‘kỷ nguyên’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

‘kỷ nguyên’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” kỷ nguyên “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ kỷ nguyên, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ kỷ nguyên trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Vì thế, kỷ nguyên tương lai “J2100.0” sẽ chính xác bằng 36525 ngày kể từ kỷ nguyên J2000.

2. NHÂN LOẠI BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

3. Một kỷ nguyên mới đang tới, Gorgo.

4. Biểu tượng của một kỷ nguyên mới.

5. 1 kỷ nguyên mới đã bắt đầu.

6. Kỷ nguyên của các sát thủ đã hết.

7. Mỗi kỷ nguyên có một phong cách riêng.

8. ” Đây là bình minh của một kỷ nguyên mới.

9. Nhưng Kỷ nguyên Đế chế đó đã không còn.

10. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới.

11. Một kỷ nguyên mới huy hoàng sẽ bắt đầu.

12. Chúng ta sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới.

13. Một kỷ nguyên mới của công ty bắt đầu.

14. Thời Trung cổ là kỷ nguyên vàng của Cetin.

15. Một kỷ nguyên Thế giới Mới hào hứng sắp đến

16. Gien là chìa khoá mở ra kỷ nguyên mới, Erik.

17. Như thế chúng ta đang sống kỷ nguyên hậu quan liêu [post-bureaucratic], kỷ nguyên mà quyền lực thực sự cho nhân dân là khả thi.

18. Chúng ta sống trong buổi hoàng hôn của một kỷ nguyên.

19. Sự thay đổi đó sẽ đưa đến một kỷ nguyên mới.

20. Đêm nay… kỷ nguyên kinh hoàng của lão sẽ chấm dứt.

21. Ngày hôm nay, chúng ta đón chào một kỷ nguyên mới.

22. Bạn đang chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới.

23. Chúng ta sống trong một kỷ nguyên bại hoại về đạo đức.

24. Chúng ta đang tiến vào kỷ nguyên mới của tiền lập trình.

25. Libya : Phe đối lập hy vọng một kỷ nguyên mới ở Benghazi

26. Đến cuối kỷ nguyên Brezhnev, đã có những dấu hiệu thất nghiệp.

27. Mọi thứ thay đổi và những kỷ nguyên đó thay đổi theo.

28. Từng kỷ nguyên đơn điệu, không một sự kiện gì xảy ra.

29. Những cuộc quan sát Titan trước kỷ nguyên vũ trụ khá hạn chế.

30. Trò chơi có 15 kỷ nguyên và 14 nền văn minh khác nhau.

31. ‘Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới của bệnh truyền nhiễm’ ”.

32. Loài người do đó bị buộc phải bước sang một kỷ nguyên mới.

33. Tôi nghĩ, trong kỷ nguyên này, rủi ro cũng lớn như phần thưởng.

34. 73% dân số thế giới đã tiến vào kỷ nguyên siêu tăng cường.

35. Triều đại của ông đánh dấu một kỷ nguyên tương đối yên bình.

36. Nixon và Brezhnev tuyên bố một kỷ nguyên mới “cùng tồn tại hòa bình”.

37. Chuyến công du mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ Trung-Mỹ.

38. Một kỷ nguyên đơn giản chỉ rõ một thời điểm thời gian chính xác.

39. “ Kỷ-nguyên dùng không-gian để hành-quân tấn-công địch đã mở màn ”

40. “Liệu kỷ nguyên hậu-sự thật có thật là một kỷ nguyên hoàn toàn mới hay không, hay cũng chỉ là một cao trào hay một khoảnh khắc trong xu thế kéo dài vô tận?”

41. Tên của nó được chính thức đổi thành Shahrisabz trong kỷ nguyên hiện đại.

42. Bức Tường Berlin sập xuống, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho Âu Châu.

43. Nó đã đến, và có lẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho báo chí.

44. Nói về di trú, sự toàn cầu hóa đã mở ra một kỷ nguyên mới.

45. Do đó nhiều người cho rằng một kỷ nguyên tự do mới đã đến rồi.

46. Kỷ nguyên kết thúc vào năm 1938-39 với giải vô địch League thứ năm.

47. Trong kỷ nguyên này, chiến tranh đã giết nhiều thường dân hơn bao giờ hết.

48. Vào cuối thời kỳ này, một kỷ nguyên của sự thám hiểm được bắt đầu.

49. Cuộc kháng chiến đã thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà.

50. Chúng tôi tới đây để mở ra một kỷ nguyên mới không có bạo lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *