khẩu là một việc làm khó khăn vất vả, nhất là làm theo thực tiễn tốt nhất về việc không khi nào dùng cùng một mật khẩu hai lần và có nhiều thiết bị. Chuỗi khóa iCloud giúp update những mật khẩu cho Wi-Fi và website trên những máy Mac, iPhone, iPad và iPod touch. Tính năng này còn giúp update những thiết lập và mật khẩu thông tin tài khoản mà bạn thêm vào tùy chọn Tài khoản internet trên máy Mac .

Khi bạn cần tạo tài khoản mới cho trang web, Safari sẽ đề xuất một mật khẩu khác biệt, khó đoán và lưu mật khẩu đó trong Chuỗi khóa iCloud. Safari sẽ tự động điền mật khẩu này trong lần tiếp theo bạn cần đăng nhập, để bạn không phải ghi nhớ hay nhập mật khẩu trên bất kỳ thiết bị nào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh được gợi ý do Safari giới thiệu khi tạp mật khẩu cho trang web và ứng dụng internet. Xem Sử dụng Chuỗi khóa iCloud để lưu giữ bảo mật thông tin.

Nếu bạn không sử dụng mật khẩu mạnh được gợi ý và cần trợ giúp về mật khẩu cho trang web sau này, hãy xem phần trợ giúp của trang web đó hoặc xem thông tin về tài khoản trên trang web.

Nếu bạn cần được trợ giúp về mật khẩu cho ứng dụng có liên kết với thông tin tài khoản trên internet hoặc trên mạng, hãy xem tài liệu kèm theo ứng dụng hoặc thông tin tương hỗ trực tuyến cho ứng dụng đó. Chẳng hạn, nếu bạn có thông tin tài khoản thư với nhà sản xuất dịch vụ hoặc website, hãy xem tài liệu trên website đó hoặc liên hệ với nhà cung ứng. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Nếu Mail trên máy Mac liên tục nhu yếu mật khẩu của bạn .

Mật khẩu trong Truy cập chuỗi khóa

Truy cập chuỗi khóa lưu mật khẩu cho những ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Việc này giúp bạn không mất công nhập mật khẩu cho từng mục trong chuỗi khóa. Mật khẩu chuỗi khóa bảo vệ chuỗi khóa của bạn. Chuỗi khóa được mở khóa khi bạn đăng nhập. Hãy xem Giới thiệu về mật khẩu chuỗi khóa .

Khóa khôi phục

Khi bạn mã hóa thông tin trên máy Mac bằng FileVault, bạn hoàn toàn có thể tạo khóa Phục hồi. Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn hoàn toàn có thể sử dụng khóa Phục hồi để mở khóa ổ đĩa khởi động và đổi khác mật khẩu đăng nhập. Bạn không nên tàng trữ khóa Phục hồi ở cùng vị trí như máy Mac, nơi người khác hoàn toàn có thể tìm thấy .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *