Dung dịch – Wikipedia tiếng Việt

Dung dịch – Wikipedia tiếng Việt

Trong hóa học, một dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất và chỉ có một pha. Trong một hỗn hợp như vậy, một chất tan là một chất hòa tan được trong một chất khác, được biết là dung môi. Dung môi thực hiện quá trình phân rã. Dung dịch ít nhiều đều mang các đặc tính của dung môi bao gồm cả pha của nó, và các dung môi thường chiếm phần lớn trong dung dịch. Nồng độ của một chất tan trong dung dịch là cách xác định có bao nhiêu chất tan đó hòa tan được trong dung môi.

Các đặc tính[sửa|sửa mã nguồn]

 • Dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất.
 • Các cấu tử tan trong dung dịch không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
 • Dung dịch không để cho chùm ánh sáng phân tán.
 • Dung dịch có tính ổn định.
 • Chất tan từ dung dịch không thể tách ra được bằng cách lọc (hoặc bằng phương pháp cơ học).

Các loại dung dịch[sửa|sửa mã nguồn]

Sự giống hệt có nghĩa là những thành phần của hỗn hợp tạo thành một pha duy nhất. Các đặc thù của hỗn hợp ( ví dụ như nồng độ, nhiệt độ và khối lượng riêng ) hoàn toàn có thể được phân bổ đồng đều trong thể tích nhưng chỉ trong trường hợp không có hiện tượng kỳ lạ khuếch tán hoặc sau khi đã khuếch tán. Thông thường, chất nào chiếm lượng lớn nhất thì được xem là dung môi. Dung môi hoàn toàn có thể là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn. Một hoặc vài thành phần có trong dung dịch ngoài dung môi ra thì được gọi là chất tan. Dung dịch có trạng thái vật chất tựa như như dung môi .

Dung dịch khí[sửa|sửa mã nguồn]

Nếu dung môi ở dạng khí, chỉ có những khí khác hòa tan được dưới những điều kiện kèm theo được cho phép. Ví dụ như không khí ( là oxy và những khí khác hòa tan trong ni-tơ ). Vì sự tương tác giữa những phân tử phần nhiều không đóng vai trò gì cả, nên khi pha loãng khí sẽ tạo thành những dung dịch không đáng kể. Nói đúng chuẩn hơn, chúng không được phân loại là dung dịch, nhưng vẫn được xem là hỗn hợp .

Dung dịch lỏng[sửa|sửa mã nguồn]

Nếu dung môi là chất lỏng, thì các chất dạng khí, lỏng hoặc rắn khác có thể hòa tan vào được. Ví dụ:

 • Chất khí trong chất lỏng:
  • Oxy trong nước
  • Cacbon dioxide trong nước – là một ví dụ hơi phức tạp hơn, vì dung dịch này đi kèm một phản ứng hóa học (sự tạo thành các ion). Các bong bóng nhỏ thấy được trong dung dịch này không phải là khí đã hòa tan, mà là Cacbon dioxide sủi bọt và ra khỏi dung dịch. Bản thân khí đã hòa tan là không nhìn thấy được vì nó được hòa tan ở mức độ phân tử.
 • Chất lỏng trong chất lỏng:
  • Trộn lẫn hai hoặc vài hóa chất khác nồng độ để tạo thành một dung dịch ổn định (sự đồng nhất của dung dịch).
  • Các thức uống có cồn là những dung dịch cơ bản, gồm nước và ethanol.
 • Chất rắn trong chất lỏng
  • Đường sucroza (đường tinh luyện) trong nước.
  • NaCl (muối tinh) trong nước.

Trái lại, với một vài ví dụ khác về hỗn hợp lỏng không như nhau là : hệ keo, huyền phù, nhũ tương. Chúng không được xem là dung dịch .Những chất lỏng trong khung hình là những ví dụ về những dung dịch lỏng phức tạp. Chúng đa số là những chất điện giải, là những ion của chất tan ( như Kali ). Hơn nữa chúng còn chứa những chất tan như đường và urê. Oxy và Cacbon dioxide cũng là những thành phần đa phần trong máu, và khi mà có sự đổi khác lớn về nồng độ của chúng thì hoàn toàn có thể là tín hiệu của bệnh hoặc chấn thương .

Dung dịch rắn[sửa|sửa mã nguồn]

Nếu dung môi là chất rắn, thì những chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn khác hoàn toàn có thể hòa tan vào được .
Khả năng để một hợp chất hòa tan được trong một hợp chất khác được gọi là tính tan. Khi một chất lỏng hoàn toàn có thể hòa tan trọn vẹn vào một chất lỏng khác thì hai chất lỏng đó hoàn toàn có thể trộn lẫn vào nhau được. Hai chất mà không hề trộn với nhau để tạo thành dung dịch thì được gọi là không trộn lẫn vào nhau được .

Tất cả các dung dịch đều có entropy rõ ràng khi trộn lẫn. Sự tương tác giữa các phân tử hoặc ion khác nhau có thể thuận lợi về mặt năng lượng hoặc không. Nếu sự tương tác không thuận lợi, thì năng lượng tự do sẽ giảm đi khi nồng độ chất tan ngày càng tăng. Vào một thời điểm nào đó phần năng lượng mất đi sẽ cao hơn là entropy có được, và không có các cấu tử chất tan nào có thể được hòa tan nữa; khi đó dung dịch được cho là bão hòa. Tuy nhiên, thời điểm mà một dung dịch có thể trở thành bão hòa có thể thay đổi đáng kể với các nhân tố môi trường khác nhau, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất và sự ô nhiễm. Với vài sự kết hợp giữa dung môi và chất tan thì một dung dịch siêu bão hòa có thể được tạo ra bằng cách tăng khả năng hòa tan (ví dụ bằng cách tăng nhiệt độ) để hòa tan chất tan nhiều hơn, và sau đó giảm nó xuống (ví dụ bằng cách làm lạnh).
Thường thì khi nhiệt độ dung môi càng cao, các chất tan dạng rắn càng tan nhiều hơn. Tuy nhiên, hầu hết các loại khí và một vài hợp chất lại có tính tan giảm khi nhiệt độ tăng. Đây là do kết quả của entanpi tỏa nhiệt của dung dịch. Vài hoạt chất bề mặt có tính chất này. Tính tan của chất lỏng trong chất lỏng thì ít thay đổi với nhiệt hơn là chất rắn hay chất khí.

như điểm chảy và điểm sôi sẽ biến hóa khi những hợp chất khác được thêm vào. Chúng được gọi là những đặc thù tập hợp. Có vài cách để định lượng được lượng chất hòa tan trong những hợp chất khác và được gọi chung là nồng độ. Ví dụ như phân tử gam, phần thể tích, và phần mol. Các đặc thù của những dung dịch lý tưởng hoàn toàn có thể được tính bằng tổng hợp tuyến tính của những đặc thù từ những thành phần của nó .

tan và dung môi tồn tại với lượng bằng nhau (chẳng hạn như trong một dung dịch gồm 50% êtanol, 50% nước), thì các khái niệm về "chất tan" và "dung môi" trở nên ít liên quan, nhưng chất mà thường được sử dụng như một dung môi thì vẫn thường được xem như là dung môi (trong ví dụ này là nước).

Về nguyên tắc, tổng thể những loại chất lỏng hoàn toàn có thể hoạt động giải trí như dung môi : khí hiếm dạng lỏng, sắt kẽm kim loại nóng chảy, muối nóng chảy, những mạng lưới link cộng hóa trị nóng chảy, và những chất lỏng phân tử. Trong thực hành thực tế hóa học và hóa sinh, hầu hết những dung môi là chất lỏng phân tử. Chúng hoàn toàn có thể được phân loại thành phân cực và không phân cực, tùy thuộc vào moment lưỡng cực điện của chúng. Một cách phân biệt khác là những phân tử của chúng hoàn toàn có thể hình thành link hydro hay không. Nước là dung môi thường được sử dụng nhất, là dung môi lưỡng cực và duy trì link hydro .Các muối hòa tan trong dung môi phân cực, tạo thành những ion dương và âm được lôi cuốn đến gốc âm và dương của những phân tử dung môi tương ứng. Nếu dung môi là nước, sự hydrat hóa xảy ra khi những ion chất tan bị bao quanh bởi những phân tử nước. Một ví dụ tiêu chuẩn là nước muối. Những dung dịch như vậy được gọi là dung dịch điện giải .

Đối với các chất tan dạng không ion, thì có một quy luật chung: Giống nhau mới hòa tan vào nhau.
Các chất tan phân cực hòa tan trong dung môi phân cực, tạo thành liên kết phân cực hoặc là liên kết hydro. Ví dụ, các thức uống có cồn đều là dung dịch dạng nước của ethanol. Trái lại, các chất tan không phân cực hòa tan tốt hơn trong dung môi không phân cực. Ví dụ, các hydrocarbon như dầu và mỡ dễ dàng trộn lẫn với nhau, nhưng không trộn với nước được.

Một ví dụ về sự không trộn lẫn với nhau của dầu và nước là những vết dầu loang trên mặt nước .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.