Công an hình sự là gì? (Cập nhật 2022)

Công an hình sự là gì? (Cập nhật 2022)

Lực lượng công an chính là một torng những lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ an ninh – trật tự của quốc gia, tổ quốc. Trong đó, với nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ có các lực lượng công an tương ứng như: công an kinh tế, công an hình sự, … Vậy, công an hình sự là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về lực lượng này.

Công an hình sự là gì

1. Công an hình sự là gì

Hiện nay, theo quy định phápl uật, vẫn chưa có khái niệm cụ thể về công an hình sự là gì. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Công an nhân dân 2018, về khái niệm công an hình sự là gì, có thể hiểu đây chính là một bộ phận thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ và thẩm quyền tiến hành các biện pháp trinh sát và một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để điều tra, khám phá nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm về trật tự xã hội và các loại tội phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của công an

Theo pháp luật tại Luật Công an nhân dân 2018, lực lượng công an hình sự nói chung và công an nhân dân sẽ có trách nhiệm, quyền hạn như sau :

– Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại.

– Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại thủ đoạn, hoạt động giải trí xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, loại trừ rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật an ninh vương quốc ; bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ bảo mật an ninh chính trị, bảo mật an ninh trong những nghành tư tưởng – văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, môi trường tự nhiên, khoa học và công nghệ tiên tiến ; bảo vệ những quyền lợi khác của vương quốc ; bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ; bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, gia tài, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .– Hoạt động tình báo theo lao lý của pháp lý .– Bảo vệ chỉ huy cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, thao tác tại Nước Ta ; bảo vệ sự kiện, tiềm năng quan trọng về chính trị, kinh tế tài chính, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa truyền thống, xã hội ; bảo vệ khu công trình quan trọng tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc, cơ quan đại diện thay mặt quốc tế, đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta ; bảo vệ cá thể nắm giữ hoặc tương quan mật thiết đến bí hiểm nhà nước ; bảo vệ luân chuyển hàng đặc biệt quan trọng theo pháp luật của pháp lý .– Thực hiện quản trị về bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ bí hiểm nhà nước ; chủ trì triển khai quản trị về nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Nước Ta ; quản trị xuất cảnh, nhập cư của công dân Nước Ta theo lao lý của pháp lý ; trấn áp nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh tại những cửa khẩu theo lao lý của pháp lý ; phối hợp với Quân đội nhân dân, những ngành hữu quan và chính quyền sở tại địa phương trong hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ biên giới vương quốc, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và triển khai trách nhiệm bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo lao lý của pháp lý, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận hợp tác quốc tế có tương quan .– Thực hiện quản trị về bảo mật an ninh mạng, bảo vệ bảo mật an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng theo lao lý của pháp lý .– Thực hiện quản trị về công tác làm việc tìm hiểu và phòng, chống tội phạm. Chủ trì thực thi trách nhiệm phòng, chống khủng bố, bạo loạn và xử lý những trường hợp phức tạp về bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội theo pháp luật của pháp lý. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp lý về trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm có tương quan đến môi trường tự nhiên ; tiếp đón, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố ; khởi tố, tìm hiểu tội phạm theo lao lý của pháp lý ; triển khai công tác làm việc thống kê hình sự ; phát hiện nguyên do, điều kiện kèm theo phát sinh tội phạm, vi phạm pháp lý về trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường tự nhiên và yêu cầu giải pháp khắc phục ; giáo dục đối tượng người tiêu dùng vi phạm pháp lý tại hội đồng theo lao lý của pháp lý .– Thực hiện quản trị về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam ; quản trị trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng ; tổ chức triển khai thi hành bản án, quyết định hành động về hình sự, giải pháp tư pháp ; triển khai giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự ; quản trị đối tượng người tiêu dùng được tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo ; triển khai công tác làm việc dẫn giải, áp giải, quản trị kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa xét xử và thực thi trách nhiệm tương hỗ tư pháp khác theo lao lý của pháp lý .– Thực hiện quản trị về xử phạt, giải quyết và xử lý vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; xử phạt vi phạm hành chính và thực thi những giải pháp giải quyết và xử lý hành chính theo pháp luật của pháp lý ; bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự trong việc triển khai quyết định hành động cưỡng chế khi có nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền .– Thực hiện quản trị về cư trú, cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và cơ sở tài liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, trật tự công cộng, vũ khí, vật tư nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ tương hỗ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn theo pháp luật của pháp lý ; cấp, quản trị thẻ Căn cước công dân và sách vở tùy thân khác ; ĐK, cấp, quản trị biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ ; thực thi công tác làm việc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn và thực thi quản trị về bảo mật an ninh, trật tự so với những ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý .– Chủ trì, phối hợp quản trị và thực thi công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý về bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, giải quyết và xử lý vi phạm trong hoạt động giải trí bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý về bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .– Làm nòng cốt thiết kế xây dựng nền bảo mật an ninh nhân dân và thế trận bảo mật an ninh nhân dân, thiết kế xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ bảo mật an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn những cơ quan, tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc bảo vệ bảo mật an ninh chính trị nội bộ, bảo mật an ninh kinh tế tài chính, bảo mật an ninh tư tưởng – văn hóa truyền thống, bảo mật an ninh mạng, bảo mật an ninh thông tin, tiếp thị quảng cáo, bảo mật an ninh xã hội, bảo mật an ninh thiên nhiên và môi trường .– Hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức pháp lý so với những tổ chức triển khai quần chúng tham gia bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý .– Áp dụng những giải pháp hoạt động quần chúng, pháp lý, ngoại giao, kinh tế tài chính, khoa học – kỹ thuật, nhiệm vụ, vũ trang để bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp lý về bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .– Sử dụng vũ khí, vật tư nổ, công cụ tương hỗ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nhiệm vụ, phương tiện đi lại khác để tiến công, truy bắt tội phạm, ngăn ngừa người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp lý khác và để phòng vệ chính đáng theo lao lý của pháp lý .– Quyết định hoặc đề xuất kiến nghị đình chỉ, đình chỉ có thời hạn hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi gây nguy cơ tiềm ẩn hoặc rình rập đe dọa gây nguy cơ tiềm ẩn đến bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cung ứng thông tin, tài liệu, vật phẩm khi có địa thế căn cứ xác lập tương quan đến hoạt động giải trí xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội theo pháp luật của pháp lý. Huy động, trưng dụng theo lao lý của pháp lý phương tiện đi lại thông tin, phương tiện đi lại giao thông vận tải, phương tiện đi lại khác và người đang sử dụng, tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại đó trong trường hợp cấp bách để bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội hoặc để ngăn ngừa hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có rủi ro tiềm ẩn xảy ra .– Thực hiện những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội theo pháp luật của pháp lý khi có thực trạng cuộc chiến tranh, thực trạng khẩn cấp hoặc khi có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố thực trạng khẩn cấp .– Quản lý, tăng trưởng công nghiệp bảo mật an ninh ; điều tra và nghiên cứu, ứng dụng, kêu gọi thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, kỹ thuật trong bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp lý về bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và thiết kế xây dựng Công an nhân dân .

– Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế ; hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và thiết kế xây dựng Công an nhân dân ; thực thi tương hỗ tư pháp về hình sự theo pháp luật của pháp lý. Bộ Công an là cơ quan TW của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động giải trí dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù .– Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý .

3. Hệ thống tổ chức của công an nhân dân

Theo pháp luật pháp lý, lực lượng công an nhân dân sẽ được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống sau :– Bộ Công an ;– Công an tỉnh, thành phố thường trực TW ;– Công an huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ;– Công an xã, phường, thị xã .

Trên đây là những tư vấn của ACC cho quý độc giả về công an hình sự là gì. Song hành cùng với khái niệm về công an hình sự là gì, quý độc giả có thể tìm hiểu thêm về khái niệm tội phạm hình sự tại đây

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.